Nieuwsbrief 10 december 2018

 • Gemaakt op: 10-12-2018 10:40
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Sinterklaasviering

Woensdag 5 december was het groot feest bij de A. Bekemaschool. Sinterklaas kwam op visite om zijn verjaardag met de kinderen te vieren en heeft alle groepen bezocht. In de groepen 5/6, 6, 7 en 8 hebben de leerlingen (en hun ouders) heel erg hun best gedaan om voor een medeleerling een prachtige surprise te maken. Op dinsdag waren deze al te bewonderen op de trap. Het was woensdag een hele gezellige dag.

       sinterklaas.jpg                   sinterklaas rechts.jpg

 

Prachtige kerstversiering

Woensdagmiddag werden de kerstbomen gebracht en is de school helemaal getransformeerd van de gezellige Sinterklaassfeer naar de prachtige sfeervolle kerstsfeer. De kinderen waren donderdagochtend verbaasd dat het mogelijk was om het gebouw zo snel en zo mooi te versieren. Dit natuurlijk met heel veel dank aan de ouders van de oudercommissie en alle andere hulpouders.

 

Vrijdag 15 december zangoptreden op de trap

Elke donderdagmiddag na schooltijd is er zangles op school. De leerlingen die deze lessen volgen zullen op vrijdagochtend 15 december laten horen wat zij allemaal geleerd hebben.  Zij treden deze vrijdagochtend op en zingen kerstliedjes en andere liedjes. Deze ochtend gaat de deur om 8.15 uur open, zodat iedereen kan genieten van de het optreden. U bent van harte welkom in de school.

 

Kerstviering

Op woensdag 19 december en donderdag 20 december wordt op school kerst gevierd. U hebt hierover via de mail een aparte brief ontvangen. Belangrijk om nog onder de aandacht te brengen is dat de kinderen donderdag 20 december gewoon op school verwacht worden. Alleen de kleuters mogen 's middags thuisblijven als u inschat dat uw kind dit nodig heeft om 's avonds van het kerstdiner te kunnen genieten.

 

Vrijdag 21 november om 12.00 uur kerstvakantie

Vrijdagmiddag 20 november om 12.00 uur start de kerstvakantie. Alle leerlingen hebben dan vrij. Op maandag 7 januari 2019 verwachten we alle kinderen weer op school.

 

Gevonden voorwerpen

Voor iedere schoolvakantie vragen wij u om naar de gevonden voorwerpen te kijken en te kijken of hier iets van uw kind(eren) bij zit. In de laatste week voor de kerstvakantie leggen we de gevonden voorwerpen weer voor u klaar. In de kerstvakantie worden de overgebleven gevonden voorwerpen naar een goed doel gebracht. In het nieuw jaar beginnen we dus weer met een lege krat.

 

Donderdag 10 januari inloopspreekuur GGD/Ouder en Kind Coach en Buurtgezinnen

Op donderdagochtend 10 januari van 8.30 tot 9.30 uur houden Yvette Saan, de jeugdverpleegkundige van de GGD, Trudy Mulder, de ouder en kind coach en buurtgezinnen een koffieochtend/inloopspreekuur voor ouders van de A. Bekemaschool.  Dit is het eerste inloopspreekuur. Vanaf januari zal het inloopspreekuur iedere eerste donderdagochtend van de maand van 8.30 tot 9.30 uur plaatsvinden. De locatie is basecamp 8, het oude lokaal van groep 7 boven.

Doel van de koffieochtend/het inloopspreekuur:

 • De 'zorg' een gezicht geven
 • Ouders de mogelijkheid bieden om laagdrempelig vragen te kunnen stellen
 • Geen hulpverlening maar wel meedenken
 • Lichte adviezen geven: de problemen klein houden of voor zijn

 

U bent van harte welkom om kennis te komen maken of iets te vragen of te bespreken.

 

Vrijdag 11 januari koffie met MR leden en de directie

Vrijdag 11 januari om 8.30 uur bent u van harte welkom om in gesprek te gaan met de directeur en leden van de MR. Directie en MR willen graag weten wat ouders vinden en waar zij zich zorgen over maken m.b.t. het onderwijs op en de organisatie van de school. U bent van harte welkom om vragen te stellen of zaken met ons te bespreken. De koffieochtend wordt om de paar maanden georganiseerd.

 

We wensen u en uw kind(eren) alvast gezellige feestdagen, een fijne kerstvakantie en een gezond, leuk, gelukkig en succesvol 2019!

 

Het team van de A. Bekemaschool

 plaatje kerst.jpg


Foto's

Video's

Meer informatie