Nieuwsbrief 4 oktober 2019

  • Gemaakt op: 4-10-2019 11:25
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Reparaties schoolplein kleuters uitgevoerd

 

Afgelopen woensdagmiddag zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het schoolplein van de kleuters. De zandbak is bijgevuld, de bestrating is hersteld, de putdeksels zijn hersteld en de losse paal ter ondersteuning van een boom is weer vastgezet. In week 43 zal de klauterboom nog vervangen worden door een nieuwe boom. Dan is het schoolplein van de kleuters weer helemaal op orde.

 

Bezoek Muiderslot groepen 6

Dinsdag 8 oktober aanstaande bezoeken de groepen 6A en 6B het Muiderslot in het kader van het thema Middeleeuwen. De groepen 7 en 8 bouwen in Mindcraft zelf een middeleeuws kasteel.

 

Schoolfotograaf maandag 14 oktober/geen gymnastiekles

Maandag 14 oktober komt de schoolfotograaf alle kinderen van school fotograferen. Deze maandag vervallen daarom alle gymnastieklessen. Kinderen die aan het begin van de dag of na de lunch normaal gymnastiekles hebben worden deze dag op school verwacht.

 

Dinsdag 15 oktober ontruimingsoefening

De school is wettelijk verplicht om twee keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Op de A.Bekemaschool wordt drie keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. De eerste oefening wordt aangekondigd en met de kinderen doorgesproken, de tweede oefening is alleen bekend bij de BHV-ers en de derde oefening vindt plaats onder begeleiding van de brandweer en is bij één BHV-er bekend. De eerste oefening is voor de herfstvakantie op dinsdag 15 oktober om 14.00 uur. De kinderen krijgen voor deze oefening eerst uitleg en alle stappen worden doorgenomen. Het doel van de oefening is om rustig en snel met elkaar de school te verlaten.

 

Voor en na de vakantie mag u uw kind(eren) naar de basceamp brengen

Vrijdag 18 oktober is de laatste dag voor de herfstvakantie. U mag op deze dag uw kind(eren) naar de basecamp brengen. Op woensdag 30 oktober start de school weer na de herfstvakantie en twee studiedagen, ook dan mag u uw kind naar de basecamp brengen.

 

Maandag en dinsdag 28 en 29 oktober studiedagen

Maandag en dinsdag 28 en 29 oktober zijn, aansluitend aan de herfstvakantie, studiedagen. De kinderen zijn deze twee dagen nog vrij. De kinderen zijn op woensdag 30 oktober aanstaande weer van harte welkom op school.

 

Aandachtspunten voor ouders

In de afgelopen periode zijn er een aantal dingen opgevallen, die overlast bezorgen voor onze buren, dan wel onze school, waarvan we u willen vragen om hier als ouder nog weer even op te letten:

· De ingangen van onze school zijn de voordeur en de achterdeur aan onze schoolpleinen. U en uw kind kunnen niet via onze buren, de Grote Beer, onze school inlopen.

· De ouders van de leerlingen van de groepen 3 en 4 nemen na de herfstvakantie, net als de ouders van de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8, afscheid bij de ingang van school en brengen hun kinderen niet meer naar de basecamp.

· De ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 nemen afscheid bij de ingang en lopen niet mee naar boven.

· Verzoek aan u om aan de overkant van het water bij het Dorpsplein te parkeren bij brengen en halen van uw kind(eren) en niet voor de flats. Buurtbewoners hebben overlast van de auto's van onze ouders, doordat zij (dubbel) parkeren voor de flats. Er ontstaan hierdoor ook gevaarlijke situaties voor de kinderen.

· Wanneer u een aanvraag moet doen voor het vernieuwen van paspoorten of andere documenten moet aanvragen bij de gemeente, dan is het mogelijk om na schooltijd/werktijd daarvoor een afspraak te maken bij de gemeente. Uw kind hoeft dan geen onderwijstijd te missen.

· Om uw kind(eren) gebruik te laten maken van de TSO moet u online registeren bij KMN Kind & Co. Wanneer u dit nog niet heeft gedaan verzoeken wij u dringend dit te doen. Ook verwachten wij dat de facturen voor gebruik van de TSO door u worden voldaan. Deze worden anders verhaald op school en dat gaat ten koste van het onderwijs aan alle kinderen.

 

Veel dank alvast voor uw medewerking!

 

Voorzichtig op het pad naar school

De gemeente legt op dit moment voortdurend nieuwe paden aan om de school te bereiken. Dit zijn paden aangelegd met puin. Dit betekent dat er scherven en glas in het puin kunnen zitten. Wees daarom voorzichtig en bij vallen maak een eventuele wond goed schoon.

 

Artikel Magazine voor Psychologie over veerkracht/omgaan met tegenslagen

Graag maak ik u attent op bijgaande artikel uit het Magazine voor Psychologie m.b.t. het ontplooien van veerkracht bij kinderen.

 

Aankoop boeken bij boekhandel Spreij

 bekemaschool kbw.jpg

 Buurtgezinnen, GGD en Ouder en Kind Coach iedere eerste woensdag van de maand in school

Iedere eerste woensdag van de maand kunt u om 8.30 uur op school terecht bij de schoolverpleegkundige, Yvette Saan, de ouder en kind coach, Trudy Mulder, en bij de contactpersoon van buurtgezinnen. Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgaande flyer.

 


Foto's

Video's

Meer informatie