Nieuwsbrief 8 november 2019

  • Gemaakt op: 8-11-2019 10:25
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Pilot Brightkids in groep 6 en 7

Afgelopen vrijdag is er een pilot met Brightkids gestart in de groepen 6 en 7. Een aantal leerlingen uit deze groepen krijgt op vrijdagochtend twee uur les van een leerkracht van Brightkids. Deze leerlingen krijgen verrijkingslessen.  Het is de bedoeling om het onderwijs aan snellere leerlingen beleidsmatig verder vorm te geven en zorg te dragen dat voor deze leerlingen een uitdagend aanbod in een doorgaande lijn voor alle groepen wordt vormgegeven.  De evaluatie van deze pilot zal net voor of na de kerstvakantie plaatsvinden.

 

Ontruimingsoefening afgelopen dinsdag

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we met het team en alle kinderen de eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden.  Het was een natte dag, maar gelukkig regende het precies niet op het moment van de oefening. Iedereen stond keurig buiten op de verzamelplaats bij zijn/haar groep in 3 minuten en 40 seconden. Dit was een uitstekende tijd. De ontruiming verliep rustig en alle kinderen begrepen dat het om een oefening ging.

 

Binnen schoenen

Tijdens de ontruiming bleek dat er toch nog een aantal leerlingen zijn zonder binnen schoenen. Deze leerlingen lopen op sokken in de school. Bij een ontruiming is er geen mogelijkheid om schoenen aan te trekken, dit betekent dat een leerling zonder binnen schoenen op zijn/haar sokken buiten staat. Dit is natuurlijk heel onprettig en koud/nat. Daarom het verzoek om uw kind binnen schoenen mee te geven voor gebruik in school.

 

Mediawijsheid

Volgende week is de week van de Mediawijsheid. In die week starten we op school met de methode het Mediapaspoort om mediawijsheid onderwijs te geven in alle groepen. Dit is een aanpak met lessen in een doorgaande lijn voor de hele school. In de november worden er vier lessen mediawijsheid gegeven en vervolgens in januari nog drie lessen. Deze lessenreeks wordt afgesloten met een ouderavond op 28 januari 2020. Op deze avond bent u van harte welkom om te horen wat de school doet aan mediawijsheid onderwijs en op welke wijze u uw kind kunt begeleiden in de digitale wereld. Deze avond gaat u zelf interactief aan de slag met andere ouders door middel van een game. Het wordt een bijzondere avond met waarschijnlijk veel nieuwe inzichten. Zet u deze ouderavond alvast in uw agenda?

 

Kasteel Bekema in Minecraft

We hebben op donderdagmiddag om 1 uur kasteel Bekema gemaakt. Het kasteel was met keisteen gemaakt en dat was heel mooi. We hadden het met 9 kinderen gedaan en 2 uur aan gewerkt. We hadden een kleed en schilderijen bij gezet. Het kleed was Jaydee´s idee en de schilderijen waren Skyler´s idee. Het was super om het te maken. Doeiiiiii

Groetjes Wiktoria

 

Hulp gevraagd school versieren voor Sinterklaas

Vrijdagavond 15 november om 19.00 uur wordt de school versierd, zodat deze op de maandag helemaal in het teken van Sinterklaas staat. De kinderen worden dan verrast met een prachtig versierde school.  Wilt u de oudercommissie die avond komen helpen versieren? Vele handen maken licht werk en het is een gezellige avond met elkaar. Alvast veel dank voor uw hulp!

 

Overdracht directie

Op maandag 18 november aanstaande start Paul Arends als de nieuwe vaste directeur op de A.Bekemaschool. Hij vervangt Lide van Bemmel als vaste directeur op school. Met Lide van Bemmel gaat het gelukkig medisch gezien goed. Zij zal echter niet terugkeren als directeur op de A.Bekemaschool. Er is twee weken overlap tussen de start van Paul Arends en het vertrek van Jacqueline Schulte. Deze twee weken worden gebruikt om zorg te dragen voor een goede overdracht. De laatste werkdag van Jacqueline Schulte op school is donderdag 28 november aanstaande.

 

Gesprek MR en directie

Op woensdagochtend 27 november om 8.30 uur kunt u weer in gesprek met MR leden en de directie. Deze keer een bijzondere ochtend met de nieuwe en de vertrekken directeur. Heeft u vragen, suggesties of iets dat u wilt delen, komt u dan langs en deel dit met MR-leden en directie. Het gesprek vindt plaats in de personeelskamer op de eerste etage.

 

 Sinterklaas

Op Sinterklaasdag hebben alle leerlingen om 12.30 uur vrij. U kunt hen om die tijd ophalen. In de groepen 6,7 en 8 worden voor de Sinterklaasviering surprises gemaakt. Ieder jaar zien we daarbij hele mooie surprises. Wat belangrijk is bij het maken van de surprises is dat de leerlingen deze zelf maken (met hier en daar een kleine bijdrage van een ouder), zodat er niet te grote verschillen ontstaan tussen de surprises. Meer informatie over de Sinterklaasviering ontvangt u binnenkort.

 

Basketbaltoernooi groepen 7

Op dinsdag 3 december nemen de groepen 7A en 7B deel aan een basketbaltoernooi in de gymnastiekzaal in het Dorpshuis.

 

Veiligheid en wisselende verkeerssituaties

Nog steeds wordt in de omgeving van de school hard gewerkt aan de inrichting van paden en wegen. Door de steeds wisselende omstandigheden is het belangrijk in alle gevallen voorzichtig te zijn of u nu autorijdt, loopt of fietst. Daarbij een verzoek aan fietsers om op de stoep met de fiets aan de hand te lopen. Er lopen veel kleine kinderen, die niet altijd goed kunnen inschatten wat er gebeurt in het verkeer. Wees extra voorzichtig en heb geduld met elkaar.

 

Opening Natuurspeeltuin

Binnenkort wordt de Natuurspeeltuin achter de school feestelijk geopend. De leerlingen van de beide scholen worden betrokken bij deze feestelijke opening. Er zijn al verschillende activiteiten gepland voor de leerlingen van verschillende leeftijden. Zodra we de definitieve datum weten, laten we u dit weten.

 

Bericht oudercommissie

De dag van de leraar is mede mogelijk gemaakt door Stichting ons tweede thuis. Zij hebben voor alle leerkrachten mokken bedrukt met eigen naam, dit wordt gedaan op de Mendel, Centrum voor Niet-aangeboren hersenletsel en lichamelijke beperking. De twee heerlijke appeltaarten die het team kreeg, zijn gebakken door het team van Dagcentrum Westwijk in Amstelveen.

Tijdens de 2 studiedagen hebben de leraren in de middag een stoelmassage aangeboden gekregen. Deze werd verzorgd door Belinda van "Be Powerful"  te Duivendrecht.

Nogmaals een grote "dankjewel" aan alle leerkrachten en medewerkers van de A Bekemaschool voor hun inzet voor de leerlingen! Namens alle ouders en leerlingen.

 

Ouderpetitie i.v.m. zorg om de kwaliteit van het onderwijs

Een ouder van de St. Jozefschool (ASKO) heeft een petitie opgezet, om als ouder ook je stem te kunnen laten horen in de huidige zorg om de kwaliteit van het onderwijs. Alle acties zijn op dit moment gericht op leerkrachten en personeel in het onderwijs. Ouders en kinderen kunnen hun stem digitaal niet goed zichtbaar maken. Op deze manier is daar ruimte voor geschapen.

https://investeerinonderwijs.petities.nl

Deel hem zo veel mogelijk zou ik zeggen. Voor elke ouder, kind en Nederlander die wil investeren in haar of zijn toekomst.

 

Bericht van de MR

Beste ouders,

 

De MR is verheugd dat het gelukt is een nieuwe vaste directeur te werven. De MR was vertegenwoordigd in de BAC en heeft er vertrouwen in dat met de nieuwe directeur verder gewerkt zal worden aan goed onderwijs voor alle kinderen.

 

De MR heeft inmiddels twee vergaderingen met de directie gehad. Naast gesprekken over de gang van zaken op school, het nieuwe school- en jaarplan en de overdracht naar de nieuwe directeur, heeft de MR de volgende onderwerpen besproken:

 

- Verhoging TSO kosten

De MR heeft uitgebreid gesproken over de voorgenomen verhoging van de TSO kosten, zeker nu er ook ouders en kinderen niet altijd tevreden zijn over de TSO. De MR heeft uiteindelijk besloten akkoord te gaan met de verhoging omdat deze verhoging noodzakelijk was om kwalitatief betere TSO te kunnen leveren, door uitbreiding van het aantal PM-ers en het aanbieden van een scholing voor alle TSO-medewerkers. De laatste verhoging was twee jaar geleden. De MR heeft aangedrongen op betere communicatie vanuit de TSO richting ouders. De leidinggevende van de TSO zal door de MR worden uitgenodigd voor een volgende vergadering.

 

- Verkeersveiligheid

Het is iedereen duidelijk dat de situatie rondom de school voortdurend wijzigt. Een afvaardiging van de MR spreekt regelmatig, samen met de MR van De Grote Beer, met de gemeente over dit onderwerp. Dit heeft ook geleid tot aanpassingen in de uitvoering van de werkzaamheden die de verkeerssituatie wel veiliger maken, maar een ideale situatie is er nog niet. De MR hoopt dat iedereen zijn steentje bijdraagt door ook zelf op de veiligheid van onze kinderen te letten, bijvoorbeeld door niet te fietsen op de stoep voor de school.

 

Tenslotte wil de MR Jacqueline Schulte van harte bedanken voor al haar werk en inzet voor de A. Bekemaschool en de prettige en constructieve samenwerking gedurende de afgelopen twee jaar. We wensen haar heel veel succes in haar volgende uitdagingen


Foto's

Video's

Meer informatie