Schoolondersteuningsprofiel

​​​Schoolondersteuningsprofiel

De school beschrijft haar zorgstructuur in het schoolondersteuningsprofiel. Momenteel werken we aan een nieuw profiel, waarin we de nieuwe informatie voor dit schooljaar 2017 - 2018 en later  verwerken. Het oude profiel kunt u nog downloaden. 

Schoolondersteuningsprofiel A. Bekemaschool.pdf