Medewerkers gezocht

​​​​​Momenteel zitten er op maandag, dinsdag en donderdag zo’n 200 kinderen in de tussenschoolse opvang, en op vrijdag, traditioneel een rustigere dag, ongeveer 90. Om dat elke dag weer draaiend te houden – veilig, verantwoord, gezellig – zijn veel medewerkers nodig. De wet schrijft voor dat er voor elke 15 kinderen één begeleider aanwezig moet zijn. Op de ‘drukke’ dagen hebben we dus voor het tussenschoolse uur ten minste 13 medewerkers nodig, op de vrijdag 6.

De A. Bekemaschool heeft dit uitbesteed aan Kind & Co. Zij doen continu een beroep op ouders en andere betrokkenen zoals opa of oma of de buurvrouw: we zoeken vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Kind & Co.

 
Enkele punten waarmee medewerkers (in spe) rekening dienen te houden:
  • De TSO-medewerker dient om 11.45 uur aanwezig te zijn;
  • De medewerker is de gehele duur van de opvang bezig met de kinderen;
  • Om 12.45 uur wordt begonnen  met opruimen, om 12.50 uur is de TSO afgelopen en nemen de leraren de zorgtaken weer over;
  • De medewerker dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (‘verklaring van goed gedrag’, informeer bij het TSO-team) en mag pas meewerken als de verklaring is ingeleverd;
  • De coördinatoren hebben te allen tijde de leiding: zij wijzen de medewerkers een groep toe, zij stellen vast wie de dienstdoende bedrijfshulpverleners zijn, zij controleren abonnementen.
  • Alle TSO-medewerkers zijn verplicht de cursusochtenden te volgen die door de SKOO worden georganiseerd.