Nieuwsbrief 7 februari 2020

  • Gemaakt op: 7-2-2020 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Rapportgesprekken

Via Parro kon u in de afgelopen week intekenen voor een rapportgesprek met de eigen leerkracht. Tijdens deze gesprekken kunt u met de leerkracht spreken over de vorderingen van uw kind. Tijdens deze gesprekken komen ook de toets resultaten van de CITO-onderzoeken die de afgelopen periode zijn afgenomen aan bod. U heeft gisteren het rapport via uw kind ontvangen. Op deze manier kunt u het rapport thuis met uw kind bespreken en u voorbereiden op het rapportgesprek. Wilt u het rapport na afloop van het gesprek bij de leerkracht inleveren? Alvast bedankt.

 

Studiedag

Een aantal keren per schooljaar komt het voor dat de school gesloten is in verband met een studiedag. Graag informeren wij u over de inhoud van de studiedag van woensdag 29 januari jongstleden. Een belangrijk onderdeel betrof het werken met de zogenaamde HGW cyclus. HGW staat voor Handeling Gericht Werken.

 

In het kort:

HGW wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kind kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

 

HGW gaat uit van zeven principes:

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.

3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.

6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI geformuleerd.

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.

 

Ook hebben de leerkrachten tijdens de studiedag de resultaten van de Cito onderzoeken van de afgelopen periode geanalyseerd. Wat zeggen deze resultaten over dit kind? Over deze groep?

 

TSO Training

Veel van onze leerlingen blijven tussen de middag 'over'. Het is belangrijk dat zij na een ochtend van ingespannen werken even tot rust kunnen komen. De school hecht eraan Tussen Schoolse Opvang van goede kwaliteit te leveren. Daarbij hoort vanzelfsprekend dat onze collega's van 'de TSO' zich blijven ontwikkelen.

 

Om die reden hebben in het kader van kwaliteitsontwikkeling en samenwerking alle overblijfmedewerkers en pedagogisch medewerkers van de TSO een 3 daagse training gevolgd. Deze hebben zij op dinsdag 21 januari afgerond met een welverdiend certificaat. Naast de kwaliteiten en vaardigheden van een bekwame TSO-medewerker kwamen ook specifieke onderwerpen aan bod, waaronder:

- Communicatie

- Positief groepsklimaat creëren

- Verbinden

- Omgaan met weerstand en feedback

 

De opgedane kennis zal gedurende het jaar door middel van structureel overleg worden aangescherpt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, stelt u ze gerust aan een medewerker van de TSO, zij helpen u graag.

 

Met vriendelijke groet,

TSO Bekema

 

Ouderavond Mediawijsheid

Op dinsdagavond jongstleden is een ouderavond georganiseerd rondom het thema 'Mediawijsheid'. Fijn dat er zo'n grote opkomst was! Specialist Ivo Wouters heeft de aanwezigen aan de hand van een interactief programma door de avond geleid.

 

Voor wie niet in de gelegenheid was deze avond te bezoeken (of wel): hierbij vindt u via de link www.mediaproof.nl/ouders  informatie over dit thema.

 

Opening Natuurspeeltuin

Op 27 januari is onder leiding van de Ecokids de Natuurspeeltuin naast de A.Bekemaschool en de Grote Beer feestelijk geopend.

 

Wethouder Rineke Korrel-Wolvega was hiervoor speciaal uitgenodigd.

 

Het was echt feest deze dag! Gelukkig was het weer geen spelbreker en kon de dag gewoon doorgaan.

 

De kinderen van beide scholen hebben bollen en bomen geplant en halverwege de middag is het naambord van de Natuurspeeltuin onthult: De Noorderlichttuin.

De naam is bedacht door leerlingen van beide scholen.

 

Gevonden voorwerpen

Bij juf Pien ligt sinds januari een ketting die gevonden is. De eigenaar is nog niet gevonden.

 

Mocht u de eigenaar zijn wilt u dan een mail schijven aan p.snabilie@askoscholen.nl met daarin de beschrijving van de ketting die u zoekt?

 

Veilig verkeer?

Sinds de verkeerssituatie rondom de A.Bekema volledig is ingericht zien wij dagelijks een aantal zeer gevaarlijke situaties:

1. Het eerste deel van de astronautenweg (vanaf de satellietbaan gezien) is tweerichtingsverkeer. Omdat er ook geparkeerd wordt langs de astronautenweg is het voor kinderen die uit de meteoor komen fietsen een onoverzichtelijk kruispunt waar ze niet goed kunnen zien of ze over kunnen steken. 2. Aan de rechterkant van de astronautenwegweg zijn parkeervakken. Auto's gebruiken de weg om ook te keren. Hierdoor staan er regelmatig auto's dwars op de weg die achteruitrijden. Kinderen kunnen de rijrichting van de auto niet goed inschatten en bestuurders zien de kinderen niet staan tijdens het keren.

3. In het tweede deel van de astronautenweg wordt in de bocht gestopt om kinderen uit de auto te laten stappen. Dit gebeurt ook op het kruispunt Meteoor-Astronautenweg. Hier wordt ook geparkeerd op de stoep. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op.

4. Het parkeren in de vakken voor de school is gevaarlijk. Auto's rijden achteruit om hun auto goed te parkeren en zien daarbij makkelijk wachtende kinderen over het hoofd.

 

Door deze knelpunten zien wij dat een veilige route voor onze leerlingen op dit moment helaas niet gegarandeerd kan worden. Hierover zijn de Medezeggenschapsraad en directie in gesprek met de gemeente en politie. Wij hopen dat elke ouder zich dit bericht ter harte neemt. En de oplossing is eenvoudig: iets eerder van huis gaan en de auto op een plek elders parkeren om vervolgens samen met uw kind naar school te wandelen is beslist mogelijk. Wordt vervolgd!

 

Nieuwe leesboeken

De Ouder Commissie heeft de kinderen van de A. Bekemaschool een groot plezier gedaan door schenking van een groot aantal nieuwe kinderboeken. Dank aan de OC!

 

Vakantie

Het is nog niet zover, maar nu alvast wensen wij u en uw kinderen een fijne voorjaarsvakantie!

Deze is van maandag 17 februari 2020 tot en met vrijdag 21 februari 2020.

 De schooldeuren gaan weer open op maandag 24 februari 2020.

Het team van de A.Bekemaschool


Foto's

Video's

Meer informatie