Nieuwsbrief 2 juni 2017

  • Gemaakt op: 2-6-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Simone Ruig
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,
De formatie 2017-2018
Zoals u al weet gaat Haidy aan het eind van het schooljaar met pensioen. We zijn blij dat we een goede opvolgster hebben gevonden. Haar naam is Elin Crone Ze is net afgestudeerd en staat te popelen om fulltime groep 1-2 te doen. Welkom Elin! Onverwacht moest Inge door persoonlijke omstandigheden stoppen met haar werk in groep 7. Helaas keert Inge niet terug op de Admiraal. Wij danken haar hartelijk voor haar grote inzet op school de afgelopen twee jaar. Sara Blanken heeft vorig schooljaar als studente op onze school gewerkt. Eerdaags is ze gediplomeerd en in het nieuwe schooljaar start ze op de Admiraal in groep 2-3 en 3. Welkom Sara! We bedanken ook graag onze twee LIO-ers (leraren in opleiding) van dit schooljaar. Jill en Mandy hebben een goed leerjaar gehad op de Admiraal en we zijn  er trots op dat ze binnenkort hun diploma krijgen. Jill gaat een poosje reizen en Mandy gaat aan de slag op de St. Jan. Heel veel succes en ook dank voor jullie inzet op onze school. Dan tot slot Frenk, onze vakleerkracht gymnastiek. Frenk werkt al een poos op het voortgezet onderwijs naast zijn werk op de Admiraal. Hij heeft op het VO nu de kans gekregen om bijna full time aan de slag te gaan. Deze kans grijpt hij natuurlijk aan en dit gunnen we hem van harte. Wij danken Frenk ook voor zijn jarenlange, grote inzet op de Admiraal! Momenteel voeren wij gesprekken met mogelijke kandidaten vakleerkracht gym.
Hierna vindt u de formatie voor volgend schooljaar. Wat echter nog niet vermeld staat is de extra bezetting die we organiseren bij de grote groepen. Dit volgt nog.
Groep 1-2 A Elin
Groep 1-2 B Ingrid
Groep 2-3 Bart en Sara
Groep 3 Lia en Sara
Groep 4 Peter en Ellen
Groep 5 Simone
Groep 6 Brenda
Groep 7 Ellen en Nienke
Groep 8 Ilona
schakelklas Anneluus, Hennie
interne begeleiding Ineke
directie Cobie en Saskia
gym vacature
conciërge Dennis
administratie Hanife
Bezoek van kamerlid Michel Rog
Op maandag 22 mei heeft kamerlid Michel Rog op initiatief van de vader van Manar (uit de groep van juf Haidy) een bezoek gebracht aan onze school. Het was een leuk en interessant bezoek. Michel heeft een rondleiding gekregen van een aantal kinderen uit groep 8. Later heeft hij een gesprek gevoerd met een aantal kinderen van de leerlingenraad. Hij heeft aan hen gevraagd wat er goed en niet goed gaat op school. De leerlingenraad heeft aan hem gevraagd of Mark Rutte aardig is en dat is hij. De directie heeft ook gesproken met Michel over diverse thema’s zoals superdiversiteit, het salaris van de leraren in het primair onderwijs, werkplezier en werkdruk in het onderwijs en uiteraard hebben we onze school in het zonnetje gezet!
Avond4daagse
Maar liefst over de honderd kinderen van de Admiraal lopen mee met de avond4daagse in de week van 12 juni georganiseerd door onze ouderraad. Het gaat weer een geweldige wandelweek worden. Een aantal ouders sponsoren deze week en wij willen deze ouders hartelijk danken. Ontzettend lief en zeer gewaardeerd!
Schoolkamp groep 8 en schoolreisjes groep 3 t/m 7
We hebben voor het eerst sinds lange tijd gekozen voor een andere locatie voor het schoolkamp van groep 8: Summercamp Heino.
De kinderen hebben genoten en de begeleiders ook! De sfeer was uitstekend, het weer was goed en de kinderen hebben volop genoten van de activiteiten die ze gedaan hebben.
Deze berichten heeft u ook vast gehad van de kinderen die al op schoolreis zijn geweest! Ook op de schoolreisdagen heeft het weer prima meegewerkt. De kinderen en begeleiders kwamen moe, maar voldaan terug van een leuke dag uit met elkaar!
De kinderen van groep 1-2 gaan nog op schoolreis. Ook hen wensen we een heerlijke dag toe.
Eindcito groep 8
De score van de eindcito toets is binnen. Natuurlijk hebben we de groep 8 kinderen en de ouders direct op de hoogte gesteld over de uitslag. De gemiddelde score die behaald is is 536,9. Het landelijk gemiddelde is 535,1. De kinderen en juf Ilona hebben het goed gedaan!

Hartelijke groet en fijne juni vakantie
Team Admiraal

Foto's

Video's

Meer informatie