Modeling en scaffolding

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sanne van der Linden
  • |
  • Auteur: Mieke Konings
  • |
  • Fotograaf: Sanne van der Linden

Modeling en scaffolding; krachtige tools bij het opleiden van toekomstige leerkrachten.

Naar aanleiding van de behoefte van opleiders om zichzelf en mentoren verder te professionaliseren in het begeleiden van stagiairs is tijdens de schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 een pilot modeling en scaffolding uitgevoerd. In deze pilot is, overeenkomstig de aanpak uit het onderzoek van Van Velzen (2013), gebruik gemaakt van twee technieken om stagiairs in hun ontwikkeling te begeleiden: modeling (het bewust voordoen en expliciteren van gewenst leerkrachthandelen door de stagementor of opleider in de school) en scaffolding (het geven van hulp of ondersteuning door de stagementor of opleider tijdens het uitvoeren van lesactiviteiten door de stagiair). De werkwijze bestaat uit een cyclus van drie lessen. De eerste les wordt gegeven door de mentor (modeling), de tweede les geven mentor en stagiair samen (modeling en scaffolding) en de derde les wordt gegeven door de stagiair (scaffolding). Iedere les wordt gezamenlijk (stagiair, mentor en opleider) voorbereid en na afloop geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de opname van de gegeven les. In de hele cyclus staat dezelfde leervraag van de stagiair centraal. Bij de start van de cyclus hebben stagiair en opleider de leervraag verkend en afgebakend tot een SMART-leerdoel. De opleider begeleidt het proces in alle fasen en bij alle activiteiten. Opleider en mentor werken nauw samen; de opleider fungeert als meerwetende partner voor de mentor.

Er hebben drie opleidingsscholen meegedaan aan de pilot en er zijn in totaal zeven trajecten uitgevoerd. Deze nieuwe werkwijze is niet alleen uitgeprobeerd, maar tevens onderzocht. Alle deelnemers hebben daarvoor logboeken bijgehouden tijdens het proces. Daaruit is naar voren gekomen dat de deelnemers de trajecten als positief ervaren en dat de stagiairs in alle trajecten hebben geleerd. Stagiairs lijken vooral bewuster en specifieker te kijken naar hun eigen gedrag en dat van hun mentor. Ze werken ook bewuster en gerichter aan hun leerdoel tijdens het lesgeven. Mentoren gaan bewuster voordoen en krijgen meer zicht op de eigen praktijkkennis. Twee van de opleiders geven aan meer zicht te hebben gekregen op manieren van coachen van mentoren.

Naar aanleiding van de pilot en de opbrengsten daarvan heeft het opleidingsteam besloten gezamenlijk deze werkwijze verder uit te proberen en eigen te maken, als aanvulling op de huidige werkwijze (begeleiding d.m.v. Beeldcoaching).

 

Velzen, C. P. van (2013). Guiding learning teaching. Towards a pedagogy of work-based teacher education (proefschrift). Verkregen van http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/47569

Foto's

Video's

Meer informatie