Notulen MR 23 juni 2020

  • Gemaakt op: 3-9-2020 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Notulen MR vergadering 23-06-2020 (videochat)

Aanwezigen: Arne, Maureen, Neeltje, Rob, Juliette, Sharon, Bram, Paul Afwezigen: x

Notulen vorige vergadering: Vragen? 

Waar staan de notulen op de site? -> navragen bij Pien

Agenda vaststellen

Kennismaken Bram Munnichs

Volledige openstelling school

Nu de school weer opengesteld is zijn er een aantal vragen. Hoe is het verlopen de eerste weken? Zijn er achterstanden zichtbaar, maar ook: hoe doen we dat in het nieuwe jaar?

Wisselend beeld, sommigen vonden het geen probleem, anderen vonden het lastiger (zeker met regels RIVM). We hebben overlegd, hoe ga je om met de ruimte? Zoek de ruimte op!

Kinderen zijn er redelijk gelaten onder. Nog steeds kinderen die thuis zitten, wel minder. Daar is alles aan gedaan, om die kinderen goed thuisonderwijs te bieden.

Het rapport is goed ontvangen door ouders en kinderen.

Hoe verloopt de binnenkomst van de kinderen?

Het buiten opvangen van de kinderen door de leerkracht wordt als positief ervaren door zowel de ouders als de leerkrachten, dit graag zo houden na de vakantie. Ook het niet wisselen van de binnen-/buitenschoenen blijft voorlopig, aan gezien dit de doorstroom bevordert.

Ouders mogen de school niet in: contact leggen met leerkrachten is daardoor lastiger. Begin volgend jaar gaat dit vast nog hetzelfde zijn, waardoor contact lastiger blijft. Hoe gaat dat volgend jaar zijn? Hoe kunnen leerkrachten en ouders meer contact onderhouden? 

Nieuwe ouders mogen de school wel in, met nieuwe kinderen, die zet je niet zomaar af voor de deur. Hybride-onderwijs moet besproken worden. Hoe kunnen we meer contact vinden met ouders? Rekening houdend met de RIVM-regels.

Kunnen activiteiten buiten plaatsvinden als voorlezen/spelletjes met de kleuters? 

Gevaar schuilt erin dat veel volwassenen de spullen aanraken, dus vooralsnog niet.

Kun je zien dat er achterstanden opgelopen zijn en hoe gaat de school hiermee om? 

Dat valt wel mee. Sommige kinderen zijn juist vooruitgegaan: Hoe komt dat? We zien ook dat kinderen waar we al zorgen over hadden, ten aanzien van het thuisonderwijs, wel achteruit gegaan zijn. Te weinig aandacht thuis voor leerproces (verschillende redenen). We zorgen dat de overdracht soepel gaat verlopen, de resultaten worden doorgenomen, zodat de nieuwe leerkracht weet waar hij/zij met de groep staat.

Klopt het dat niemand blijft zitten? 

Dit jaar is er inderdaad niemand blijven zitten.

Verkeerssituatie

De verkeersituatie rondom de school heeft wat aandacht nodig. Hoe gaan we hier mee om en wat zijn concrete stappen die genomen gaan worden?

Tessa (verkeer) vrijdag gesproken: verzocht het met de wethouder te spreken.

è In principe zou er woensdag 24-06-2020 iemand moeten staan.

-Twee mogelijkheden: 1. Gemeenteraadsleden benaderen en vragen stellen 2. Zelf als ouder surveilleren

-VVN vragen om te adviseren met deze verkeerssituatie

-Morgen afwachten: daarna actie ondernemen!

Jaarplan definitief 

Het definitieve jaarplan is af, wat zijn eventuele opmerkingen/verbeterpunten?

Goede punten, kan nog iets leesbaarder met witregels en kopjes. Het EDI-model komt nu in het stuk uit de lucht vallen, dit zou bij ouders moeten worden geïntroduceerd.

Jaarverslag MR 

Het definitieve jaarverslag van de MR is af, wat zijn eventuele opmerkingen/verbeterpunten?

-Bram toevoegen als nieuw lid

-Duidelijk aangeven dat ouders van school terecht kunnen bij de MR-ouders als ze punten onder de aandacht willen brengen of ergens mee zitten

-De PMR en OMR van de school liggen goed op één lijn

Wvttk / Rondvraag / Plannen vergaderingen volgend schooljaar / Sluiting

Einde

Nieuwe vergadering: 24 augustus 19.00 – 20.30 via Teams


Foto's

Video's

Meer informatie