Notulen MR 24 augustus 2020

 • Gemaakt op: 12-11-2020 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Notulen MR vergadering 24-08-2020 (videochat)

Aanwezigen: Maureen, Neeltje, Bram, Rob, Sharon, Paul, Juliette
Afwezigen: x

 

Notulen vorige vergadering + agenda vaststellen

 

Actiepunten:

 • Bram toevoegen aan maillijst (iedereen)
 • Startcursus MR voor Bram (als nieuwe MR-lid er is)
 • Emailadres maken voor MR – gmail.com; voorstel abekemaschoolmr@gmail.com (Maureen)
 • Foto brievenbus veranderen (Maureen)
 • Paul past manier van communiceren aan (zie verderop) - OMR laat weten wat ze van deze manier van communiceren vinden (OMR)
 • MR Grote Beer mailen omtrent verkeerssituatie en hoe hierin verder te gaan (Maureen)
 • Contact met Tessa (van verkeer): Wat gaat het eindresultaat worden? (Maureen)
 • Tessa uitnodigen als de verkeerssituatie klaar is, zodat ze kan zien wat de situatie is (OMR + Paul)
 • Enquête uitschrijven onder ouders als de verkeerssituatie klaar is (OMR)

Startweek
Voor de kinderen weer naar school gingen heeft het team een startweek gehad. Hoe is deze verlopen?
Zeer fijn en nuttig, veel tijd om met elkaar in gesprek te gaan. De eerste week met de kinderen verliep daardoor ook fijn en rustig.

Schoolreis kan helaas niet doorgaan, de communicatie omtrent schoolreis verliep erg rommelig. Dit zou in het vervolg anders kunnen.

Corona en school
De afgelopen weken is de school weer gestart. Hoe is dat gegaan? Zijn er nieuwe maateregelen?
Het streven is nog steeds om zo min mogelijk mensen van buitenaf de school binnen te laten. Wanneer een ouder of extern persoon toch de school in komt, wordt er triage afgenomen. Hierbij wordt ouders gevraagd naar eventuele klachten. Ook moeten ouders aangeven wanneer ze in school zijn, van hoe laat tot hoe laat en laten zij persoonsgegevens achter.

In school is het niet meer nodig dat leerkrachten en kinderen afstand houden, wel houden leerkrachten afstand van elkaar. 

Mailverkeer beperken tot twee dagen (woensdag/vrijdag)

Er zijn veel vragen van ouders rondom Corona, hoe gaat de school hiermee om? En hoe gaan ouders om met de regels?
We spreken volwassenen aan, niet alleen de ouders, maar ook collega's onderling. Het blijven herhalen van de regels, de protocollen en de veranderingen blijft belangrijk.

Bij twijfel: Bel de school en overleg!

De school volgt de protocollen, voorbeeld: GGD bellen wanneer er in één klas drie kinderen zijn met klachten. Voorzichtigheid vinden wij belangrijk, better safe than sorry.

Communicatie school naar ouders
Er wordt (te) veel gecommuniceerd vanuit school naar ouders. De communicatie is op dit moment te vaak, op veel verschillende momenten van de dag en veel van hetzelfde, maar niet compleet.
Voorstel vanuit de ouders:
Het zou fijn zijn als de school minder 'hap-snap' communiceert, tenzij hoognodig en anders bijvoorbeeld op vaste dagen.

Als er bijlages in een mail staan, zou het fijn zijn als de belangrijke punten van de bijlages in bulletpoints genoemd worden in de mail. Zo kun je als ouder snel vinden in welke bijlage je welke informatie kunt vinden. De informatie die verstuurd wordt is in één keer heel veel in plaats van veel losse mails, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 'geef me de vijf-methode' (wie, wat, waar, wanneer, waarom).

Ouders zouden het fijn vinden via Parro meer te zien, zeker nu ze niet in school mogen komen. Het gaat hierbij om kleine, leuke dingen, niet om de essentiële informatie.

Verkeerssituatie
De verkeerssituatie rondom de school is iets veranderd, nu de nieuwe brug open is en de nieuwe weg ook (deels). Wat kunnen we doen om de situatie veilig te maken/houden? Wat gebeurt er vanuit school?
Paul heeft contact gehad met Tessa, van de gemeente. De veiligheid van kinderen, ouders en collega's staat voorop. De gemeente heeft tijdelijk BOA's laten rondlopen, maar er is niet genoeg mankracht om dit dagelijks te doen. Er wordt nu door de gemeente gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld camera's ter plaatse.

We vragen Tessa hoe de eindsituatie eruit gaat zien en nodigen haar uit wanneer de werkzaamheden klaar zijn. Dan houden we als OMR een enquête onder ouders om te zien waar zij de gevaren zien.

https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving

Koffie met de MR
Vorig jaar zijn er een aantal momenten geweest waarbij ouders 'op de koffie konden komen' bij de MR om een laagdrempelige manier te creeëren om in gesprek te gaan. Hoe gaat we dit in tijden van Corona vormgeven?
Voorstel: Buiten, op het plein bij de voetbalkooi en eventueel met een paraplu bij slecht weer.
Datum: 18/09/2020

 1. Paul schrijft een mail en verstuurt deze naar ouders.

 

Wvttk/rondvraag/sluiting
Hoe verkiezingen organiseren voor MR (Neeltje)
Na de herfstvakantie verkiezingen uitschrijven -> iemand kiezen voor de hectiek begint (november etc.)

Hoe verloopt de overblijf?
Nog geen klachten, we plannen nu meer tijd voor overdracht tussen leerkracht en medewerker, zodat de kinderen zien dat we het serieus nemen.

 

MR Vergaderingen 2020-2021

Maandag 28 september 2020

Maandag 16 november 2020

Donderdag 7 januari 2021 (afscheid Neeltje + uitnodigen opvolger)

Dinsdag 16 februari 2021

Donderdag 8 april 2021

Donderdag 20 mei 2021

Maandag 7 juni 2021


Foto's

Video's

Meer informatie