Leerlingenraad

Er is op school een actieve kinderraad sinds 2011. De raad bestaat uit leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. De kinderraad vergadert met de directie zo’n vier keer per jaar.
De kinderraad heeft zich de afgelopen jaren met de volgende zaken bezig gehouden:

  • het ontwikkelen van de schoolregels
  • het ontwikkelen van beleid over gezond eten en drinken op de Admiraal
  • de ontwikkeling van een leerlingenstatuut
  • het meedenken over de jaarafsluiting
  • het meedenken over de inrichting van de speelplaats​