Interview door Minister Jet Bussemaker

  • Gemaakt op: 26-6-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Nancy Optenkamp
  • |
  • Auteur: Sanne van der Linden
  • |
  • Fotograaf: Edmee Suasso

Op 14 juni jl. vond de Landelijke Conferentie Steunpunt Opleidingsscholen (VSLS) plaats in Utrecht. Met lovende woorden van de minister, inspirerende workshops, pittige debatten en uitdagende challenges illustreerde de dag het succes en de energie van de afgelopen periode. Op de conferentie is Sanne van der Linden, ASKO deelprojectleider versterking samenwerking lerarenopleiding - geïnterviewd door Minister Jet Bussemaker.  


Goede openingsvraag 

In plaats van dat de minister vertelt welke opbrengsten deze regeling hebben opgebracht in het land, interviewt zij Sanne van der Linden die als deelprojectleider betrokken is bij ons versterking project binnen ASKO Oplis met de openingsvraag: waarom is deze regeling belangrijk voor ons geweest?

Deze regeling was de kans om op Amsterdams niveau intensiever met elkaar samen te werken en samen te kijken naar kwaliteit Samen Opleiden in Amsterdam. Pabo HvA en UPvA werken al intensief samen met ASKO Oplis en STAIJ Opleidingsschool en een aantal Amsterdamse schoolbesturen. Deze regeling heeft de schoolbesturen dichter bij elkaar gebracht in samenwerking met elkaar en de opleiding.

In Amsterdam zijn alle schoolbesturen aan de slag gegaan met onderzoek- en leerteams zoals bij ASKO op de Academische Opleidingsscholen het onderzoeksmatig werken wordt vorm gegeven. Nu participeert de opleiding ook in deze onderzoeken met studenten en docenten.
De doelen en activiteiten in ons projectplan zijn de aanleiding geweest om met elkaar in beweging te komen, deze zijn grotendeels gerealiseerd. Maar, het meest interessante is dat er veel meer verbindingen en samenwerking gecreëerd is door de vele ontmoetingen tijdens deze regeling dan we van te voren bedacht hebben.


Zoals de minister zei; “Houd deze energie vast en blijf bij elkaar in de keuken kijken”.
 

Klik hier voor een gefilmde impressie.

​ASKO Oplis Sanne van der Linden geïnterviewd door Minister

Foto's

Video's

Meer informatie