Nieuwsbrief 4 juli 2016

  • Gemaakt op: 10-7-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Simone Ruig
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Personele bezetting in 2016-2017
‪De vorige keer hebben we u bericht over de nieuwe groepen en de leerkrachten. Helaas zal Daniel van Straten toch niet bij ons komen werken. Hij heeft een baan aangeboden in het Voortgezet onderwijs. Wij zijn direct een nieuwe leerkracht gaan werven met de sollicitatie commissie en wij kunnen u berichten dat Nienke Meester samen met Brenda de groep gaat doen. Nienke is leerkracht afgestudeerd aan de universitaire PABO. Daarnaast is zij orthopedagoog en zal zij op het gebied van leerling ondersteuning veel gaan betekenen voor onze kinderen! Welkom Nienke!
‪ 
Het was nog onduidelijk op welke dagen de groepen 3 t/m 8 zouden gymmen maar dit is maandag, woensdag en vrijdag geworden.
‪ 
Hieronder nogmaals het definitieve plaatje:
‪Groep 1-2 a Haidy Boonstede
‪Groep 1-2 b Bart Joosse en lio Jill Steenkist
‪Groep 1-2 c Ingrid Tervoort 
‪Groep 3 Anneluus Hiemstra en lio Mandy Kolk
‪Groep 4 a Kim van der Wijst
‪Groep 4 b Simone Ruig 
‪Groep 5 Peter bloem en Ashley van 't Wout
‪Groep 6 Brenda van Oostveen en Nienke Meester
‪Groep 7 Inge de Wit en lio Sara Blanken
‪Groep 8 Ilona Lenselink 
‪Gym op ma, wo en vr door Frenk Hellenberg
‪ 
‪Interne begeleiding Ineke Bunink
‪Orthopedagoog Maaike Loosekoot
‪Orthopedagoog Nienke Meester 
‪Dyslexie-behandelaar Cathy de Boer
‪Taakspel trainer Marion Mulder
‪RT en schakelklas Lia Koperdraat, Hennie Cligge
RT Jennifer Bhugwandass
‪Schoolopleider en onderzoek coördinator Bart Joosse
Muziek docent Laura Krale
‪Conciërge Dennis van Houten
‪Oudercontactmedewerker Margareth Barten
Coördinator overblijf Patricia Cairo
Preventiemedewerker Frenk Hellenberg
Aandachts-functionaris Saskia van Caem
Vertrouwenspersoon Ineke Bunink
‪Ouder kind adviseur Nathalie Reeders
‪Administratief medewerker Vera Henneman 
‪Directie Cobie Witting en Saskia van Caem
‪ 
Dolfinarium en de mortiergranaat
‪N.a.v. de bijzondere vondst van Loek….
Het Dolfinarium liet via de politie aan ons weten dat ze de berg waar de granaat is gevonden, grondig hebben onderzocht. Gelukkig is er niets gevonden en is het Dolfinarium weer veilig!
‪ 
De rapporten
‪In de laatste week van het schooljaar zullen de rapporten worden meegegeven aan de kinderen. Voor de groepen 1-2 kinderen zijn de rapportgesprekken inmiddels ingepland of hangen er binnenkort intekenlijsten voor de gesprekken bij de klassen. Voor de andere groepen zal er in principe geen gesprek meer plaats vinden tenzij de leerkracht dit aan u vraagt of vice versa.
 
De laatste schooldag
‪De vorige keer hebben we u bericht over de laatste schooldag donderdag 14 juli. Na schooltijd zullen de Ouderraad en de school het jaar vrolijk afsluiten in het Erasmuspark (bij Terrasmus). Nogmaals onze oproep!
‪‪Komt allen: neem kleedje mee en picknickmand en voegt u zich rond 16.00u bij de klas van uw kind. Voor de kinderen heerlijk spelen en voor de ouders en het team gezellig bijkletsen. Het wordt een fantastische middag! Mocht het weer onverhoopt tegenvallen, dan bedenken we op het laatste moment een alternatief.
U haalt de kinderen op deze middag gewoon om 15.15u van school. U gaat op eigen gelegenheid naar het park en het team voegt zich bij de picknick rond een uur of 16.00u. U bent dus zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren) in het park.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen gaat Ingrid Mom volgende week met pensioen. Wilt u afscheid nemen van haar, ze is ook op de picknick!
‪ 
Vakantierooster en studiedagen in 2016-2017
‪Nogmaals het vakantierooster en de vrije dagen voor de kinderen:
‪Herfst           17-10-16 t/m 21-10-16
‪Sint              05-12-16 middag vrij
‪Kerst*          23-12-16 middag vrij*
‪Kerst            26-12-16 t/m 06-01-17
‪Voorjaar       20-02-17 t/m 24-02-17
‪Goede vrijdag en Pasen 14-04-17 en 17-04-17
‪Mei               24-04-17 t/m 05–5-17
‪Hemelvaart    25-05-17 en 26-05-17
‪Pinksteren      05-06-17 t/m 09-06-17
‪Start zomer    21-07-17 t/m 03-09-17
‪*do 22-12 ochtend kerstviering/ middag vrij/17.00 uur kerstdiner
 
Studiedagen team, kinderen vrij
‪vrijdag             16-09-2016
‪maandag          28-11-2016
‪vrijdag             17-02-2017
‪donderdag        30-03-2017 
‪vrijdag             15-09-2017
‪ 
Tot slot
‪U doet het natuurlijk allemaal al….. maar voor de enkeling die het nog niet wist, volg ons op Facebook!  https://www.facebook.com/admiraalderuyterschool/
‪ 
‪Team Admiraal ​

​Personele bezetting, Dolfinarium, Rapporten, We trommelen het jaar uit; Laatste schooldag-picknick en afscheid juf Ingrid Mom, Vakantierooster en Studiedagen 16-17

Foto's

Video's

Meer informatie