Nieuwsbrief 6 december 2019

 • Gemaakt op: 6-12-2019 11:20
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Sinterklaasviering

Donderdag 5 december was het groot feest bij de A. Bekemaschool.

Sinterklaas en twee van zijn pieten zijn de hele morgen in de school geweest om met de kinderen zijn verjaardag te vieren. De start van de dag was op het plein bij de ingang van de oudste kinderen. Alle groepen stonden op het plein om de Sint te begroeten. Er werd gezongen en de pieten deelden kruidnoten uit.

Eenmaal binnen spraken Sint en pieten hun bewondering uit voor de prachtige surprises.

Wat fijn dat ook zoveel ouders aanwezig waren en wat fijn dat de leden van de Oudercommissie alles in goede banen hebben begeleid. Samen met het team hebben zij ervoor gezorgd dat de kinderen een fijn Sinterklaasfeest hebben gehad. Het was al met al een heel gezellige ochtend Tot volgend jaar Sint Nicolaas!

 foto surprises 06122019.png

Verzoek i.v.m. de verkeersveiligheid rond de school

Nu het weer regenachtiger wordt blijkt dat veel ouders hun kind(eren) naar school

brengen met de auto. Dit zorgt voor verkeersopstoppingen en onveilige situaties voor de kinderen bij school. In de huidige situatie moeten zij tussen alle stilstaande en zachtjes rijdende auto's en verkeerd geparkeerde auto's door proberen veilig via de zebra over te steken. Daarnaast zijn kinderen in het schemer en in de regen niet goed zichtbaar. Wanneer u druk bezig bent met het uitlaten stappen van uw kind(eren), kan het zomaar gebeuren dat u een ander kind niet ziet. We willen u daarom het volgende verzoeken:

 • Breng uw kind(eren bij voorkeur lopend of op de fiets naar school;
 • Kom op tijd, zodat u tijd heeft om uw auto rustig op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen te parkeren;
 • Parkeer uw auto op de Begoniastraat of laat uw kind(eren) hier uitstappen, waarna u en/of uw kind(eren) over het bruggetje en de stoep naar school kunnen lopen; zet uw auto niet stil op de zebra om uw kinderen uit te laten stappen;
 • Parkeer niet dubbel;
 • Laat uw kinderen niet uitstappen, terwijl u in de file staat op de weg naar school.

Zo dragen we met elkaar zorg voor de veiligheid van alle kinderen! Alvast veel dank voor uw hulp!

Basketbaltoernooi groep 7

Beste ouders,

 

Dinsdag 3 december hebben alle kinderen uit groep 7 een basketbaltoernooi tegen groep 7 van de Grote beer gespeeld. Het toernooi duurde van 13.00-15.00 uur in het Dorpshuis. Er werd een hoog niveau gehaald tijdens het toernooi. Dit betekende dat er 3 teams van de A. Bekemaschool in de halve finale stonden. Door gunstige uitslagen in andere poulewedstrijden werd team 1 uiteindelijk de verdiende winnaar van het toernooi! We kunnen dus met recht zeggen dat dit een mooie groepsprestatie was. De beker werd uitgereikt door stichting Coherente. De beker krijgt een mooie plek in school. We zijn super trots op groep 7! Via deze weg willen we Coherente en de Grote Beer bedanken voor hun bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet,

Rob Falize

gymleerkracht A. Bekemaschool

 

Aandachtspunten voor ouders

Deze punten willen wij met u delen in het belang van de kinderen. School en ouders dragen samen de verantwoordelijkheid voor een fijne sfeer in en om de school. We kunnen ons voorstellen dat de gedachte bovenkomt "he, dit is toch al een keer aangegeven?' Toch laat de praktijk zien dat het nog nodig onderstaande punten te benoemen.

 

Wilt nog weer even letten op onderstaande punten:

· De ingangen van onze school zijn de voordeur en de achterdeur aan onze schoolpleinen. U en uw kind kunnen niet via onze buren, de Grote Beer, onze school inlopen. Het is fijn te zien, dat dit laatste nauwelijks meer gebeurt.

 

· De ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nemen afscheid bij de ingang van school en lopen niet mee naar boven. Uiteraard is het mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind, maar wilt u dit alstublieft na schooltijd doen. Schoolleider Paul Arends staat elke dag bij de trap. Ook aan hem kunt u vragen stellen of een afspraak maken. Na overleg zal hij u doorverwijzen naar de eigen leerkracht of met u een afspraak maken. In principe zal hij de leerkracht altijd op de hoogte brengen van de inhoud van het gesprek.

 

· Verzoek aan u om aan de overkant van het water bij het Dorpsplein te parkeren bij brengen en halen van uw kind(eren) en niet voor de flats. Helaas doen zich nog steeds gevaarlijke situaties voor. Iets eerder van huis gaan is hier het devies.

 

· Om uw kind(eren) gebruik te laten maken van de TSO moet u online registeren bij KMN Kind & Co. Wanneer u dit nog niet heeft gedaan verzoeken wij u dringend dit te doen. Ook verwachten wij dat de facturen voor gebruik van de TSO door u worden voldaan.

 

Veel dank alvast voor uw medewerking!

 

Brief gemeente werkzaamheden Zonnehof

Bij deze nieuwsbrief is een brief gevoegd met informatie over de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte van de Zonnehof. Binnen de school is bekeken welke gevolgen één en ander heeft voor onze leerlingen die in de buurt van de school wonen. We zijn tot de slotsom gekomen dat het verstandig is dat ouders zelf met hun kind de route naar school verkennen, immers er is sprake van openbare ruimte waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. In geval van vragen kunt u zich tot de gemeente wenden.

 

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

Eerder dit schooljaar heeft u een verzoek ontvangen om de ouderbijdrage over te maken.

Wilt u hier nog even aan denken en deze aan de school overmaken? Mocht u de gegevens van school niet meer hebben, dan kunt deze nog opvragen bij Pien Snabilie, administratief medewerkster van de A. Bekemaschool. Alvast dank voor het overmaken!

 

Schoenen uit en aantrekken

Wanneer de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 binnenkomen trekken zij hun buitenschoenen uit en hun binnen schoenen aan. We zien dat het in de gang aan het begin van de dag een drukte van belang is en dat er regelmatig opstoppingen ontstaan. Dit komt omdat ouders hun kinderen in de gang helpen met het aandoen van de binnen schoenen. Hoe begrijpelijk ook, de afspraak is dat de kinderen in de gang hun buitenschoenen uitdoen en meteen daarna hun binnen schoenen meenemen. Bij de klas doen zij zelf hun schoenen aan. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Wilt u uw paraplu in de daartoe bestemde paraplubakken zetten? Bij elke ingang staat er één.

 

Gevonden voorwerpen

Bij de administratie staat een bak met gevonden voorwerpen.

Wilt u a.u.b. kijken of u iets mist?

 

De algemene regel voor wat betreft de gevonden voorwerpen is, dat deze op te halen zijn bij Pien/Delano en dat we de gevonden voorwerpen die niet zijn opgehaald opruimen rond elke vakantie.

 

Meeleefgezin

Wilt u Meeleefgezin worden in Amsterdam voor een kind van 0 tot 5 jaar van ouders met psychische problemen? Graag uw aandacht voor de bijlage. Van harte aanbevolen.

 

Bewonersbrief Zonnehof

Bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief treft u een brief aan d.d. 4 december 2019 van de gemeente met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte van de Zonnehof. Van harte aanbevolen.

 

Prachtige kerstversiering

Donderdagmiddag zijn de ouders van de oudercommissie direct na het Sinterklaasfeest aan de slag gegaan met het versieren van de school. Vrijdagmiddag worden de kerstbomen gebracht en wordt de school helemaal getransformeerd van de gezellige Sinterklaassfeer naar de prachtige sfeervolle kerstsfeer. Heel veel dank aan de ouders van de oudercommissie en alle andere hulpouders!

 

Kerstviering

Op donderdag 19 december wordt op school kerst gevierd. Op maandag 16 december aanstaande ontvangen alle ouders een brief met informatie.

Belangrijk om nog onder de aandacht te brengen is dat de kinderen donderdag 19 december gewoon op school verwacht worden. Alleen de kleuters mogen 's middags thuisblijven als u inschat dat uw kind dit nodig heeft om 's avonds van het kerstdiner te kunnen genieten. Wilt u in dit geval dit doorgeven aan Pien.

 

Vrijdag 20 december om 12.00 uur kerstvakantie

Vrijdagmiddag 20 december om 12.00 uur start de kerstvakantie. Alle leerlingen hebben dan vrij. Op maandag 6 januari 2020 verwachten we alle kinderen weer op school.

 

Verslag Metis Montessori.

Wij zijn Dewi en Majed uit groep 8, en we gingen naar een 'Codeerles' bij het Metis Montessori in Amsterdam.

Om 2 uur ging de masterclasses beginnen.

 

Je werd begeleid naar de lokalen en daar moest je kijken of je naam op de deur stond, anders moest je naar het volgende lokaal. Toen we binnen kwamen moest je je jas en tas ophangen. Je zocht een plaats met een laptop, maar als je je eigen mee had mocht je die ook gebruiken.

 

Eerst ging de meester uitleggen wat je moest doen. Toen deden we de puzzelparade, daarbij had je geen computer nodig. Dat is een teamspel waarbij je opgaves moet maken om punten te verdienen. Als je de vraag in 1 keer goed had kreeg je 4 punten! En als je hem de 2de keer goed had kreeg je 2 punten, maar de derde keer kreeg je niks.

 

Als 2de deden we (turtle python),daar had je een computer bij nodig.

Daarbij moest je commando´s invoeren zodat de schildpad ging bewegen, zoals turtle.forward(90) dat betekent 90 pixels vooruit. Zo kon je allemaal figuren maken. Je kon ook anderen kleuren maken bijv. Turtle.color(yellow) dan word de schildpad geel.

 

Toen gingen we even wat eten en drinken. Daarna konden we een eigen website maken,

Je mocht ervoor kiezen om het niet te doen, maar wij deden het wel. We gingen een website maken over een aap, met foto´s en informatie.

 

Daarna kon je worden opgehaald en laten zien wat je hebt gemaakt.


Foto's

Video's

Meer informatie