Nieuwsbrief 4 juni 2016

 • Gemaakt op: 10-7-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Simone Ruig
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Inspectie
Inmiddels heeft u allen via de mail het inspectie rapport ontvangen n.a.v. het bezoek dat in april jl. heeft plaats gevonden. Het rapport staat nu ook op onze site.
 
Personele bezetting in 2016-2017
Ellen knip gaat aan het eind van dit schooljaar met zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Naar verwachting zal begin juli aanstaande haar verlof starten. De laatste twee weken in groep 5 zullen wij intern oplossen en de ouders van haar groep zullen hier uiteraard nog over worden geïnformeerd. Daniel van Straten, onze nieuwe collega, zal na de zomervakantie haar verlof gaan vervangen in groep 6 samen met Brenda. Daniel gaat naast het werken in groep 6 (alle ochtenden) ondersteuning bieden in de groepen 1-2.  We heten Daniel van harte welkom en we zijn blij dat hij ons team komt versterken! Als Ellen terugkeert in de loop van het jaar zal zij met Brenda in groep 6 gaan werken. Daniel zal dan andere werkzaamheden gaan verrichten. U ziet een aantal LIO’s (leraren in opleiding) in onderstaand overzicht. Zij gaan gedurende twee dagen naast de groepsleerkracht lesgeven in de groepen 1-2 B, 3 en 7. Ingrid Mom neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid van de Admiraal en gaat genieten van haar welverdiende pensioen! We gaan uiteraard uitgebreid stilstaan bij haar komende afscheid! Tot slot hebben we net bericht gekregen dat we flink wat subsidies hebben gekregen: de schakelklas en het leer lab. Zo kunnen we onze kinderen nog meer ondersteuning bieden. Informatie over hoe we dit gaan invullen volgt nog. Hierbij de nieuwe indeling van de personele bezetting na de zomervakantie:
Groep 1-2 a Haidy Boonstede
Groep 1-2 b Bart Joosse en Jill Steenkist
Groep 1-2 c Ingrid Tervoort 
Groep 3 Anneluus Hiemstra en Mandy Kolk
Groep 4 a Kim van der Wijst
Groep 4 b Simone Ruig 
Groep 5 Peter Bloem en Ashley van 't Wout
Groep 6 Brenda van Oostveen en Daniel van Straten
Groep 7 Inge de Wit en Sara Blanken
Groep 8 Ilona Lenselink
 
Gym op ma of di?*, wo en vr door Frenk Hellenberg
Muziekles Laura van Gils
Interne begeleiding Ineke Bunink
Orthopedagoog Maaike Loosekoot
Dyslexie-behandelaar Cathy de Boer
Taakspel trainer Marion Mulder
RT en schakelklas Lia Koperdraat, Hennie Cligge
Schoolopleider en onderzoek coördinator Bart Joosse
Conciërge Dennis van Houten
Oudercontactmedewerker Margareth Barten
Ouder kind adviseur Nathalie Reeders
Administratief medewerker Vera Henneman 
Directie Cobie Witting en Saskia van Caem
 
*Het is op dit moment nog niet zeker of we op maandag of dinsdag gaan gymmen.
 
Onderzoeks- en ontwikkelagenda in 2016-2017
Zoals u weet zijn we een academische opleidingsschool. Er zijn studenten en docenten van de HvA en UPvA die ons helpen ons onderwijs te verbeteren en we werken in onderzoeksgroepen. Komend schooljaar gaan we werken in drie bouwen om het onderwijs binnen de bouw nog meer af te stemmen en we starten met de nieuwe methode da Vinci. Da Vinci is een methode waar thematisch gewerkt wordt en waarbij alle zaakvakken aan de orde komen binnen een thema. We zullen ons met de volgende onderwijsontwikkelingen bezig houden in 2016-2017:
 • Optimalisering van ons begrijpend lees- en luisteronderwijs;
 • Samen met een aantal ouders richting geven aan Educatief Partnerschap;
 • De Kinderraad zal zich bezig houden met het inventariseren van talenten en beroepen van ouders en verzoeken doen aan ouders om gastlessen te verzorgen;
 • Richting en uitvoering geven aan het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafden;
 • We zullen onderzoek doen naar optimaal klassenmanagement en differentiatie voor onze leerlingen;
 • We gaan verder met de implementatie van Positive Behaviour Support: in september wordt u uitgenodigd voor een presentatie daarvan;
 • We houden ons bezig met ontwerpend- en onderzoekend leren;
 • Borgen van al onze onderwijsontwikkelingen van de afgelopen jaren!
 
Vakantierooster en studiedagen in 2016-2017
Herfst           17-10-16 t/m 21-10-16
Sint                05-12-16 middag vrij
Kerst                23-12-16 middag vrij
Kerst                26-12-16 t/m 06-01-17
Voorjaar           20-02-17 t/m 24-02-17
Goede vrijdag en Pasen 14-04-17 en 17-04-17
Mei                24-04-17 t/m 05–05-17
Hemelvaart      25-05-17 en 26-05-17
Pinksteren      05-06-17 t/m 09-06-17
Start zomer      21-07-17 t/m 03-09-17
 
Studiedagen team, kinderen vrij
vrijdag              16-09-2016
maandag          28-11-2016
vrijdag              17-02-2017
donderdag       30-03-2017 
 
Alpe d’Huez
Onze jongens Dean en Jay uit groep 8 hebben de Alpe d'Huez beklommen! Een geweldige prestatie. De tocht heeft in totaal bijna 11 miljoen euro opgeleverd. Kijk naar onderstaande link! Wat zijn we trots op onze mannen uit groep 8.
http://nos.nl/l/2108822
 
Loek en de mortier granaat...
Wat zijn we geschrokken van de bijzondere vondst van Loek uit groep 5. Tijdens het schoolreisje vond hij een mortier granaat uit de tweede wereld oorlog. U weet het: het is goed afgelopen en we kunnen weer rustig slapen…. Voor Loek is het een groot avontuur gebleken. Op dit moment staat hij op de voorpagina van de Kids Week! We zijn apetrots op onze avontuurlijke en onderzoekende man. Binnenkort vindt u de link van de voorpagina van de Kids Week op onze website.
 
Avond4daagse
De Avond4daagse was een groot succes. Wij willen met nadruk de Ouderraad bedanken voor de grote inzet die weer getoond is! Dank jullie wel.
 
De laatste schooldag
Op donderdagmiddag 14 juli na schooltijd willen de Ouderraad en de school het jaar vrolijk afsluiten in het Erasmuspark (bij Terrasmus) met u. Komt allen: neem kleedje mee en picknickmand en voegt u zich bij de klas van uw kind. Voor de kinderen heerlijk spelen en voor de ouders en het team gezellig bijkletsen. Het wordt een fantastische middag! Mocht het weer onverhoopt tegenvallen, dan bedenken we op het laatste moment een alternatief. Informatie volgt!
 
Tot slot
U doet het natuurlijk allemaal al….. maar voor de enkeling die het nog niet wist, volg ons op Facebook!  https://www.facebook.com/admiraalderuyterschool/

Foto's

Video's

Meer informatie