Luizencontrole

​​​Na elke vakantie wordt er door de ouders gecontroleerd of er kinderen zijn met hoofdluis. Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt u hierover geïnformeerd. Het beleid is dat u uw kind ophaalt en thuis behandelt. Als er hoofdluis heerst in de klas gaat er een mail uit naar de betreffende groep. Mocht u luizen en/of neten vinden, dan verwachten wij van u, dat u de administratie, zo spoedig mogelijk van dit feit in kennis stelt. Ook vragen wij u, indien nodig, de naschoolse opvang in te lichten. In de bijlage staat beschreven hoe onze school de luizencontrole aanpakt. Wat u zelf kunt doen om hoofdluis te behandelen kunt u nalezen op de website van het RIVM:

https://www.rivm.nl/hoofdluis