Bedrijfshulpverlening

​​​​​Tijdens de tussenschoolse opvang zijn er altijd bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig: zij verlenen eerste hulp bij ongelukken en andere calamiteiten. De regel is dat er op elke 50 kinderen en medewerkers minimaal één BHV’er aanwezig is. Het is geen haalbare kaart deze kwalificatie te verlangen van de (vrijwillige) TSO-medewerkers; we vallen terug op de BHV’ers van school. Momenteel zijn er zeven: meester Rob, juf Juliëtte, juf Ester, Juf Sharon, juf Melanie, juf Jitske en juf Clemeyns.