Ziekmelding


Als een kind ziek is, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de administratie van de school. 
Dit kan op 2 manieren: 
- telefonisch tussen 7.30 uur en 8.10 uur: 020- 6993100
- via de mail :  p.snabilie@askoscholen.nl 
U kunt uw kind(eren) niet via Parro afmelden.
Als u met uw kind naar bijvoorbeeld een dokter moet, vragen wij u om dit bij ons te melden. 

Indien we geen bericht van u hebben ontvangen, zullen we u bellen om informatie over uw kind. Indien er geen duidelijke reden is waarom uw kind niet op school is, wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verzuim. 

Leerplicht
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden dus alle dagen op tijd op school verwacht. Ook kinderen van 4 jaar verwachten we op tijd op school, maar voor hen kunt u eventueel verlof met de leerkracht bespreken.