Schoolverlaters

​​Op een dag verlaat je de Admiraal de Ruyterschool..om naar het VO te gaan. Hiernaast een indruk van groepen 8 uit het verleden.