Notulen MR 16 januari 2020

 • Gemaakt op: 4-2-2020 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Notulen MR - 16/01/2020

Aanwezig: Maureen (plaatsvervangend voorzitter), Neeltje, Sharon, Paul (later) en Juliette

Afwezig: Arne en Rob

Notulist: Juliette

 

Opmerkingen:
Team heeft mail gekregen dat Sharon, Rob en Juliette MR-leden zijn. Ter herinnering.

Ingekomen stukken
x

Notulen vorige vergadering
Vragen?

Openstaande acties notulen
zie openstaande acties notulen

 • Financiën OC – goedgekeurd
 • Foto MR leden – geregeld
 • Vinger aan de pols houden wat betreft de lantaarnpaal voor de ingang schoolplein. - geregeld
 • Afspraak maken met OC – geregeld

MR-cursus
Lessen en to-do

 • Adviesrecht en instemmingsrecht
 • Inzicht in algemene berekening kosten
 • Agenda MR map vergelijken met MR agenda Bekema

Lopende zaken op school vanuit collega's
TSO (zie volgende kopje)

Lopende zaken op school vanuit de ouders
Verkeersveiligheid

 • Oudere kinderen stappen uit auto's, waardoor drukke situaties op de weg ontstaan.
 • Ouders keren met de auto op de drukke wegen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Kinderen fietsen over de stoep.

TSO
We zouden graag zien dat kinderen en ouders meer tevreden zijn over de TSO. We beseffen dat het niet op zeer korte termijn kan veranderen, maar we hebben zorgen omtrent hoe het gaat. Het wordt niet door alle kinderen positief ervaren.

Wat kunnen we doen in overleg met de medewerkers TSO?
Wat kunnen we doen in overleg met de collega's? |
Wat kunnen we doen in overleg met de ouders?

Lopende zaken op school (bespreking met directie)
Navraag schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 (vraag ligt bij ASKO)
Directie gaat het opvragen bij ASKO. Elke school omschrijft welke basisondersteuning zij in huis hebben.

Verkeersveiligheid

 • Wijkagent wordt uitgenodigd voor een gesprek en om de verkeerssituatie te bekijken.
 • Wat zijn de regels en wat wordt er van je verwacht?

  Ouders zouden met hun kinderen in gesprek kunnen gaan om te overleggen wat zij kunnen doen om de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te houden. Bv. Niet fietsen op de stoep. Ouders zouden zelf ook het goede voorbeeld moeten geven, zodat iedereen samen werkt aan een zo veilig mogelijke situatie.
 • Voorleggen aan de projectgroep verkeer wat zij voor ons kunnen doen.
  • Uitstappen van kinderen in de bocht Astronautenweg
  • Keren midden op de Astronautenweg
  • Kruising fietsers en auto's Astronautenweg/Meteoor
  • Parkeerplaatsen voor de deur zijn gevaarlijk

TSO
TSO kan niet binnen een week veranderen, maar op langere termijn verwachten we verbetering. We hebben zorgen omtrent hoe het nu gaat. Het overblijven wordt niet door alle kinderen positief ervaren.

Wat kunnen we doen in overleg met de medewerkers TSO?
Wat kunnen we doen in overleg met de collega's?
Wat kunnen we doen in overleg met de ouders?

De TSO wordt uitgenodigd voor een gesprek met MR en directie.

Aansluiting soort onderwijs op middelbare school (voorrang)
Zie actiepunten

Wisseling leerkracht 6A/7B
Er zijn een aantal ouders geweest die vragen gesteld hebben aan Paul over de wisseling. Paul heeft de ouders gesproken.

Schoolplan/jaarplan school
Evaluatie/navraag lessen Brightkids
Hoe zit het met de lessen van Brightkids? Is dit traject al geëvalueerd? Wat is hierop het vervolg?

Vergroten betrokkenheid ouders
Er is gesproken over manieren om alle ouders meer bij school te betrekken. Voorbeeld: Fancy fair met kraampjes van o.a. MR, collega's, een hapje en een drankje en een activiteit. Voorafgaande aan een informatieavond (alleen ouders/verzorgers).

Voorbeeld: Tijdens de informatieavond ook een voorstelrondje van ouders onderling per groep. De rondes achter elkaar (in plaats van tegelijk), zodat ouders tussendoor kunnen praten en dat alle ouders bij de informatie over hun groep aanwezig kunnen zijn.

Begrotings- en formatiegesprek ASKO
Begroting 2020-2021. Er wordt gewerkt aan de begroting, deze wordt bij een volgende MR-vergadering besproken.

Wvttk/rondvraag/sluiting
Natuurspeeltuin wordt binnenkort geopend.
Actiepunten

 • Banner aanpassen op website – Sharon
 • Koffie met de MR verdelen – Arne, Neeltje en Maureen
  • Vrijdag 20 maart 2020
  • Woensdag 3 juni 2020
 • Nieuwe (mailadres) voor MR? Waar bestanden opslaan? - Arne
 • Mailadres Rose vragen en doorsturen – Juliette
 • Mailadres Iris vragen en doorsturen – Paul
 • Uitnodigen TSO (Rose en Iris) - Arne
 • Acties die verwacht worden van TSO in de gaten houden.
  In januari uitnodigen op gesprek en einde van het jaar herhaalgesprek. - Arne
 • Jaarplan GMR navragen Martien – Rob
 • Overleg collega's unitborrel – vormgeving - allen
  Iedereen (team) staat open voor een activiteit om de ouderbetrokkenheid te vergroten, niet per se een borrel, maar een goed vormgegeven moment.
 • Avond rondom verkeersveiligheid organiseren (contact opnemen met OC) - Maureen
 • Jaarrekening inzien? (In maart)
 • Doormailen jaarplanning MR (map) naar alle leden om te vergelijken met huidige agenda – Juliette
 • Mailen projectgroep verkeer over verkeersveiligheid – Maureen
 • Afspraken met TSO gemaakt in vorige jaren doorsturen naar Paul – Arne
 • Vraag omtrent voorrang middelbare school doorsturen naar Paul – Maureen
 • Evaluatie/navraag lessen Brightkids – Paul
 • Navraag doen bij Asko over schoolondersteuningsprofiel – Paul
 • Wijkagent wordt uitgenodigd voor een gesprek en om de verkeerssituatie te bekijken. – Paul
 • Avond verkeersveiligheid organiseren (contact organisatie) – Maureen
 • Avond verkeersveiligheid plannen – Paul en Juliette
 • Thema-avonden vanuit de MR van tevoren plannen, zodat ze meegenomen kunnen worden in de jaarplanning van de school.

 


Foto's

Video's

Meer informatie