Notulen MR 28 september 2020

 • Gemaakt op: 12-11-2020 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Notulen MR vergadering 28-09-2020 (videochat)

Aanwezigen: Maureen, Neeltje, Bram, Rob, Sharon, Paul, Juliette
Afwezigen: x

Notulen vorige vergadering + agenda vaststellen

Actiepunten:

 • Startcursus MR voor Bram (als nieuwe MR-lid er is)
 • Emailadres maken voor MR – gmail.com; voorstel abekemaschoolmr@gmail.com (Maureen)
 • Foto brievenbus veranderen (Maureen)
 • Paul past manier van communiceren aan (zie verderop) - OMR laat weten wat ze van deze manier van communiceren vinden (OMR)
 • Rob bekijkt waar en hoe diversiteit in de schoolgids staat.

Maatregelen rondom Corona
Welke maatregelen zijn er? Welke maatregelen zijn er aangepast of aangescherpt?
We moeten blijven opletten wie er in school komt, oplettend blijven wie we toelaten en zorgen dat we de triage toepassen.

De komende tijd zullen we moeten zien wat er gaat gebeuren met ziekte/uitval. Niet alleen Corona speelt, maar ook het griepseizoen komt er weer aan. Wat gaan we doen als er veel leerkrachten uitvallen? Eerst wordt er een invaller gezocht, als dat niet lukt zullen de kinderen verdeeld worden over de klassen. In het uiterste geval, of bij uitval van meerdere leerkrachten, zullen klassen naar huis gestuurd worden. In iedere groep ligt een noodpakket klaar, evenals een verdeellijst voor het geval de groep verdeeld moet worden. Het onderwerp leeft ook enorm bij de kinderen, leerkrachten spreken hier met de kinderen over.

Vraag: Test ASKO ook commercieel? -> Zijn ze wel mee bezig.
Vraag: Hoe worden de materialen als handdoekjes, zeep geregeld? -> Schoonmaakbedrijf vult automatisch alle voorraad aan als papieren handdoekjes, zeep, wc-papier etc.

Communicatie van school naar ouders: stand van zaken
In de vorige vergadering is er gesproken over de hoeveelheid mailtjes naar ouders, dit was te vaak en te verspreid door de week. Ook zijn de mails te onduidelijk, niet alle info staat in de mail. We gaan nu werken met de 'geef me de vijf' methode. Hoe gaat het nu?
Er is verbetering te merken, het blijft erg veel, maar momenteel zijn er veel veranderingen in de maatschappij dus ook meer communicatie dan gebruikelijk. Het is fijn dat er nu in de mail staat wat er in de PDF's voor informatie te vinden is.

Het verschil tussen groepen wat betreft communicatie op Parro is wel erg groot. De ene stuurt iedere week een 'standaard' berichtje, de andere stuurt bijna dagelijks een heleboel. Nu ouders niet de school in mogen, zou er meer gedeeld kunnen worden. Dit gaat niet als spam gezien worden. Parro is het enige lijntje!

De PMR gaat het team hierover informeren en benadrukken hoe belangrijk en fijn het is voor de ouders om foto's en verhaaltjes via Parro te krijgen.


 

Verkeerssituatie
De verkeerssituatie rondom de school blijft een aandachtspunt. Hoe gaat het nu? Wat zijn de regels die steevast overtreden worden en die gevaarlijke situaties creëren en hoe gaan we hier mee om?
De situatie rondom de school is nu bijna definitief, dat betekent dat we melding kunnen gaan doen bij VVN. 1 oktober is er een overleg met de MR van de Grote Beer over de verkeerssituatie, daarna kunnen we wellicht gezamenlijk actie ondernemen. Het enige dat er nu nog aankomt zijn de werkzaamheden rondom de groenvoorziening. We moeten in de gaten houden of deze beplanting laag genoeg is en of dit niet ook weer onveilige situaties veroorzaakt. Als we melding doen bij VVN, sturen we foto's mee om de onveilige situaties in beeld te brengen (deze maakt Paul). Ook willen wij graag weten hoe de oversteekplaats bij de brandweer eruit komt te zien, deze situatie is ook nog niet geheel definitief.
De verkeerscamera's, waar we eerder over gesproken hebben, komen er niet.

Wat gaat er nu nog mis?

 • Auto's die tegen de richting inrijden
 • Haaientanden worden door de auto's genegeerd
 • De Kiss and Ride is erg gevaarlijk, rondom schooltijden is er veel beweging als er ook veel kinderen rondlopen
 • Auto's keren op de weg tussen nieuwe huizen en het park
 • Auto's parkeren dubbel op meerdere plekken in de straat

Wat kunnen we doen?

 • Bewustwording creëren bij kinderen, dat ze zelf ook altijd goed moeten opletten.
 • Een stopverbod voor de school tussen bepaalde tijden.
 • Parkeerplaatsen voor de school zien we nog steeds graag verdwijnen: zijn er voldoende parkeerplaatsen achter de slagbomen voor de bewoners?
 • Van het shared-space voet-/fietspad moet duidelijk zijn dat het een gedeelde plek is. Fietsers en voetgangers delen deze samen.
 • Leerlingen leren hun fietsen goed neer te zetten in de stalling en toestemming aan de gemeente vragen om de rekken net buiten de hekken te zetten.

Op de koffie met de MR
Hoe is de afgelopen 'koffie met de MR' verlopen en welke punten zijn er door ouders aangekaart?

 • Het zou fijn zijn als er meer aandacht komt voor diversiteit, voor verschillen tussen kinderen, op het gebied van huidskleur, geloof, geaardheid etc.
  Niemand is hetzelfde, iedereen is wel gelijkwaardig.
  Hier zou het hele jaar aandacht aan besteedt moeten blijven worden, niet alleen in een thema of in de Gouden weken.
 • Wat zijn ook alweer de regels rondom de afspraken van de traktaties?
  Mail hierover is inmiddels gestuurd.
 • De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen niet voldoende uitdaging. Het gaat hierbij niet om alle kinderen, maar om een specifieke groep. School is van deze klacht op de hoogte en gaat ermee aan de slag.
 • Hoe zit het met de kinderen en het voorrang krijgen voor middelbare scholen?
  Dit zullen we de komende tijd in de gaten moeten houden en blijven aansturen via de MR-GMR.

 

WVTTK
Er zullen nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden, voor een nieuwe ouder als MR-lid.

We gaan de verkiezingen op papier houden, met genummerde papiertjes. Eén stem per gezin.
Ouders kunnen zich binnenkort aanmelden.

 


Foto's

Video's

Meer informatie