Verticale schooltuin

  • Gemaakt op: 18-9-2014 09:30
  • |
  • Gewijzigd op:  
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur: Jan Bakker
  • |
  • Fotograaf: St. Janschool

Op woensdag 17 september om 11.30 uur werd op de Sint Janschool in de Baarsjes onder de noemer Natuur op je Muur de eerste verticale moestuin van Amsterdam onthuld. 

Onder het toeziend oog van de kinderen van de St.Jan School in de Baarsjes heeft Fenna Ulichki – portefeuillehouder Groen en Jeugd van Amsterdam-West – het sein voor de onthulling gegeven. Ook het speciaal voor Natuur op je Muur ontwikkelde lespakket werd gepresenteerd.

​Onthulling eerste verticale schooltuin in Amsterdam.​

Foto's

Video's

Meer informatie