Calamiteitenplan

​​​​Ook tijdens de tussenschoolse opvang is het calamiteitenplan van de ​A. Bekemaschool van kracht. Ook al is onze school goed georganiseerd en doen we er alles aan om ongelukken en ongelukjes te voorkomen, als er onverhoopt iets misgaat, moeten we daarop zijn voorbereid.​

Het is belangrijk dat iedereen – leerkrachten, begeleiders, leerlingen en ouders – weet wat er moet gebeuren als er zich een calamiteit voordoet. Ouders wordt dan ook met nadruk verzocht het calamiteitenplan met hun kind(eren) punt voor punt door te lopen.

Meldplicht
Meld brand of een andere gevaarlijke situatie onmiddellijk bij de schoolleiding.
Deze zet het calamiteitenplan in werking.
Vanaf dit moment hebben de bedrijfshulpverleners de leiding.
Zij controleren alle ruimten in het gebouw.

Wat te doen als het ontruimingssignaal (de alarmbel) gaat tijdens het overblijfuur
  • Laat alles liggen en ga naast je tafel staan.
  • Wees stil, vraag niets, praat niet, stoei niet en gedraag je rustig.
  • De TSO-medewerker gaat direct volgens de instructie van de directie met de groep kinderen naar buiten; zij nemen de lijsten mee naar buiten zodat er gecontroleerd kan worden of iedereen aanwezig is.
  • Luister goed naar de TSO-medewerkers en de leerkrachten.
  • Trek geen jas aan, neem niets mee en loop niet hard.
  • Ga buiten bij het afgesproken symbool staan. Dit is het symbool waar je ook met de klas op staat als er onder schooltijd moet worden ontruimd.
  • Loop niet heen en weer, blijf bij je eigen groep en wacht op de TSO-medewerker of je leerkracht. Er wordt per groep gecontroleerd of iedereen aanwezig aan de hand van de ingevulde lijst.
  • Ga niet naar huis. Blijf op het schoolplein totdat duidelijk is wat er gaat gebeuren.
  • Als je al buiten bent en het ontruimingssignaal gaat, blijf buiten, ga in je vak staan, loop niet heen en weer, blijf rustig. Dit geldt voor iedereen, ook voor de TSO-medewerkers en de leerkrachten.
  • Ga nooit terug de school in tot dat de schoolleiding of de brandweer zegt dat de school veilig is.