Gymrooster en afspraken

​Het gymrooster voor schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Maandag  

 • 08.30: groep 3
 • 09.20: groep 4
 • 10.10: groep 5
 • 11.00: groep 6a+6b
 • 13.10: groep 7a
 • 14.00: groep 7b

Dinsdag 

 • 09.00: groep 1-2A
 • 09.50: groep 1-2B
 • 10.40: groep 1-2C

Donderdag 

 • 08.30: groep 3
 • 09.20: groep 4
 • 10.10: groep 5
 • 11.00: groep 6a+6b
 • 13.10: groep 7b
 • 14.00: groep 6

Vrijdag 

 • 09.00: groep groep 1-2A
 • 09.50: groep 1-2B
 • 10.40: groep 1-2C
 • 13.10: groep 7a
 • 14.00: groep 8

De gymzaal in het Dorpshuis is 8.20 open. 

Gymles en gymrooster
De kinderen hebben 2 keer in de week 50 minuten gymles. Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht.
Op dinsdag en vrijdag krijgen de kleuters gymles in het speellokaal. Op maandag en donderdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m groep 8 gymles in de gymzaal van het dorpshuis. Wilt u uw kind een gymtas meegeven met daarin gymkleding en gymschoenen, alles voorzien van naam.

Alle kinderen nemen in principe deel aan de gymles. Bewegen is belangrijk en gezond. Indien een kind om medische redenen niet kan meedoen met de gymles, vragen wij u om een briefje te schrijven voor de leerkracht, waarin dit vermeld staat. Voor kinderen die hun gymkleding vergeten zijn, is er gymkleding beschikbaar in de gymzaal. De kinderen zijn verplicht deze kleding te gebruiken om zo te kunnen deelnemen aan de les. Dit laatste is dus anders dan andere jaren, waarbij de niet meegebrachte kleding reden was om niet mee te doen.
Op maandag hebben we veelal stagiaires bij de gymles: studenten van de ALO- opleiding in Amsterdam.

Zo hebben we het georganiseerd in de gymzaal:
Leerlingen blijven na het omkleden in de kleedkamer. Voor de les haalt de gymleerkracht ze op uit de
        kleedkamer. Na de les haalt de leerkracht ze uit de kleedkamer om mee te nemen naar school.
De leerkracht is tijdens de gymles van zijn of haar groep achterwacht en mobiel bereikbaar.
Leerkrachten brengen eigen groep en nemen de groep die klaar is met de les mee terug naar school.
Geblesseerde kinderen worden in de eigen unit opgevangen.