Verzekering

Wij wijzen u erop, dat de school op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor het wegraken/stukgaan van spullen. Dat betekent, dat wanneer uw kind, om wat voor reden dan ook, iets kwijtraakt, de school niets voor u kan doen. Wij raden u dan ook aan, de kinderen nooit spullen van hoge waarde mee naar school te geven.

De ASKO heeft een VGA Verzekering van de gemeente Amsterdam, hiermee zijn de leerlingen onder bepaalde voorwaarden verzekerd tegen:
a. persoonlijke ongevallen
b. wettelijke aansprakelijkheid

 
Wat betreft “persoonlijke ongevallen" geeft de verzekering een dekking voor ongevallen die leerlingen overkomen tijdens het verblijf in school maar ook tijdens het rechtstreeks komen en gaan van en naar huis. Ook tijdens excursies, schoolreisjes, schoolzwemmen e.d. zijn de leerlingen verzekerd.
De “wettelijke aansprakelijkheid” geldt alleen voor de tijden dat het kind aanwezig is op school onder toezicht van een leerkracht. Als ouders zelf niet W.A. verzekerd zijn, vindt vergoeding van schade via het N.V. Verzekeringsbedrijf plaats.
Wij raden u aan een W.A.-verzekering af te sluiten, immers de ASKO – W.A.- verzekering is alleen van toepassing als er geen claim bij een WA-verzekering van ouders mogelijk is.