MR vergadering 3 september 2019

  • Gemaakt op: 4-10-2019 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Aanwezig: Arne, Maureen, Neeltje, Sharon, Rob, Jacqueline en Juliette

Afwezig: x

Notulist: Juliette

 

Rollen verdelen

Notulist: Juliette en Sharon

(GMR) Contact: Rob

(PMR) Contact: Sharon

Communicatie: Arne en Maureen

Financiën: Arne en Rob

Commissies: Veiligheid, verkeer en fietsen in Duivendrecht: Fleur en Maureen

Zonnehof: Fleur en Maureen

 

Scholingsbehoeften

Neeltje, Sharon en Juliette basiscursus MR – via VOO.

Maureen vervolgcursus MR.

 

Speerpunten dit jaar

Ouderbetrokkenheid vergroten. Dit willen we realiseren door meerdere borrels te organiseren. Wellicht per unit?

 

Kerstborrel trekt geen ouders, vanwege weer (kou), drukte, vermoeide kinderen na kerstdiner en een te klein plein.

 

Inkomende onderwerpen MR

Slofjes

Kinderen houden binnenschoenen wel, ouders hoeven geen slofjes. Veel weerstand van ouders tegen de slofjes.

 

Contact TSO inz. Prijsverhoging

TSO heeft gevraagd om emailadres aan Rob, neemt contact op.

 

Evaluatie MR verkiezingen

Volgende keer online/op andere manier. Eerder plannen voor einde van het jaar.

 

Ingekomen stukken + toelichting Jacqueline

Schoolplan

Al met team gedeeld vanwege druk vanuit ASKO (inspectie op bestuursniveau). Onze school wordt nog niet bezocht, maar bezoek van de inspectie kan verwacht worden in volgende jaar.

 

Hoe communiceren naar ouders? -> Op informatieavond (dinsdag 10 september) communiceren naar ouders (en op de site).

 

Implementatie 2021 methode SEO niet erg laat? -> We zijn nu al bezig met bv. Gouden weken, Taakspel etc., externen, maar om een methode/werkwijze aan te schaffen heb je die tijd echt nodig.

 

Wordt Klassebox! overal gebruikt? -> Nee, inhoudelijk aandacht aan besteden.

 

Rekencoördinator aanwezig? -> Ja, huren we extern in.

 

Max. 300 leerlingen? Erg veel? -> Bij voorkeur 9x 25 leerlingen (225). Drie kleuterklassen, alle andere groepen één. (Eventueel 26/27 leerlingen, rendabel.)

 

Jaarplan

Al met team gedeeld vanwege druk vanuit ASKO (inspectie op bestuursniveau).

 

Wat mist er? Monitoren/begeleiden/ondersteunen/borgen. -> Dit is er wel al, maar staat nog niet expliciet in het stuk. Ook IB, onderwijscoördinator, directie worden meegenomen in beoordelen van audit. Er komt een nulmeting.

 

Schoolondersteuningsprofiel – Financiële jaarrekening afgelopen schooljaar

Hoeft maar één keer in de vier jaar. Is vorig jaar goedgekeurd door MR.

 

Evaluatie TSO

De laatste tariefverhoging 2017 geweest. Twee nieuwe begrotingen voor 2019.

 

Waar gaat het geld aan op:

Extra pedagogisch medewerkers ingezet vanwege gedragsproblematiek. Minder vrijwilligers.

Medewerkers en vrijwilligers krijgen binnenkort scholing.

Aantal leerlingen is gedaald.

€-299,50 boekjaar (school pakt verlies of ouders betalen).

 

Informatieavond

Schoolplan toelichten

Speerpunten dit jaar

MR/OC voorstellen

 

Koffie met MR

- Vrijdag 27 september 2019

- Woensdag 27 november 2019

- Vrijdag 20 maart 2020

- Woensdag 3 juni 2020

 

Planning

- Donderdag 31 oktober 2019 - 19.00uur (sparren begroting en formatie)

- Donderdag 16 januari 2020 – 19.00/19.30uur (afhankelijk van Arne)

- Donderdag 5 maart 2020 – 19.00uur

- Donderdag 16 april maart 2020 – 19.00uur

- Donderdag 4 juni 2020 – 19.00uur

 

Actiepunten

Website A. Bekemaschool - banner veranderen

Navraag schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 (vraag ligt bij ASKO)

Financiële jaarrekening in januari op de agenda

Datumprikker afscheidsetentje MR plannen (datumprikker)

(Nieuw) mailadres voor MR? Waar bestanden opslaan?


Foto's

Video's

Meer informatie