Nieuwsbrief 12 november 2018

 • Gemaakt op: 12-11-2018 14:45
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Verzoek i.v.m. de verkeersveiligheid rond de school

Nu het weer regenachtiger wordt blijkt dat veel ouders hun kind(eren) naar school brengen met de auto. Dit zorgt voor verkeersopstoppingen en onveilige situaties voor de kinderen bij school. In de huidige situatie moeten zij tussen alle stilstaande en zachtjes rijdende auto's en verkeerd geparkeerde auto's door proberen veilig via de zebra over te steken. Daarnaast zijn kinderen in het schemer en in de regen niet goed zichtbaar. Wanneer u druk bezig bent met het uitlaten stappen van uw kind(eren), kan het zomaar gebeuren dat u een ander kind niet ziet. We willen u daarom het volgende verzoeken:

 • Breng uw kind(eren bij voorkeur lopend of op de fiets naar school;
 • Kom op tijd, zodat u tijd heeft om uw auto rustig op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen te
 •  parkeren;
 • Parkeer uw auto op de Begoniastraat of laat uw kind(eren) hier uitstappen, waarna u en/of uw
 •  kind(eren) over het bruggetje en de stoep naar school kunnen lopen;
 • Zet uw auto niet stil op de zebra om uw kinderen uit te laten stappen;
 • Parkeer niet dubbel;
 • Laat uw kinderen niet uitstappen, terwijl u in de file staat op de weg naar school.

Zo dragen we met elkaar zorg voor de veiligheid van alle kinderen! Alvast veel dank voor uw hulp!

 

Ontruiming

Afgelopen dinsdag 6 november hebben we met alle groepen de ontruiming van de school geoefend. Dit was een aangekondigde ontruiming, waarbij geen gebruik is gemaakt van een alarm en alle leerlingen wisten dat het om een oefening ging.  De school was in 2 minuten en 47 seconden ontruimd. Buiten op het grasveld zijn alle groepen gecontroleerd, waarbij alle leerlingen aanwezig waren die die dag op school waren.

In een schooljaar oefenen we drie keer per jaar een ontruiming, zodat de bedrijfshulpverleners, alle andere personeelsleden en de kinderen precies weten welke stappen er genomen worden bij een ontruiming. De bedrijfshulpverleners krijgen jaarlijks een training om bij calamiteiten deskundig te kunnen begeleiden. De school heeft op dit moment vijf getrainde BHV-ers en krijgt er per januari 2019 er nog twee bij. De eerste ontruiming is een ontruiming waarbij iedereen inde school precies weet dat er wordt geoefend en in alle groepen is besproken wat er gaat gebeuren. De tweede en de derde oefening zijn onaangekondigd. Wanneer we een onaangekondigde ontruiming hebben gedaan wordt u op dezelfde dag geïnformeerd dat er ontruimd is, zodat u met u met uw kind in gesprek kunt over hoe deze de oefening heeft ervaren.

 

Themapresentaties

Afgelopen week hebben de ouders van groep 5-6, 6 en 8 de presentaties van de kinderen kunnen bekijken bij het thema plantenrijk. Deze presentaties waren op donderdagmiddag en vrijdagmiddag. Ook de leerkrachten van de andere groepen zullen ouders uitnodigingen om de presentaties van de leerlingen bij een thema te komen bekijken. Er zal daarbij steeds voor een andere dag en ook verschillende tijden gekozen worden, zodat we hopelijk voor alle ouders een moment hebben dat zij kunnen komen kijken.

 

Leerlijn zelfstandig werken

Op de A.Bekemaschool willen we kinderen leren om zorg te dragen voor hun eigen leerontwikkeling, zodat zij eigen keuzes kunnen maken ten aanzien van hun werkplek en om zelfstandig aan het werk te gaan. Middels deze informatie brengen we u graag op de hoogte hoe uw kind werkt op school, zodat u inzicht heeft in hoe wij deze vaardigheden bij kinderen willen ontwikkelen.

In de klassen werken wij met didactische hulpmiddelen die helpen om zelfstandig werken aan te leren aan kinderen. Aangezien we deze middelen stapsgewijs willen invoeren kan het zijn dat u sommige elementen al kent via de verhalen die u thuishoort van uw zoon of dochter, maar dat een ander element nog niet in gebruik is in de klas. Dit volgt dan op een later moment.

 

Het stoplicht

Om zelfstandig te leren werken moeten leerlingen weten wanneer de leerkracht beschikbaar is voor hulp en wanneer ze hun vragen zelf op moeten lossen. Vanaf groep 3 wordt er daarom gewerkt met de drie kleuren van het stoplicht.  

Rood

 

De leerkracht is niet beschikbaar. Er is geen ruimte om vragen te stellen.

Oranje

 

 

De leerkracht is niet beschikbaar. Er is ruimte om

 Groen

 

 

De leerkracht is beschikbaar voor vragen. De leerkracht loopt een vaste 'serviceronde'.


Wanneer het stoplicht op rood staat is de leerkracht niet beschikbaar en mag er bovendien geen hulp gevraagd worden aan een klasgenoot. Daarbij is het van belang dat de leerlingen gedurende dit tijdvak werk hebben dat ze ook echt zelfstandig kúnnen maken, of dat zij meerdere opdrachten hebben waardoor ze een eventuele lastigere opdracht kunnen overslaan. In de klas is het stil, omdat er geen vragen gesteld mogen worden. De leerkracht heeft daardoor tijd om een groepje leerlingen extra uitleg te geven.

 

Wanneer het stoplicht op oranje staat is de leerkracht niet beschikbaar, maar mogen leerlingen onderling wel een vraag stellen aan elkaar. In de klas hoor je zacht gefluister. De leerkracht heeft tijd om een groepje leerlingen extra uitleg te geven.

 

Wanneer het stoplicht op groen staat is de leerkracht beschikbaar voor vragen. Hij/zij loopt een vaste serviceronde door de klas en beantwoordt alle vragen die leerlingen niet konden stellen in de periode dat het stoplicht op rood/oranje stond. Door een vast vragenrondje te lopen, creëert de leerkracht voorspelbaarheid voor de leerlingen. Zij kunnen zien waar de leerkracht is en kunnen zodoende inschatten of ze al bijna aan de beurt zijn.

Bij het werken met het stoplicht ziet een lesopbouw er bijvoorbeeld als volgt uit:

 

StoplichtLeerlingenLeerkracht
n.v.t. Instructie volgenGeeft instructie
GroenWerk doorkijken en indien nodig een vraag stellen aan de leerkracht.Opstartronde lopen
10 min RoodZelfstandig en stil werkenExtra instructiegroep 1
GroenZelfstandig doorwerken en indien nodig een vraag stellen aan de leerkracht.Vast vragenrondje lopen
10 min OranjeZelfstandig doorwerken en indien nodig een vraag stellen aan een klasgenootExtra instructiegroep 2
GroenZelfstandig doorwerken en indien nodig een vraag stellen aan de leerkracht.Vast vragenrondje lopen
n.v.t.Werk afronden en evaluerenLes evalueren

 

Ook in de groepen 1-2 wordt gewerkt met uitgesteld aandacht en weten de leerlingen of de leerkracht beschikbaar is voor vragen. Hierbij wordt echter niet het stoplicht ingezet als hulpmiddel. 

 

De time-timer

Vanaf groep 1 wordt tijdens het zelfstandig werken gewerkt met de time-timer. Dit is een variant op en grote kookwekker, die middels een rode strook aftelt en zodoende voor leerlingen visualiseert hoe lang het nog duurt voordat de leerkracht weer beschikbaar is. Zo leren de leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht. Het voorkomt daarmee dat leerlingen lang in de 'wachtstand' staan, omdat ze direct zien hoeveel tijd ze nog hebben voordat de leerkracht langs gaat komen. Als de time-timer afloopt loopt de leerkracht een vragenrondje waarin de leerlingen beloond worden voor hun uitgestelde aandacht en hun vragen beantwoordt worden.

 

Het zelfstandig werken blokje

Om leerlingen te leren rekening te houden met elkaar en om tevens voor de leerkracht een overzichtelijk leerklimaat te creëren, wordt daarnaast vanaf groep 3 gewerkt met een blokje tijdens het zelfstandig werken. Leerlingen hebben dit blokje de gehele werktijd op hun tafel en laten daarmee zien op welke manier ze aan het werk zijn.

 

Groen 

 

Ik werk zelfstandig. Een klasgenoot mag mij iets vragen over het werk.

Oranje 

 

 

Ik werk samen met een klasgenoot aan een opdracht.

Rood 

 

 

Ik werk zelfstandig. Ik wil niet gestoord worden door andere klasgenoten die mij om hulp vragen.

        

 

 

Ik heb een vraag aan de leerkracht. Ik ga ondertussen verder met mijn andere werk.

 

Het blokje helpt leerlingen om verder te gaan met hun werk wanneer ze een vraag hebben aan de leerkracht. Ze leggen hun blokje op het vraagteken en hoeven zodoende geen vinger in de lucht te houden, of bang te zijn dat de leerkracht hen over het hoofd ziet. Ze leggen het vraagteken neer en kunnen rustig verder gaan met hun andere werk. Daarnaast leert het leerlingen om middels de gekleurde zijdes aan te geven op welke manier zij graag willen werken en hoe klasgenoten daarbij kunnen helpen. Het blokje helpt tevens de leerkracht om overzicht te houden over de groep, in één oogopslag ziet hij/zij welke leerlingen hulp nodig hebben en welke leerlingen samenwerken.

 

Nieuwe kleuterhuis

plaatje huisje.jpg

De school heeft van de Stichting ouders A. Bekemaschool, voordat deze zichzelf op heeft opgeheven, een bijdrage ontvangen, waarvan aan het begin van het schooljaar schermen zijn gekocht om de leerpleinen te verdelen en qua geluid rustiger te maken. Van deze zelfde bijdrage hebben we met aanvulling uit het budget van school ook nog dit mooie huis voor het kleuterplein kunnen kopen.


Week van het respect gastlessen in groep 7 en 8

Van 5 tot en met 9 november jl. was de Week van het Respect. In deze week hebben de groepen 7 en 8 een gastles gehad over respect gehad van wethouder Alex Boomgaars van de gemeente OuderAmstel.

week van respect.jpg

Dansen op het schoolplein

Vrijdag 2 november heeft Rob Falize, de gymleerkracht van de A. Bekemaschool, bij de hoofdingang van school een inloopochtend voor de ouders en leerlingen van de groepen 1-4 georganiseerd.  Hij heeft met deze workshop geprobeerd ouders inzicht te geven in hoe hij tijdens de gymlessen met bewegen op muziek werkt. Het was ontzettend druk op het schoolplein met zowel dansende kinderen, als enthousiaste ouders.

 

Aanmelden broertje of zusje geboortejaar 2015 of 2016

Graag willen we u erop attenderen dat wanneer u nog een jonger kind heeft dat in 2015 of 2016 is geboren, u dit zo spoedig mogelijk moet inschrijven. Een broertje of zusje heeft natuurlijk voorrang bij inschrijving, zodat de kinderen uit één gezin bij elkaar op school kunnen gaan. Het is wel belangrijk dat u de inschrijving op tijd doet, zodat wij er rekening mee kunnen houden. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij Pien Snabilie, administratief medewerkster op onze school.

Rectificatie leden oudercommissie

In de vorige nieuwsbrief werden de leden van de oudercommissie genoemd. Echter deze namen waren niet allemaal correct en dat terwijl de oudercommissie heel goed werk doet op school. Zo zijn de leden nu alweer heel druk met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest en de Kerst. Daarom nogmaals en nu correct de namen van de leden van de oudercommissie: Sandhia Radjkoemar (voorzitter), Bianca de Bruin ( penningmeester ), Chantal Pals, Stefanie Fischer, Elissa Gibbs, Cynthia Blind, Sabrine Imming en Annemiek Scharphuis.

 

Oproep hulpouders versieren voor het Sinterklaasfeest

Op vrijdag 16 november gaat de oudercommissie vanaf 19.00 de school versieren voor het Sinterklaasfeest. Hierbij kunnen zij uw hulp goed gebruiken! U kunt een email sturen naar ocabekemaschool@gmail.com of een van de OC leden aanspreken. Fijn als u komt helpen!

 

Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

Eerder dit schooljaar heeft u een verzoek ontvangen om de ouderbijdrage over te maken.  Wilt u hier nog even aandenken en deze aan de school overmaken? Mocht u de gegevens van school niet meer hebben, dan kunt deze nog opvragen bij Pien Snabilie, administratief medewerkster van de A. Bekemaschool. Alvast dank voor het overmaken!

Koken als naschoolse activiteit

koken.jpg


Ook afgelopen week heeft een grote groep leerlingen van verschillende leeftijden onder begeleiding tijdens de naschoolse activiteiten op school gekookt. Ze maken lekkere en gezonde recepten en genieten daarna van het gezellig samen eten en drinken. 


Foto's

Video's

Meer informatie