Snappet na de pilot

  • Gemaakt op: 21-4-2014 09:00
  • |
  • Gewijzigd op:  
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur: Judith Kets
  • |
  • Fotograaf: Alex Kossenberg

​​​​Dit jaar zijn we op de Avonturijn in een digitaal avontuur gestapt. In groep 4 zijn we begonnen met Snappet. Werken met tablets waarop alle mogelijke oefenstof staat die past bij de doelen van de lessen. Dat scheelt een hoop nakijkwerk voor de leerkracht, want de tablet geeft directe goed/fout feedback aan de kinderen. En de resultaten komen direct in het systeem van de leerkracht zodat zij voortdurend de voortgang van de kinderen in de gaten kan houden.

Daarnaast kunnen de kinderen heel eenvoudig werken aan opdrachten op niveau. Er zit dus een “slimme” differentiatie in het systeem. Omdat de oefenstof gekoppeld is aan de leerdoelen, alle kinderen werken dus op hetzelfde moment aan dezelfde doelen, maar dan op eigen niveau. Convergente differentiatie ten top. Maar ook Divergente differentiatie is mogelijk. Een kind uit groep 5 kan met de lesstof van groep 6 aan het werk zijn of andersom.

Tijdens de pilot hebben we goed gekeken naar de effecten op de kinderen en de effecten voor de leerkracht. Wat levert het werken met Snappet nu werkelijk op? Het hele nieuwe is er na een paar weken voor de kinderen wel af, daar hoef je het dus eigenlijk niet voor te doen. Werken met tablets klinkt heel stoer en het geeft mooie plaatjes op de website en in de schoolgids, maar is dat nu waarom we door gaan met Snappet op de Avonturijn?

Voor ons zijn er een paar redenen waarom wij graag verder willen met Snappet. Ten eerste omdat de directe feedback voor de kinderen en de leerkracht ideaal is. Een kind hoeft nooit meer te wachten tot de schriften zijn nagekeken of tot de juf langs komt.
Doordat deze directe feedback ook in het beeldscherm van de leerkracht zichtbaar is, kun je als leerkracht ook snel zien welke kinderen extra hulp nodig hebben. Welke kinderen eventueel extra instructie nodig hebben of even een duwtje in de goede richting.
Daarnaast zijn we enorm fan van de twee manieren om adaptief te kunnen werken. Dit kan tijdens de les met de doelen van die betreffende les, maar het kan ook door te kiezen voor doelen die al eerder aan bod zijn gekomen.
Dat het voor de leerkracht een hoop nakijkwerk scheelt is mooi meegenomen. Die tijd kan goed gestoken worden in het voorbereiden van de les, want de instructie geeft de leerkracht, gelukkig, nog wel helemaal zelf.
Een goede les is en blijft wat ons betreft namelijk afhankelijk van de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht. Goede middelen zijn welkom ter ondersteuning. De tablet is er daar een van.
 
Wat ons betreft is het werken met Snappet een succes en gaan we dus ook volgend schooljaar met Snappet door. We gaan het project zelfs uitbreiden naar de groepen 5 en 6. Volgend schooljaar zijn er op de Avonturijn dus 3 groepen die met de tablets gaan werken. Dat betekent dat we weer nieuwe leerkrachten intern gaan opleiden om ook de kneepjes van het vak bij te brengen. Dat past ons trouwens prima op de Avonturijn, want door het KBA traject waar we nu ruim 1,5 jaar in zitten, is leren van elkaar een soort tweede natuur geworden.
Meer weten? Kom volgend jaar gerust eens kijken in een van onze drie Snappet groepen!

​Evaluatie van de pilot werken met tablets in groep 4 bij de Avonturijn.

Foto's

Video's

Meer informatie