Leerlingenraad

Er is op school een actieve kinderraad sinds 2011.  De kinderraad vergadert met de directie zo’n vier keer per jaar.
De kinderraad heeft zich de afgelopen jaren met de volgende zaken bezig gehouden:

  • het ontwikkelen van de schoolregels
  • het ontwikkelen van beleid over gezond eten en drinken op de Admiraal
  • het met de directie praten over de uitslag van de leerling enquetes, onder andere over veiligheid, en het vast stellen van verbeterpunten
  • het meedenken over de jaarafsluiting
  • het meedenken over de inrichting van de speelplaats​