Nieuwsbrief 14 juli 2017

  • Gemaakt op: 14-7-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Simone Ruig
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders,

De laatste schooldag en Circus Kristal

Op donderdag 20 juli, de laatste schooldag voor de kinderen is er de hele dag circus! Op verzoek van onze geliefde collega Haidy hebben we circus Kristal voor een dag besteld. Het wordt een geweldig spektakel. De schooltijden zijn deze dag van 9.30u tot 14.30u. De deur gaat om 9.20u open. Deze dag is er een continu rooster en dit betekent dat de kinderen allemaal op school lunchen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een tien uurtje, lunch en extra drinken mee krijgt? U kunt de kunsten van uw kind bewonderen. Van 11:00u tot 11:30u zijn de ouders van de groepen 1 t/m 3 uitgenodigd in de speelzaal en/of speelplaats en van 13:45u tot 14:15u zijn de ouders van de groepen 4 t/m 7 uitgenodigd.
Rond een uur of 15:30u hopen we van harte dat alle ouders naar het Erasmus park afreizen om het jaar gezellig af te sluiten. Het team van de Admiraal komt ook naar het park! En.... dan heeft u nog de gelegenheid om Haidy gedag te zeggen. Zij gaat heerlijk genieten van haar pensioen. Neem allen wat drinken en eten mee en dan wordt het vanzelf gezellig!
Mocht onverhoopt het weer te slecht zijn om naar het park te gaan, kunt u aan het eind van de dag de leerkrachten gedag zeggen op school in de klas.
 
Afscheid Frenk
Frenk is ook aan zijn laatste weken op de Admiraal begonnen. Frenk gaat nu helemaal op het voortgezet onderwijs aan de bak. Wij hebben gelukkig een goede opvolgster gevonden! Luna is inmiddels goed ingewerkt door Frenk en neemt graag het stokje over.
 
Meester Ger
Ger heeft de smaak flink te pakken gekregen in groep 7! Na zoveel jaren uit het onderwijs te zijn geweest, vindt hij het weer leuk om voor de klas te staan. Volgend schooljaar zal hij in groep 4 het ouderschapsverlof van Peter gaan vervullen.
 
Eind Cito groep 8
Het lukt ieder jaar goed om de groep 8 kinderen op een school te plaatsen die bij hen past en waar ze zich verder kunnen ontplooien. In 2017 is ons school gemiddelde van de eind cito toets: 536,9. Het landelijk gemiddelde is 535,1.
Onze kinderen waaieren uit naar het...
vmbo-b 3 leerlingen, vmbo-b lwo 1 leerling, vmbo-kb 1 leerling, vmbo-t 1 leerling, vmbo-t/havo 3 leerlingen, havo 2 leerlingen, havo/vwo 1 leerling. vwo 5 leerlingen en kopklas 1 leerling.
Groep 8 is nu nog niet bezig met het VO maar met de musical! Op dinsdag 18 juli is de afscheidsavond en..... het zijn nu al geweldige acteurs!
 
Schakelklas
Helaas heeft onze school de subsidie voor de schakelklas niet bemachtigd. Wij hebben de subsidie jaar na jaar ontvangen maar vanwege terugloop in onze zogenaamde gewichtenleerlingen vallen we nu buiten de boot. Gelukkig kunnen we nog redelijk wat ondersteuning bieden buiten en in de klas maar het is wel een aderlating.
 
Schoolfotograaf
Op een eerder verzoek van ouders komt de schoolfotograaf in het begin van het schooljaar. Op 5 en 6 oktober komt hij foto's maken.
 
Schoolkamp groep 8
Dit jaar kiezen we er voor om al in september op schoolkamp te gaan met groep 8. De ouders en kinderen van groep 8 worden daar uiteraard verder over geïnformeerd.
 
Groep 8 van de St. Jan op bezoek
Onze collega school St. Jan heeft vanaf de zomervakantie een grote verbouwing in de planning. Dit betekent dat zij een tweetal groepen tijdelijk uit moeten plaatsen. Tussen herfst en kerst (kan uiteraard wat langer duren) komt groep 8 van de St. Jan tijdelijk bij ons inwonen. De tweede groep kan bij een andere buurtschool terecht.
 
Vakantie en vrije dagen rooster
Al eerder stuurden we u het vakantie rooster en de vrije dagen voor de kinderen.
Er is één wijziging namelijk de laatste studiedag is dinsdag 3 april en niet donderdag zoals eerder vermeld.
 
Vakantierooster en studiedagen in 2017-2018:
Herfst 23-10-17 t/m 27-10-18
Sint 05-12-17 middag vrij
Kerst 22-12-17 middag vrij
Kerstvakantie 25-12-17 t/m 05-01-18 
Voorjaar 26-02-18 t/m 02-03-18
Goede vrijdag en Pasen 30-03-18 en 02-04-18
Koningsdag 27-04-18 
Meivakantie 30-04-18 t/m 11–5-18 
Pinksteren 21-05-18 
Juni week 11-06-18 t/m 15-06-18
Kinderen vrij 20-7-18
Zomer vakantie 23-07-18 t/m 31-08-18
 
Studiedagen team, kinderen vrij: 
vrijdag 29-09-2017 
maandag 27-11-2017 
vrijdag 23-02-2018 
dinsdag 03-04-2018 
 
Tot slot
Dit waren de laatste mededelingen van dit schooljaar! We wensen u allen een heerlijke vakantie toe en tot snel tijdens het circus en in het Erasmuspark!

Team van de Admiraal de Ruyter

Foto's

Video's

Meer informatie