Nieuwsbrief 8 februari 2019

 • Gemaakt op: 8-2-2019 10:30
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Voorleesontbijt

Op woensdag 22 januari gingen de Nationale Voorleesdagen van start. Vanwege de afname van de CITO-leerlingenvolgsysteem toetsen hebben wij op school afgelopen woensdag het Voorleesontbijt gehouden.  De leerlingen van de bovenbouwgroepen hebben voorgelezen aan de leerlingen van de lagere groepen onder het genot van een lekkere krentenbol of een melkbroodje. Het was een zeer geslaagde en gezellige leesochtend voor groot en klein.

Voorleestips

 • Een boek kiezen: Er is altijd wel een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van een kind. Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt het kind zindelijk of leert het tandenpoetsen. Dagelijkse gebeurtenissen kunnen een aanknopingspunt zijn voor de keuze van een verhaal.
 • Voorleesrituelen: Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen.  Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Voorlezen werkt daarom het best op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin ouder en kind samen kunnen kijken, luisteren, praten en lachen.
 • Voor meer voorleestips, kijk op www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/.

Feitjes over voorlezen

 • Voorlezen blijkt het meest effectief als ouders voorlezen in de taal die zij het best beheersen. De moedertaal verbindt de ouders en het kind sterk met elkaar en dat is een belangrijke voorwaarde voor effectief voorlezen.
 • Het (voor)lezen van digitale kinderboeken heeft een positief effect op het verhaalbegrip, de taalontwikkeling en de woordenschat.
 • Neem contact op voor meer voorleesfeitjes of kijk op www.leesmonitor.nu/nl/voorlezen

 foto 2.jpg

 

Basketbaltoernooi groep 7

Afgelopen dinsdagmiddag heeft groep 7 een basketbaltoernooi gespeeld tegen groep 7 van de Grote Beer. Er waren vooraf 2 poules gemaakt en kinderen speelden 2 wedstrijden tegen de Grote Beer en 1 wedstrijd tegen een team uit de eigen klas. De kinderen hadden goed door, dat ze andere teams konden helpen door goede uitslagen te behalen tegen de tegenstanders in de poule. Dit resulteerde in een mooie halve finale en een nog mooiere finale. Uiteindelijk won de A. Bekema de finale met 10-4! Zodoende kreeg groep 7 meer dan terecht de welverdiende beker mee naar school.

foto 3.jpg

Ouders donderdag 14 februari en maandag 25 februari welkom in de school

Op de laatste schooldag voor een vakantie en de eerste schooldag na een vakantie bent u van harte welkom om uw kind naar de basecamp  te brengen. Dit betekent dat u op donderdag 14 februari en maandag 25 februari van harte welkom bent in de school.

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen worden na iedere vakantie opgeruimd. Vaak zitten er hele goede kledingstukken en spullen bij de gevonden voorwerpen, zoals gymschoenen etc. Komt u de komende week even kijken of er iets van uw kind op school is blijven liggen?  Wij brengen de overgebleven kledingstukken en spullen in de vakantie naar een goed doel.

Leerkrachten te kort

Ook op onze school worden we geconfronteerd met het leerkrachten tekort. Helaas hebben wij moeten besluiten om de ouders van groep 5 en de ouders van groep 3 te vragen hun kind een dag thuis te houden i.v.m. het niet kunnen vervangen van een zieke leerkracht. Vanuit de vakbonden is een oproep gedaan aan schoolleiders om actie te voeren tegen het leerkrachten te kort en zieke leerkrachten niet te vervangen. Helaas is de praktijk dat het gewoon niet mogelijk is om een zieke leerkracht te vervangen. We hoeven dus geen actie te voeren. We worden gewoon geconfronteerd met het feit dat er geen vervanging mogelijk is. We vinden dit heel schrijnend, maar helaas worden ook wij gedwongen om u in nood te vragen de kinderen van een groep thuis te houden. We hopen op uw begrip als het de groep van uw kind betreft.

Studiedag 15 februari

Op vrijdag 15 februari aanstaande heeft het team van de A.Bekemaschool een studiedag. De leerlingen hebben die dag vrij, waarna de krokusvakantie start. We zien de kinderen graag weer op school op maandag 25 februari aanstaande.

Spreekuur ouder en kind coach en jeugdverpleegkundige

Iedere eerste donderdag van de maand hebben de ouder en kind coach en de jeugdverpleegkundige van de GGD om 8.30 uur een open inloopspreekuur. U bent op donderdag 7 maart aanstaande van harte welkom om bij hen binnen te lopen met een vraag of om even kennis te maken.

Stimuleren buitenspelen tijdens de TSO

Het is wetenschappelijk bewezen dat het voor kinderen belangrijk is om in de pauzes op school te bewegen, een frisse neus te halen en buiten te spelen. Zij zijn door de beweging en de buitenlucht beter instaat om zich vervolgens te concentreren op het onderwijs en het leren. Na de krokusvakantie gaan school en de TSO het buitenspelen meer stimuleren. Kinderen worden gevraagd dagelijks buiten te spelen, er worden nieuwe materialen aangeschaft om het buitenspelen leuker te maken en er worden activiteiten gepland. We hopen dat we op deze wijze in de TSO een leuk buitenspeelaanbod kunnen bieden.

Oudergesprekken

In de week van 4 maart aanstaande worden de rapportgesprekken gehouden. U wordt door de leerkracht van de groep van uw kind via Parro uitgenodigd om een oudergesprek te plannen.

Rapporten ter inzage

Het rapport wordt voorafgaand aan het rapportgesprek voor u ter inzage op de gang gelegd. We vragen u daarom om 10 minuten voor het rapportgesprek aanwezig te zijn, zodat u het rapport van tevoren kunt inzien.

Gedragsprotocol

Naast het pestprotocol heeft de A.Bekemaschool een gedragsprotocol opgesteld. In het gedragsprotocol wordt aangegeven hoe de school om gaat met ongewenst gedrag van leerlingen en gewenst gedrag stimuleert. In het protocol staat onder andere wanneer u als ouder geïnformeerd wordt over het gedrag van uw kind en hoe school en u samen kunnen werken aan positief gedrag. Het gedragsprotocol kunt u op de website van de school vinden.

Staking 15 maart

Op vrijdag 15 maart zal het personeel in het onderwijs staken om aan te geven dat het water tot aan de lippen staat in het onderwijs. Er is een enorm leerkrachten tekort, de kwaliteit van het onderwijs staat ernstig onder druk, er is meer waardering nodig voor het vak van leerkracht en er zijn meer handen in de school nodig zijn. Ook het personeel van de A.Bekemaschool zal op vrijdag 15 maart staken.  We verzoeken u daarom om alvast rekening te houden met het feit dat de school gesloten zal zijn en zorg te dragen voor opvang van uw kind. 


Foto's

Video's

Meer informatie