Nieuws

​​​​​​​​​​​​Hieronder diverse soorten nieuws, u kunt op categorie filteren.​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 5 juli 2019

  gevonden voorwerpen, laatste gymlessen, eindfeest, binnen schoenen en gymspullen, donderdag 11 juli, basecamp indeling, zomervakantie

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 17 mei 2019

  vakantie en studiedagen, schoolreis, studiedag, koffie MR en directie, verlof Suikerfeest, Juf Martha, slofjes, staking 28 mei, fietsexamen, een dagje op A.Bekemaschool, dag van de Muziek

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 12 april 2019

  gesprek ouders school, later brengen leerlingen, personele zaken vacatures, gesprek over leerlingen, planning, TSO en vacature, groep 7 gemeentehuis, week van het geld, verkeerssituatie rond gebouw, gevonden voorwerpen, nieuws MR, schermen, schoolvoetbal

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 15 maart 2019

  Broertjes en zusjes, anders lezen, verzetsmuseum, gastles slavernij, personele zaken, aanmelden TSO, gesprek directie en MR, studiedag, muziekproject, fiches/ gezelschapsspellen

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 8 februari 2019

  Voorleesontbijt, basketbaltoernooi groep 7, ouders welkom op school, gevonden voorwerpen, leerkrachten tekort, studiedag, spreekuur ouder/kind coach en jeugdverpleegkundig, buitenspelen TSO, oudergesprekken, rapporten ter inzage, gedragsprotocol, staking

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 18 januari 2019

  Thema onderwaterwereld, gezelschapsspellen en fiches, lesmiddag OSB, ouderbetrokkenheid, ziekmelden en verlofaanvragen, contactpersoon school, studiedag, pestprotocol, gesprek directie en MR, dansen in school, voorleesontbijt

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 10 december 2018

  Sinterklaasviering, kerstversiering, zangoptreden, kerstviering en vakantie, gevonden voorwerpen, inloopspreekuur, koffieochtend

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 12 november 2018

  verkeersveiligheid, ontruiming, themapresentaties, zelfstandig werken, kleuterhuis, week van respect, dansen schoolplein, broertje/zusje, rectificatie leden OC, hulpouders versieren school, ouderbijdrage, koken als naschoolse activiteit

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 2 5 oktober 2018

  Kinderboekenweek, koffie met directeur en MR, studiedag, nieuwe collega, sportdag, honden, ouderlijk gezag, onderwijsondersteuning bewegen, kinderoefentherapeut, OC, MR, oudercursus, JGZ, buurtgezinnen, Science Park

  Lees meer
 • Mededelingen

  Jaarverslag GMR over 2017

  Algemene informatie GMR, samenstelling GMR, terugblik op 2017, gehouden GMR-vergaderingen en -bijeenkomsten, contacten met de CvB en Raad van Toezicht, besproken onderwerpen in de GMR-vergaderingen, door de GMR genomen besluiten 8. Vooruitblik op 2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief 1 7 september 2018

  Het gaat over: informatieavond alle ouders, naar school/de groepen brengen, sportdag, zingen uit school, schoolfotograaf, naschoolse activiteiten, vacature leerkracht, koffieochtend directie/MR, voeding en ADHD, info MR en OC en de bouw

  Lees meer