Nieuwsbrief 18 januari 2019

  • Gemaakt op: 18-1-2019 10:15
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Thema onderwaterwereld in unit Polaris
In de unit Polaris wordt gewerkt aan het thema onderwaterwereld. In groep 7 hebben de leerlingen een woordweb gemaakt en zelf onderzoeksvragen geformuleerd. In de basecamp staat een aquarium waarin de leerlingen de onderwaterwereld dagelijks kunnen bekijken.


  plaatje 1.jpgplaatje 2.jpg
 plaatje 3.jpg

Gezocht oude gezelschapsspellen en fiches
Voor het kampspel van groep 8 zijn we opzoek naar oude gezelschapsspellen en fiches. Mocht u deze kunnen missen, dan zijn wij er heel blij mee. U kunt de spellen meegeven met uw kind of zelf even komen afgeven bij Yvette Tol, de leerkracht van groep 8.

Dinsdag 29 januari groep 8 lesjesmiddag OSB                                                                                               
De leerlingen van groep 8 zijn net als de andere groepen heel hard aan het werk voor de afname van de CITO-leerlingvolgsysteemtoetsen en daarnaast zijn de kinderen zich ook nog aan het oriënteren op de voortgezet onderwijs scholen. De open dagen van het voortgezet onderwijs zijn namelijk ook in deze periode. Op dinsdag 29 januari zullen de leerlingen van groep 8 naar een lesjesmiddag van het OSB gaan, om de sfeer op zo'n grote school te proeven. 

Ouderbetrokkenheid bij het schoolplan 2019-2023
In het basisonderwijs is het wettelijk verplicht om iedere vier jaar een schoolplan te schrijven en vast te laten stellen door de MR.  In het schoolplan wordt vastgelegd wat de ambities van de school zijn, wat de visie is op de onderwijskwaliteit en hoe dit in de komende vier jaar gerealiseerd gaat worden. Natuurlijk stelt de Inspectie van het Onderwijs eisen aan de kwaliteit van het onderwijs op school, maar daarnaast wordt er van de school gevraagd om ook zelf aspecten te benoemen m.b.t. kwaliteit van de school en daarbij aan te geven hoe de school aan deze kwaliteit wil voldoen. Het nieuwe schoolplan van de A.Bekemaschool zal de periode augustus 2109 tot en met juli 2023 beslaan. Wanneer de Inspectie van het Onderwijs een school bezoekt om de kwaliteit te meten dan is het schoolplan een belangrijk document voor het gesprek met de inspectie.

Het schoolplan moet een levend document zijn, dat nauw aansluit bij de leerlingenpopulatie en het onderwijs van de school. In de komende weken zullen er dan ook gesprekken gepland worden met teamleden en ouders van leerlingen van de school, waarbij gevraagd wordt om input te leveren voor de inhoud van het schoolplan. Ook de inhoud van de rapportages van de tevredenheidspeilingen van het team, de ouders en de leerlingen (van de groepen 5-8) uit juni 2018 worden gebruikt als input voor het schoolplan.

Wilt u als ouder een bijdrage leveren aan het schoolplan? Aangeven wat u belangrijk vindt voor het onderwijs aan uw kind(eren), meedenken en input geven? In de komende weken voor de Krokusvakantie zullen er, afhankelijk van het animo, een of twee gesprekken gepland worden van ongeveer 1,5 uur.  Deze gesprekken zullen of meteen ‘s ochtends om 8.30 uur gepland worden of aan het einde van de middag om 16.00 uur, eventueel kan er als dit nodig is een avond gepland worden.  Wanneer u met ons in gesprek wilt en een bijdrage wilt leveren aan het schoolplan, dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar j.schulte@askoscholen.nl . Vermeldt u in de mail op welke dagen en tijden u de komende weken (week 4 t/m 7) beschikbaar bent voor gesprek? Ouders die in het gesprek afgelopen vrijdag met de directie en MR al aangegeven hebben graag met de school in gesprek te gaan over het schoolplan hoeven zich niet opnieuw aan te melden, maar het is wel fijn als zij nog hun beschikbaarheid willen doorgeven. Wanneer er veel ouders een bijdrage willen leveren en deel willen nemen aan het gesprek, dan zal er een keuze gemaakt worden op basis van een goede vertegenwoordiging van ouders over de groepen van de school. Alvast hartelijke dank voor uw reactie!

Ziekmeldingen en verlofaanvragen 
Wanneer u uw kind (eren) ziek wilt melden, verlof wilt aanvragen voor een doktersbezoek of tandartsbezoek of door wilt geven dat uw kind te laat komt, dan kunt u dit doen door te mailen (p.snabilie@askoscholen.nl) of te bellen (020-6993100) met Pien Snabilie van de administratie.  Parro kan hier helaas niet voor gebruikt worden.

Contactpersoon A.Bekemaschool
De contactpersoon, of ook wel de vertrouwenspersoon genoemd, vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid op school. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die zich niet gehoord voelen, een klacht hebben en er met de betreffende persoon of de directie in gesprek niet uitkomen. Samen zoekt de contactpersoon met de leerling, ouder, collega naar een oplossing voor de zorg of de klacht. Ook geeft de contactpersoon gevraagd en ongevraagd advies over het veiligheidsbeleid op school. Leerlingen kunnen wanneer zij zich gepest voelen en het moeilijk vinden om het met de leerkracht te bespreken of problemen ervaren waardoor zij zich niet prettig voelen op school ook in gesprek met de contactpersoon. 

De contactpersoon van onze school is Martien Compier. Hij is geschoold om leerlingen, ouders en collega’s te begeleiden wanneer zij problemen ervaren of zich niet gehoord voelen. Martien zal dit schooljaar langs de groepen 3 t/m 8 gaan om zichzelf voor te stellen als de contactpersoon en de leerlingen informeren over zijn rol in de school, zodat de leerlingen weten dat zij bij hem terecht kunnen als zij problemen ervaren.

Vrijdag 15 februari studiedag
Vrijdag 15 februari aanstaande, de laatste vrijdag voor de Krokusvakantie, hebben de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team van de A. Bekemaschool.  Het team wordt die vrijdag verder geschoold in het onderwijs van begrijpend luisteren en begrijpend lezen, gaat aan de slag met de analyse van de resultaten van het CITO-leerlingenvolgsysteem en bereid de rapporten voor.

Pestprotocol op de website
Het nieuwe pestprotocol is in het team en de MR besproken en staat vanaf volgende week op de website. 

Gesprek met directie en MR
Afgelopen vrijdag was er weer een moment dat u in gesprek kon met leden van de MR en de directie. Negen ouders hebben van dit moment gebruik gemaakt en zijn in gesprek gegaan over allerlei zaken die school betreffen. Zo waren er vragen en opmerkingen m.b.t. TSO, gebruik van Parro, het door de leerlingen thuis kunnen werken met Muiswerk, huiswerk in algemene zin en nog veel meer. Wilt u er een volgende keer ook bij zijn? De volgende gesprekken met MR leden en directie zijn gepland op woensdag 27 maart en vrijdag 7 juni om 8.30 uur.

Dansen in de school
Doet uw kind niets liever dan dansen en bewegen? Kan hij/zij niet stilstaan op muziek?
Schrijf je dan nu in voor een gratis proefles voor een van de danslessen die door Dance Centre worden aangeboden! 
Zij geven les vanaf 2,5 jaar tot 16 jaar oud op de woensdagen en vrijdagen. Dit is in de gymzaal van de Grote Beer en in de gymzaal van de A.Bekemaschool. 
Is uw kind geïnteresseerd? Neem dan snel een kijkje op de website voor meer informatie. 

Mobiel: 0617225085

Voorleesontbijt
Volgende week staat het nationale voorleesontbijt gepland. Wij hebben er als school voor gekozen dit te verplaatsen naar 6 februari, in verband met de Cito-periode. Op woensdagochtend 6 februari zullen de kinderen van groep 6, 7 en 8 voorlezen aan de kinderen uit de lagere groepen. Zij krijgen hierbij een kleine versnapering. Mocht uw kind allergieën hebben, dan kunt u zelf iets regelen in overleg met de leerkracht en de bon declareren.


Foto's

Video's

Meer informatie