21 december 2016

  • Gemaakt op: 21-12-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Simone Ruig
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Nog een laatste feestelijke week en dan gaan we allen genieten van de vakantie. We wensen de kinderen en u een goede tijd toe. We kunnen terugkijken op een goede eerste schoolperiode!

De kinderen hebben kennis gemaakt met de nieuwe methode Da Vinci. In de deze methode worden allerlei vakken geclusterd/ thematisch aangeboden: wetenschap/techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, 21e eeuwse vaardigheden en levensbeschouwing. Tijdens de tweede informatieavond in het voorjaar (9 maart 2017) gaan wij verder in op de implementatie van deze methode.
De bovenbouw kinderen hebben kennis gemaakt met lessen programmeren. In januari gaat de middenbouw hier ook mee aan de slag. 

De leerlingenraad heeft bij u geïnventariseerd of u bijzonder werk heeft of een bijzonder talent met de bedoeling ouders uit te nodigen om een gastles te verzorgen. Er zijn al zes strookjes ingeleverd dus dat is mooi. Na de vakantie zal de leerlingenraad bedenken voor welke groepen ze de ouders gaan uitnodigen. Ook is de leerlingenraad aan het onderzoeken of er op de speelplaats een ronde schommel past. In de buurt zoeken ze de ronde schommels op, meten de maten en zoeken op hoe duur het is. Daarnaast hebben we met hen gesproken over de beloning die ze krijgen voor Taakspel en voor PBS. Daar is uitgekomen dat er eenzelfde beloning komt voor beiden nl. de beloning met munten. Natuurlijk geldt nog steeds dat bij 100 munten de bokaal in de groep komt en dat er een speciale beloning komt. Opvallend was dat de kleuters die in de leerlingenraad zitten zeiden: "Wij hebben liever dat we extra kunnen kiezen in plaats van meer munten"

Het team kijkt dit schooljaar kritisch naar de huidige rapporten en de gesprekken daarover. Hoe krijgt Da Vinci daar een plek in, moeten we niet meer naar een port folio-achtig rapport? Nu proberen de bovenbouwgroepen al uit om kinderen bij het gesprek over het rapport aanwezig te laten zijn. Kinderen hebben in de enquête van vorig jaar aangegeven meer eigenaar te willen zijn van hun eigen ontwikkeling en daarover te willen meepraten. Bij het rapport gesprek proberen we dat nu uit met de kinderen.
Met het team hebben we afgesproken om een focus te hebben op het borgen van alle ontwikkelingen en terughoudend te zijn in teveel nieuwe dingen. Dit is lastig. We blijven ambitieus en hebben vaak zin in iets nieuws. Een echte uitdaging dus!

Op donderdag avond 10 november organiseerde de ouderraad een avond over filosoferen met kinderen. Met veel plezier hebben de ouders zelf geoefend en tips gekregen om aan de hand van vragen of in spelvorm gesprekjes te voeren met hun kinderen.

Vorig schooljaar heeft de onderzoeksgroep educatief partnerschap, bestaande uit leerkrachten, docenten van de VU en ouders, een nieuw formulier ontwikkeld voor de intake gesprekken met ouders van onze nieuwe leerlingen. Dit proberen we nu een aantal maanden uit en het bevalt goed. A.d.h.v. onze eerste ervaringen stellen we hier en daar wat bij maar het resultaat is: een formulier dat helpt om beter in gesprek te komen met onze nieuwe ouders.
In het voorjaar, op donderdag 9 maart, organiseren we informatie avond nummer twee. Een aantal ouders heeft suggesties gegeven voor de inhoud en dat nemen we graag mee. Binnenkort nodigen we de ouders uit die hebben aangegeven dat ze willen meedenken  over deze avond.

Tot slot.......wij verwachten u allen morgen om 17:30u! Als de kinderen in de klas genieten van het diner, blijft u uiteraard gezellig op school voor een drankje en een hapje in de speelzaal. We verheugen ons daarop.

U doet het natuurlijk allemaal al….. maar voor de enkeling die het nog niet wist, volg ons op Facebook!  https://www.facebook.com/admiraalderuyterschool/ https://www.facebook.com/admiraalderuyterschool/

Het hele team van de Admiraal de Ruyterschool wenst u een prettige vakantie en natuurlijk een heel gelukkig 2017 toe!

Foto's

Video's

Meer informatie