Stichting ouders

Een ruime financiering van het onderwijs blijft voor alle betrokkenen in het onderwijs een grote wens.  De A. Bekemaschool biedt onze kinderen naast onderwijs een veelheid aan waardevolle activiteiten. We willen graag dat onze kinderen die toegevoegde waarde in het onderwijs behouden. Dat is in het kort de doelstelling van de stichting. We nemen maar als vanzelfsprekend aan dat de kinderen met de leerkrachten naar musea, de Hortus of de openbare bibliotheek gaan. We kijken er niet van op dat er projecten zijn als de 'verteltas'. We vinden het normaal dat kinderen die extra aandacht nodig hebben die aandacht ook krijgen.  
 
  
Die activiteiten komen onder druk te staan en ze kunnen zelfs verdwijnen als we geen fondsen vinden om ze te bestendigen. Om die fondsen te zoeken zijn we bij elkaar ​gekomen. Wij, dat zijn de Bekema-ouders: Henk P. Blok en Paul Greijmans. 
 
We gaan ervan uit dat met ons, alle ouders van A. Bekema-kinderen willen dat de school het unieke aanbod aan zorg en educatie kan blijven geven.  
Wij stellen ons ten doel daartoe fondsen te werven en sponsoren te vinden. Wij hebben een ANBI, Algemeen Nut Beoogde Instellingen-status verkregen. Het ANBI-predicaat betekent voor u dat een gift (particulier of zakelijk) aan de stichting fiscaal aftrekbaar is. U kunt uw vragen e-mailen naar:  oudersabekemaschool@hotmail.com 
 
  
Doneren kan ook. Dit kan op het volgende rekeningnummer: 
IBAN NL44INGB0006069294 
BIC INGBNL2A 
RSIN 850582908 
t.n.v. Stichting ouders A. Bekemaschool 
Ovv. Donatie (naam donateur). 
 


U kunt uw vragen e-mailen naar:  oudersabekemaschool@hotmail.com


 

​​​