Nieuwsbrief 2 september 2019

  • Gemaakt op: 2-9-2019 14:10
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen van vorig schooljaar hebben de afgelopen dagen op de trap gelegen zodat u en de kinderen nog even konden kijken of er iets bij zit wat van uw kind(eren) is. Morgen liggen de gevonden voorwerpen nog op de trap, zodat u nog een laatste mogelijkheid heeft om te kijken. Dinsdagmiddag aanstaande wordt alles opgeruimd en worden de resterende spullen naar een goed doel gebracht.

 

Sportdag 4 t/m 8 op donderdag 5 september

Op donderdag 5 september hebben de groepen 4 tot en met 8 sportdag. Via de mail hebben de ouders van de leerlingen van groep 4 tot en met 8 hier informatie over ontvangen. In deze mail is ook de vraag gesteld of u wilt helpen bij de sportdag. We hebben uw hulp hard nodig, want zonder genoeg  hulp kan de sportdag helaas niet doorgaan. Geef de kinderen een fijne sportdag en kom helpen! U kunt zich aanmelden op de intekenlijst bij de magneten bij de kapstok of een e-mail sturen naar r.falize@askoscholen.nl . Alvast veel dank voor uw hulp!

De leerlingen van de groepen 1/2 en 3 worden die dag gewoon op school verwacht.

 

Verkeerssituatie wijziging per maandag 9 september

In verband met werkzaamheden aan de Astronautenweg in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte van de Zonnehof zal vanaf maandag 9 september aanstaande de Astronautenweg afgesloten worden op het deel tussen Venus en de aansluiting met de Satellietbaan (rode gedeelte op de afbeelding). Naar verwachting blijft dit deel van de Astronautenweg tot vrijdag 29 november afgesloten.

Vanwege de werkzaamheden aan dit deel van de Astronautenweg is het niet mogelijk om met de auto vanaf de Satellietbaan via de Astronautenweg de basisscholen te bereiken. De ouders die hun kind met de auto naar school brengen, verzoeken we te parkeren rond het Dorpsplein (Begoniastraat) en vervolgens te voet via de brug over de Kloostersingel naar school te gaan. Voor fietsers en voetgangers wordt geen omleiding ingesteld, zij worden op een veilige wijze langs het werkvak begeleid.

Overige werkzaamheden

- Vanaf maandag 9 september is de Astronautenweg afgesloten op het deel tussen Venus en de  aansluiting met de Satellietbaan;

- Begin oktober worden de speeltoestellen in de natuurlijke speeltuin gekeurd; - Op dinsdag 1 oktober worden de nieuwe parkpaden voor Mercurius geasfalteerd;

- Naar verwachting is op vrijdag 4 oktober de kruising Venus, Astronautenweg gereed; - Vanaf maandag 14 oktober wordt gestart met de aanleg van de nieuwe woonstraat Meteoor;

- In oktober wordt gestart met het aanbrengen van de beplanting rondom Neptunus en de natuurlijke speeltuin;

- In oktober worden de nieuwe speeltoestellen in het park voor Mercurius geplaatst;

- Naar verwachting is op vrijdag 15 november de aanleg van de nieuwe woonstraat Meteoor gereed;

- Na vrijdag 29 november wordt de Astronautenweg weer opengesteld.

 

Meer informatie en vragen Voor vragen of meer informatie kunt u contact met opnemen met de heer M. van der Werff via telefoon (020) 496 21 21 of per e-mail maurice.van.der.werff@duoplus.nl

Het rode deel, afsluiting Astronautenweg vanaf 9 september 2019. Het blauwe deel, parkeerlocatie ouders. Het paarse deel, de looproute van en naar school.

 

Dinsdagavond 10 september, informatieavond voor ouders groep 1 tot en met 7

Dinsdagavond 10 september aanstaande bent u van harte uitgenodigd op de informatieavond. Om 19.00 uur zal Jacqueline Schulte, directeur a.i., u informeren over de schoolontwikkeling.

 Om 19.30 uur en 20.15 uur bent u van harte welkom in de groep(en) van uw kind(eren). U kunt dan uitgebreider kennis maken met de leerkracht(en) van de groep en de ouders van de andere leerlingen. De leerkrachten informeren u dan over de afspraken in de groep, belangrijke data en activiteiten en op hoofdlijnen over het onderwijs en de thema's in de groep.

 

Schoolgids 2019-2020 op de website

De schoolgids 2019-2020 met praktische informatie over de schoolorganisatie en het onderwijs op de A.Bekemaschool staat op de website van school. U kunt deze vinden onderaan de welkompagina van www.a.bekemaschool.nl .

Medicijnprotocol

Alle scholen die onder het bestuur van ASKO vallen werken met een medicijnprotocol. In dit protocol is opgenomen dat het personeel van de school geen medicijnen aan leerlingen mag toedienen. Het is belangrijk dat u van dit protocol op de hoogte bent mocht uw kind medicijnen gebruiken. U kunt het protocol op de website van school vinden www.a.bekemaschool.nl /praktisch informatie/medicijnen.

 

Koffieochtend met directie en MR

Graag gaan de MR en directie met u in gesprek over hoe u het onderwijs en de organisatie van de school ervaart. Ook vinden we het belangrijk dat u ons vragen kunt stellen en dat wij u persoonlijk toelichting kunnen geven op aspecten van de school waar u meer over wilt weten. Om deze reden willen we u een aantal keer per jaar uitnodigen om bij de MR en de directie 'op de koffie' te komen. Dit geeft u als ouder de gelegenheid om vragen te stellen over de school, ideeën uit te wisselen, zorgen te uiten, etc. Dit helpt de school om signalen snel op te pakken en voortdurend te werken aan verbetering van het onderwijs en de organisatie. De eerste 'op de koffie bij directie en MR' vindt plaats op vrijdag 27 september a.s. van 8.30 uur tot 9.15 uur in de personeelskamer van de school. Zet u het alvast in uw agenda?

 

Schoolfotograaf maandag 14 oktober

Op maandag 14 oktober aanstaande komt de schoolfotograaf alle kinderen weer op de foto zetten. Meer informatie ontvangt u ongeveer een week van tevoren in de mail.

 


Foto's

Video's

Meer informatie