Notulen MR vergadering 16 januari 2018

  • Gemaakt op: 29-3-2018 10:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Notulen MR-vergadering dinsdag 16 januari 2018
Aanwezig: Simone, Jaap, Arne, Laura, Giza, Marthe Lot

1. Welkom en ingekomen stukken
Dorpshart Duivendrecht
Mail Jaap aan Lide en Martien
Financiën OC
Schoonmaak school (ASITO)
Uitnodiging voor MR-cursus ASKO

2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd en staan op de site.
In de map in Google drive staan ook alle ingekomen stukken.

3. Agenda vaststellen
Agenda blijft hetzelfde.

4. MR taakverdeling
Jaap zal de MR-mailbox blijven openen en beantwoorden.

5. Communicatiemodel
Het model is klaar. Volgend jaar weer bekijken.

6. Overig
Ingekomen stuk: ouders: de school is vies in de ogen van de ouders. De school is rommelig. 
De school heeft via ASKO een minimaal contract met ASITO. In 2018 komt er een nieuwe aanbesteding. Lide heeft ASITO al meerdere malen aangesproken op de kwaliteit van het schoonmaken en zal dit blijven doen. De tijden van de schoonmaak kunnen ook beter. Het is handiger schoonmaken als de ruimtes leeg zijn. Deze zou beter moeten worden. Er zijn ook ouders die schoon willen maken. Lide heeft steeds contact met leidinggevende van ASITO. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het opruimen van hun eigen lokaal en voor het leerplein waaraan zij zijn verbonden. Er wordt weer extra aandacht gevraagd voor deze verantwoordelijkheid.
Ouders kunnen hun klachten schriftelijk bij Lide kwijt. Het zou handig zijn als Lide in de nieuwsbrief een stukje schrijft om de ouders te melden, dat zij met klachten schriftelijk bij haar terecht kunnen. Wellicht is het ook goed om dit op de site te zetten bij nieuws.
Het is ook weer tijd voor een MR-nieuwsbrief. Hierin kan het ook vermeld worden. 
Is het goed om de GMR te laten weten dat het probleem van het contract met ASITO bij ons speelt en of het probleem ook op andere scholen speelt? Jaap neemt contact op met Martien.
 
7. Samenwerking MR Grote Beer
Marthe Lot neemt contact op met Tanja Bloch.
 
8. TSO
Terugkoppeling gesprek SKOO
Jaap heeft zorgen geuit over het feit dat SKOO niet is gekomen met een nieuwsbrief, zoals is afgesproken in de vorige vergadering. Vanmiddag is er wel een nieuwsbrief van de SKOO aan ouders gestuurd. Er is uitvoerig gesproken over de activiteiten en de bezetting in de vorige vergadering. Er is besproken met Lide dat zij het proces en de afspraken met SKOO bewaakt, waarbij de MR mee blijft kijken.
Ramon is vertrokken. Petra is de vervanger van Ramon. Zij is al wel een aantal keer op school geweest.
In maart is SKOO weer uitgenodigd. 

9. Begroting
Volgende vergadering zullen we de begroting bespreken. Simone vraagt of Lide de begroting wil doorsturen, zodra zij die klaar heeft.

10. Financiën OC
De vraag is wie de onafhankelijke kascontrolecommissie van de OC is. Simone gaat hier achteraan.
De MR wil na de controle graag de stukken ter inzage.
De MR is uitgenodigd bij de OC op maandag 29 januari. De OMR-leden zullen aansluiten bij deze vergadering. Marthe Lot zal dit communiceren aan de OC.

11. Schoolplan 2017/2018
Volgende vergadering zal dit besproken worden.

12. Scholingsplan
We hebben het scholingsplan ontvangen.

13. Stand van zaken lopende externe zaken
Er zit bij het College van B&W vertraging.
Er is een nieuwe ambtenaar gekomen. 
Fleur geeft advies aan de werkgroep veilige fietsroutes.
We houden de vinger aan de pols.
Zonnehof: het is goed om een vinger aan de pols te houden omtrent de bouwplannen.

14. Staking personeel
De groep PO in actie heeft zelf een vakbond opgericht. Zij zijn in onderhandeling met de minister. Zolang ze serieuze gesprekspartner zijn, is er even geen actie. 
De GMR is er ook mee bezig. 
Het is belangrijk om de ouders op tijd op te hoogte te stellen van een actie.

15. Fietsenstalling
De leerlingenraad is bij elkaar geweest en heeft hier ook over gesproken. In de volgende vergadering zullen de oplossingen worden geïnventariseerd.
Het is leuk om ook een keer bij de leerlingenraad aan te sluiten. Marthe Lot stemt dit af met Laura Z.

16. Smalle gang
De leerlingenraad vragen of zij daar een oplossing voor vinden. Giza zal dit aan Laura vragen.

17. Beleid toedienen medicijnen
Vorig jaar januari is het protocol ter goedkeuring aan de GMR voorgelegd. Er wordt door directeuren wisselend gedacht over de uitvoerbaarheid van het protocol. Het protocol zal geëvalueerd worden. Jaap zal Martien vragen wanneer het protocol geëvalueerd wordt. 

18. Beleid effectief optreden in geval van noodsituaties 
Document maken met wie welke voedselallergie heeft. Giza zal dit document schrijven.
Tijdens de briefing aan invalleerkracht doorgeven welke kinderen een voedselallergie hebben. Giza zal dit voorstel doen aan Lide.

19. Informatie naar ouders
Foto van de leerkrachten in de OB-hal moet nog vervangen worden.
Foto’s MR hangen op de brievenbus.
Het idee is dat de MR goed benaderbaar is. Op de thee bij de MR: ouders zijn er positief over. Eind februari MR-nieuwsbrief; twee weken voor de vergadering een koffieochtend. Met Lide afspreken of het in de personeelskamer mag. Jaap zal in de 1e week van februari de eerstvolgende infobrief schrijven. Het streven is in de 3e week van februari ‘Op de thee bij de MR’ te organiseren. Uitkomst hiervan is input  voor de MR vergadering. Simone zal met Lide bespreken of er in de personeelskamer een koffieochtend gehouden kan worden.

20. WVTTK
Marthe Lot: Zijn er voldoende computers voor alle kinderen voor de Cito-toets? Ja die zijn er.

Actielijst:
Jaap neemt contact op met Martien over de schoonmaak.
Simone gaat uitzoeken wie in de kascontrolecommissie van de OC zit.
Marthe Lot neemt contact op met Tanja voor een afspraak inzake contact MR Grote Beer – MR Abekema.
Marthe Lot zal contact opnemen met Laura om een keer aanwezig te zijn bij de leerlingenraad.
Iedereen bekijkt of hij/zij in de MR-mail kan
Iedereen checkt of hij/zij bij de Google-docs kan.
Giza zal met Laura bespreken of de leerlingenraad of de leerlingen een idee hebben over de smalle gang.
Giza zal lijstje maken met kinderen met allergieën en zal Lide voorstel doen.
Jaap zal de eerstvolgende nieuwsbrief schrijven.
Simone zal met Lide bespreken of er in de personeelskamer een koffieochtend gehouden kan worden.

Conceptagenda:
Begroting
SchoolplanFoto's

Video's

Meer informatie