MR vergadering 25 juni 2019

  • Gemaakt op: 25-6-2019 11:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

MR vergadering 7
Dinsdag 25 juni 2019

Aanwezig:  Jaap, Arne, Maureen, Laura, Rob, Yvette, Jacqueline.
Afwezig: x
Notulist: Yvette
Binnengekomen stukken
1. Kosten TSO
2. Vakantieplanning v2
3. Concept formatieplan
4. Kopie begrotingsmodel TSO 2019 incl. inzet PM Bekema
5. Verslag koffie MR en dir. 07-06-2019
6. Activiteitenplan MR 2018/2019

KMN Kind & Co
Prijsverhoging staat niet in verhouding met de kwaliteit die wordt geleverd.
Directie licht toe: extra pedagogisch werker i.p.v. medewerker, zodat er geïnvesteerd kan worden in de kwaliteit. Start schooljaar start er scholing voor de TSO medewerkers.
Vorig schooljaar: principeakkoord verlengd met een jaar.  
Actiepunt: nieuwsbrief Kind & Co tot op heden nog niet gepubliceerd. 

Schoolgids/ schoolplan
Directie heeft deze bijna af, worden start schooljaar gedeeld en gepubliceerd op de schoolwebsite. Scholingsafspraken 2019-2020 liggen bij ASKO, daarna worden deze kort gesloten binnen de MR.

Openstaande acties
1. TSO regelement
2. Gedragsprotocol 
3. Wetenschapsknooppunt
4. Stroomschema pestprotocol 
5. Vaste dag ouders in de school
6. Leerlijn muziek + NME in school meerjarenplan 
7. Verkiezingen uitschrijven

Verkeersveiligheid
Op de plattegrond staat een stoep van 3.55m breed vermeld. Echter blijkt deze stoep maar 2m breed te worden, met parkeerplekken (4 stuks) voor kiss & ride zone. Ook zal er plaats gemaakt worden voor de zogenoemde ‘shared space’.

Tien punten VVN rondom een school; 8 van de 10 punten zijn niet haalbaar bij ons op school. Welke stappen ondernemen we en wie is er verantwoord?
Directie gaat dit oppakken met directie van de Grote Beer.

Lopende zaken op school
Herverdeling groepen 5, 6 en 5-6 wordt deze week, net als de overige formatie, per mail gedeeld met ouders/ verzorgers.

Naschoolse activiteiten
Volgend schooljaar lokalen bovenverdieping bezet i.v.m. aantal groepen.
Rob gaat nog in gesprek met directie Grote Beer om kort te sluiten welke ruimtes hiervoor gebruikt kunnen worden.

Subsidies inzichtelijk maken voor MR leden
Voor onze school kunnen wij teruggrijpen naar gemeente Ouder-Amstel. 
Amsterdam is niet onderhandelbaar. (fysieke ligging van het gebouw)

Rondvraag
x
Actiepunten
1. TSO: wat zijn de kosten op de Grote Beer voor de TSO?
2. Cursus start of vervolg: tijdens eerste MR vergadering plannen
3. TSO: verhoging van de kosten voorgaande jaren
4. TSO regelement communiceren start schooljaar met (nieuwe) collega’s
5. Gedragsprotocol op de schoolwebsite plaatsen
6. Wetenschapsknooppunt
7. Stroomschema pestprotocol 
8. Vaste dag ouders in de school
9. Leerlijn muziek + NME in school meerjarenplan 
10. Uitslagen verkiezing PMR publiceren (maandag 8 juli)

In het nieuwe schooljaar worden de nieuwe vergaderdata 
vastgesteld voor schooljaar 2019-2020.Foto's

Video's

Meer informatie