Klachten

​​​Indien u een klacht heeft over een voorval op de school, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. De leerkracht lost samen met u het probleem op. 


Indien u vindt dat uw klacht onvoldoende is gehoord, kunt u contact opnemen met de directeur.
Zij bespreekt samen met u de klacht en de gewenste oplossingen.

Indien de klacht zeer ernstig is en niet met de directeur besproken kan worden, kunt u op school contact leggen met de contactpersoon ( meester Martien), of bij het schoolbestuur contact leggen met de vertrouwenspersoon van de ASKO. 

De laatste mogelijkheid is dat u een klacht indient  bij de geschillencommissie. 

Bovenstaande staat beschreven in de klachtenprocedure KLACHTENPROCEDURE.pdf van ons schoolbestuur ASKO.