Nieuwsbrief 13 maart 2020

  • Gemaakt op: 13-3-2020 10:40
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Broertjes en zusjes geboren in 2017 opgeven
Het is belangrijk om broertjes en zusjes geboren in 2017 aan te melden op school. We willen graag broertjes en zusjes een plekje op school garanderen en daarvoor moeten we op tijd weten hoeveel plekjes we vrij moeten houden. Op dit moment hebben we al een groot aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen, daarom aan u het verzoek om uw kind, als het geboren is in het jaar 2017, op korte termijn aan te melden op school.  Alvast hartelijke dank.

 

Nieuw thema unit Polaris: 'Werelddieren'

Maandag 10 maart is unit Polaris gestart met het nieuwe thema 'Werelddieren'. Voor de opening van het thema waren de leerkrachten verkleed als diverse dieren. In het thema wordt er ingegaan op hoe dieren verdeeld zijn in het dierenrijk en wat de kenmerken zijn van een aantal hoofdindelingen en klassen uit het dierenrijk. De kinderen zullen daarbij werken aan een infographic, waarbij de kinderen informatie over een dier opzoeken en daarbij kenmerken van het dier vergelijken met de kenmerken van een mens.

 

Kleuters bezoeken teddybeer ziekenhuis

In het kader van het thema "gezondheid" en betekenisvol leren brachten de kleutergroepen op woensdag 4 maart een bezoek aan het 'Teddy Bear Hospital' in het AMC.

Op speelse wijze maakten zij, met dank aan alle hulp(groot)ouders en de metro, die ze veilig van Duivendrecht naar Holendrecht bracht, kennis met de vele facetten van onze gezondheidszorg.

Met hun zieke knuffel in de hand en vol goede hoop in hart en hoofd stapten zij de wachtkamer van het ziekenhuis binnen. Twee weken eerder waren er op school twee dokters langs geweest om de kinderen uit te leggen wat zij zouden gaan doen en om te vertellen dat zij hun zieke knuffel mee mochten nemen.

In groepjes van twee werden de kinderen vanuit de wachtkamer meegenomen door een dokter en naar de verschillende spreekkamers begeleid. Hier werden alle knuffels van onder tot boven onderzocht. Borstkassen werden beluisterd, ogen en oren bekeken, hun gewicht gemeten en reflexen getest. Met simulatie- röntgenapparatuur werd via een kleurplaat aangetoond of de knuffel ook wat gebroken had en in het laboratorium vond (met dank aan appelsap en rode ranja) een urine- en een bloedonderzoek plaats. Ook maakten de kinderen door het berenziekenhuis heen een rit in een ambulance. Na afloop kregen zij een 'goodiebag' mee, met daarin een diploma, wat lekkers en een medische status van hun knuffel.

Meer dan de helft van de knuffels is ondertussen genezen verklaard. Bij een paar mag het gips er binnenkort af en een enkeling moet deze week nog zijn kuurtje afmaken.

Het was een heel dankbaar, nuttig, leerzaam en zeer gezellig uitje.

Unit terra

 foto nieuwsbrief 7.jpg

 

 

Definitief advies voortgezet onderwijs

Op 3 februari jl. hebben de leerlingen van gr. 8 samen met hun ouders, het definitieve advies voortgezet onderwijs ontvangen. Voor het eerst met de nieuwe directeur Paul en leerkracht juf Lieke. Voor de meesten was het geen verrassing; er was immers hard gewerkt en de voorlopige adviezen (afgegeven in gr. 7) waren bekend. Er was een mooie eindsprint die resulteerde in 9 naar boven bijgestelde adviezen!

Door de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te geven voor en inzicht te geven in hun leerproces werd dit ook bij hen zelf duidelijker en werd het leren nog leuker! Hiervoor werd o.a. het individuele contract ingevuld en ondertekend.

Ter informatie hierbij de adviezen:

 

3X VMBO – K

3X VMB0 – T

3X VMBO-T/HAVO

6X HAVO

5X HAVO/VWO

2X VWO

 

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Aan: ouders/verzorgers van ASKO-scholen

 

Amsterdam 12 maart 2020

 

Onderwerp: landelijk aangescherpte maatregelen corona-virus

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Vandaag heeft het kabinet crisisoverleg gevoerd over het nemen van extra maatregelen vanwege het corona-virus. Tijdens een persconferentie hebben minister-president Rutte, minister Bruins en Jaap van Dissel van het RIVM, een set aangescherpte maatregelen aangekondigd die gelden in heel Nederland, in ieder geval tot en met 31 maart 2020. Het sluiten van basisscholen is op dit moment geen landelijke maatregel.

 

De ASKO, het schoolbestuur van de school van uw kind, volgt deze landelijke adviezen en richtlijnen:

-Alle scholen blijven open;

-Wij verwachten van u dat u uw kinderen thuishoudt bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts. Voor medewerkers van onze scholen geldt dit advies uiteraard ook.

-Als de school constateert dat uw kind gezondheidsklachten vertoont zal de school u benaderen om uw kind direct op te halen.

-Alle activiteiten die in deze periode buiten de school plaatsvinden worden door school afgelast zoals bijvoorbeeld schoolreisjes en schoolkampen. Ook activiteiten binnen school waar grotere groepen mee gemoeid zijn kunnen door school naar eigen inzicht worden afgelast.

 

Als een leerkracht vanwege genoemde gezondheidsklachten thuisblijft, kan het zijn dat de school genoodzaakt is om u te verzoeken uw kind die dag thuis te houden.

Wij adviseren u het volgende (bron: GGD Amsterdam):

Wat moet u doen als uw kind gezondheidsklachten heeft of vertoont? 

-U meet eenmaal per dag in de ochtend de lichaamstemperatuur (rectaal of oor) van uw kind. 

-U gebruikt daarbij een thermometer die niet door anderen gebruikt wordt en de temperatuur schrijft u op. 

-Ontsmet de thermometer na gebruik met 70% alcohol en was daarna uw handen met water en zeep.  

 

Als uw kind koorts krijgt (lichaamstemperatuur boven de 38 graden) of klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of kortademigheid, bel dan direct uw contactpersoon bij de GGD. Blijf thuis, en beperk contacten met anderen tot het minimum.

 

Wat moet u doen bij ernstige gezondheidsklachten? 

Als gezondheidsklachten plotseling zo ernstig zijn dat u denkt dat uw kind direct zorg nodig heeft, bel dan eerst uw huisarts of bij spoed 112. Vermeld daarbij of uw kind contact heeft gehad met iemand met het coronavirus. 

 

Voor meer informatie over de aangescherpte maatregelen verwijzen wij u naar de volgende websites:

https://nos.nl/collectie/13824-corona-steeds-meer-invloed-op-het-dagelijks-leven.html

Wij erkennen dat deze maatregelen voor u en de school ingrijpend kunnen zijn. Tegelijkertijd begrijpen we dat er zorgen bestaan over de veiligheid. Mocht er iets veranderen in de landelijke adviezen en maatregelen dan stellen wij u hierover op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het College van Bestuur

Jan-Willem van Schendel,

Directeur Onderwijs en Ontwikkeling

 

Vrijdag 20 maart gesprek directie en leden MR

Op vrijdag 20 maart om 8.30 uur is er weer de mogelijkheid om met de directeur en leden van de MR in gesprek te gaan. Heeft u vragen, punten ter verbetering of wilt u in het algemeen over school in gesprek? U bent van harte welkom in de personeelskamer, waar koffie en thee klaar staan.

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie