Nieuws

​​​​​​​​​​​​Hieronder diverse soorten nieuws, u kunt op categorie filteren.​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 15 maart 2019

  Broertjes en zusjes, anders lezen, verzetsmuseum, gastles slavernij, personele zaken, aanmelden TSO, gesprek directie en MR, studiedag, muziekproject, fiches/ gezelschapsspellen

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 8 februari 2019

  Voorleesontbijt, basketbaltoernooi groep 7, ouders welkom op school, gevonden voorwerpen, leerkrachten tekort, studiedag, spreekuur ouder/kind coach en jeugdverpleegkundig, buitenspelen TSO, oudergesprekken, rapporten ter inzage, gedragsprotocol, staking

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 18 januari 2019

  Thema onderwaterwereld, gezelschapsspellen en fiches, lesmiddag OSB, ouderbetrokkenheid, ziekmelden en verlofaanvragen, contactpersoon school, studiedag, pestprotocol, gesprek directie en MR, dansen in school, voorleesontbijt

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 10 december 2018

  Sinterklaasviering, kerstversiering, zangoptreden, kerstviering en vakantie, gevonden voorwerpen, inloopspreekuur, koffieochtend

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 12 november 2018

  verkeersveiligheid, ontruiming, themapresentaties, zelfstandig werken, kleuterhuis, week van respect, dansen schoolplein, broertje/zusje, rectificatie leden OC, hulpouders versieren school, ouderbijdrage, koken als naschoolse activiteit

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 2 5 oktober 2018

  Kinderboekenweek, koffie met directeur en MR, studiedag, nieuwe collega, sportdag, honden, ouderlijk gezag, onderwijsondersteuning bewegen, kinderoefentherapeut, OC, MR, oudercursus, JGZ, buurtgezinnen, Science Park

  Lees meer
 • Mededelingen

  Jaarverslag GMR over 2017

  Algemene informatie GMR, samenstelling GMR, terugblik op 2017, gehouden GMR-vergaderingen en -bijeenkomsten, contacten met de CvB en Raad van Toezicht, besproken onderwerpen in de GMR-vergaderingen, door de GMR genomen besluiten 8. Vooruitblik op 2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 1 7 september 2018

  Het gaat over: informatieavond alle ouders, naar school/de groepen brengen, sportdag, zingen uit school, schoolfotograaf, naschoolse activiteiten, vacature leerkracht, koffieochtend directie/MR, voeding en ADHD, info MR en OC en de bouw

  Lees meer