Midden in de straat, midden in het leven

De Admiraal de Ruyter is een gezellige gemengde basisschool midden in de Bestevaerstraat, wijk de Baarsjes. We staan voor goed onderwijs maar daarnaast is er nog meer…musea-bezoek; muzieklessen, 'Admiraal Presenteert!' en tentoonstellingen voor ouders door kinderen!

We zijn een Academische Opleidingsschool. Er worden veel studenten opgeleid. We verrichten structureel onderzoek naar onze onderwijspraktijk met de HvA en UvA. We vergroten daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. Als team professionaliseren we nieuwsgierig en onderzoekend! Bovenal waarderen de kinderen en ouders onze school als zeer veilig en een plek waar het prettig is om te leren, te werken en te spelen.  

 Een aantal belangrijke dingen van onze school:

  1.  De Admiraal de Ruyterschool huist vanaf 1924 in een monumentaal pand en kent een rijke en bijzondere historie. Er is op school een vriendelijke en open sfeer en we hechten aan structuur en samenhang. Naast degelijk onderwijs, is er volop ruimte voor vernieuwing. We werken thematisch en onderzoekend; ontplooien de kunstzinnige en creatieve vorming van de leerlingen; leren kinderen zich te presenteren en bieden Engelse les vanaf groep 1. 
  2. Onze school staat midden in de straat en midden in de wijk de Baarsjes. We onderwijzen kinderen binnen een grootstedelijke context en dragen als team ons steentje bij in de burgerschapsvorming van onze leerlingen. De leerlingen hebben volop inspraak. Zo is er een actieve leerlingenraad en bij veel onderwerpen mag de leerlingenraad mee beslissen.
  3. Wij zien ouders als belangrijke samenwerkpartner. De ouders worden vertegenwoordigd door de actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Ook zijn er diverse onderzoeksgroepen waar ouders in participeren. We staan voor een goede samenwerking met de ouders omdat dit van het allergrootste belang is voor onze kinderen.

 https://www.facebook.com/admiraalderuyterschool/