Bestuur

​​​De Admiraal de Ruyterschool valt onder het Bestuur van de ASKO (Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs). De regiomanager, tevens contactpersoon namens het Bestuur is: de hr. J.W. van Schendel.
De taken van het schoolbestuur zijn: aanname en ontslag van personeel, verzorgen van nieuwbouw, onderhoud en inrichting van de gebouwen, beheren van financiën, aanvragen van subsidies, onderhouden van contacten met gemeente, provincie en rijk, bepalen van doelstellingen en identiteit.

Het adres van ons schoolbestuur is:
ASKO bestuurskantoor
Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam
Tel 020-3013888