Verzekeringen

​​​​Tijdens de tussenschoolse opvang is de schoolongevallenverzekering van kracht die is afgesloten bij Marsh. In deze verzekering is onder meer opgenomen: een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Het basispakket verzekert schoolbestuur en bestuursleden, directie, personeel, vrijwilligers, ouderparticipanten (alleen als zij op verzoek van de school actief zijn) en leerlingen. De schoolongevallenverzekering is van kracht op weg van en naar huis, tijdens het verblijf op school en gedurende activiteiten die in schoolverband plaatsvinden. Iedereen die zich met de TSO bezighoudt (en op school aanwezig is) en de kinderen zijn gedekt in deze verzekering.

Deze verzekering biedt geen dekking voor vermiste of beschadigde eigendommen. De school is hier niet aansprakelijk voor. Ouders kunnen hiervoor zelf een eigendomsverzekering afsluiten.
Als een kind schade heeft aangericht, kan in sommige gevallen aanspraak worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.