Het onderwijs aanbod

​​
 
De vakken
Op de A. Bekemaschool ziet het onderwijsaanbod er als volgt uit. In de ochtend krijgen de kinderen de basisvakken en in het middag wordt er thematisch gewerkt. De basisvakken zijn taal en rekenen. De zaakvakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Naast deze vakken krijgen de kinderen gymnastiek, sociale emotionele ontwikkeling, burgerschapskunde en  cultuur. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 5.
Voor de basisvakken gebruiken we moderne methoden en de zaakvakken hebben we geïntegreerd in het thematisch onderwijs.

De methoden
De volgende methoden gebruiken we:

Taal                                              Lijn 3         Groep 3
                                                     Taalactief         Groep 4 t/m 8
Spelling                                       Spelling in beeld Groep 4 t/m 8
Schrijven                              Handschrift Groep 3 t/m 7
Begrijpend lezen                      Nieuwsbegrip         Groep 4 t/m 8
Rekenen                                      Wizwijs (rekentijger/panda)    Groep 3 t/m 8
Engels                                       Join – in          Groep 5 t/m 8
Taal/rekenen                               Kleuterplein  Groep 1/2

De resultaten
Als wij denken aan goed onderwijs, denken we aan een grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en teamleden. We willen zien dat kinderen gemotiveerd zijn om naar school te komen en dat ze plezier in leren hebben.
Daarnaast vinden we een goede zorgbegeleiding en zorgstructuur zeer belangrijk. We willen de ontwikkeling van de kinderen goed volgen. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en van onszelf. Daarom bieden we een rijke leeromgeving, ruimte voor verschillen en boeiend onderwijs. Als team blijven we leren. Bij de resultaten van de toetsen (zowel methode gebonden als de CITO toetsen) kijken we naar de ontwikkeling van het kind. We hanteren het model ZIEN! om de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te houden.
In het school ondersteuningsprofiel (publicatie voorjaar 2018) beschrijven we uitgebreid hoe wij de zorg en begeleiding van de leerlingen vormgeven.