Het Satellietje nr. 17

  • Gemaakt op: 11-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders en kinderen,​​

Nieuwjaarswens
Vandaag de eerste nieuwsbrief van 2016. Hierbij maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen die wij nog niet gezien of al gesproken hebben een heel fijn, vreedzaam, goed en gezond 2016 toe te wensen! 

Studiedag : Niets is wat het lijkt – alles kan nog
Maandag 4 januari zijn we met het team het nieuwe jaar begonnen met het opdoen van inspiratie. We begonnen met spelen van een QR-code spel. Met onze smartphones op zoek naar vragen en antwoorden als inleiding op een motiverende bijeenkomst over talent, passie en verbinding. Martijn de Winter heeft ons mee op reis genomen. We zijn op zoek gegaan naar wat ons werkelijk motiveert, wat onze passie is en waar onze talenten over gaan. Omdat het kennen van je eigen talent en passie in verhouding staat tot het onderkennen van talenten bij leerlingen en ook tot kunnen verbinden met leerlingen en collega’s, hebben we afgesproken dit de komende tijd verder bij onszelf te onderzoeken en elkaar ook te complimenteren over de dingen waar we goed in zijn. Wanneer ons gevraagd wordt waar we goed in zijn, zijn we vaak te bescheiden. Dat is ons in de Nederlandse cultuur zo geleerd. “Maar wanneer ik je niet zo goed ken, en jij vertelt het me niet, dan weet ik niet waar jij goed in bent.”
De reis vervolgde zich de toekomst in. Wat is nodig om te kunnen functioneren in de 21ste eeuw? Stel je voor dat een van je leerlingen de komende eeuw in de ruimte gaat wonen. Dat is niet ondenkbaar. Er wonen al 15 jaar mensen in de ruimte. Welke vaardigheden zou die leerling dan in ieder geval moeten bezitten? Kijk eens naar je groep en stel je voor dat er inderdaad een leerling op de maan gaat wonen. Je weet nog niet wie. Wat ga je de kinderen meegeven naast taal en rekenen en andere vakken? 
We weten dat we de toekomst niet kennen en dat de samenleving snel verandert. Toch hebben wij als leerkrachten dagelijks met die toekomst te maken. Door dát wat we onze leerlingen nu leren, bereiden we ze voor op de toekomst en geven we de toekomst mede vorm.
Na de lunch hebben we online een quiz gespeeld met behulp van onze smartphones en het digibord. De verschillende vragen hebben geleid tot discussie en inzicht. Hoever staan wij al in de 21ste eeuw en hoe verbonden zijn wij met elkaar en de leerlingen?
Daarna hebben we in kleine groepen mogen dromen. Wat is onze droom voor het onderwijs van morgen? Door het maken van digitale moodboards hebben we onze praktische ideeën en ons beeld en gevoel daarbij vormgegeven. Deze hebben we aan elkaar gepresenteerd en komen in de teamkamer te hangen.
Op naar het leren van de toekomst!

                  
Afscheid van de Satelliet
Via deze weg wil ik iedereen vertellen dat ik mijn werkzaamheden als intern begeleider bovenbouw op de Satelliet neerleg. Mijn wankele gezondheid dwingt mij tot deze beslissing. Ik vind het niet leuk om de Satelliet te verlaten, ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt maar mijn gezondheid gaat voor. Ik wens iedereen het beste voor de toekomst!
Groeten,
Marloes Hartman

Even voorstellen 
Sinds 4 januari werk ik op deze school als intern begeleider voor de bovenbouw. Deze week heb ik als  zeer prettig ervaren. Mijn naam is Hanneke Plaizier, en ik woon met mijn man in Purmerend. We hebben twee dochters en al twee kleinzoons. 
Ik werk al 35 jaar in het onderwijs, heb aan alle groepen lesgegeven en werk de laatste 8 jaar als intern begeleider. 
Ik hoop u en de kinderen snel te leren kennen en dat we samen een goede tijd krijgen op de Satelliet. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Hanneke Plaizier

Ouderbijdrage/schoolactiviteiten
Zoals de meesten van u inmiddels weten is de 2e termijn van de automatische incasso afgeschreven op 4 januari. Deze week wordt gekeken of​ het gelukt is bij iedereen te incasseren. De ouders waarbij het niet gelukt is worden verzocht om het openstaande bedrag zelf over te maken. Na volgende week volgt een inventarisatie van alle betalingen (o.a. 1e of 2e termijn, schoolreisje, kamp, zeilkamp, ouderbijdrage) die dan nog open staan. Mocht u dus nog een betaling hebben openstaan dan bij deze het verzoek om dit zo spoedig mogelijk over te maken op:
rekeningnummer NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind. Heeft u een betalingsregeling getroffen ook dan dient u op tijd de bedragen over te maken op bovenstaand rekeningnummer gebruiken.    
Met betrekking tot de ouderbijdrage willen wij u er nogmaals op attent maken dat wanneer wij geen betaling ontvangen vóór 31 januari wij helaas genoodzaakt zijn uw kind(eren) uit te sluiten van de activiteiten die betaald worden vanuit deze ouderbijdrage omdat wij anders niet uitkomen met de gereserveerde bedragen per leerling die nodig zijn voor alle activiteiten (o.a. Carnaval, Artisbezoek, Tropenmuseum etc). Wij hopen op uw begrip.  
Anja Vredevoort  

Jarigen:
De jarigen van 1 januari tot en met eind deze week zijn: Amy Bouman, Demi van Beek, Ella Dusseau, Safa Zagmouti, Catherina van den Boogaard, Angel Misehouy, Amarachi Anumba, Davey Gijswijt, Kayleigh Gijswijt, Merve Torus-Ugur, Esra Boda, Sem Nijman, Donovan Rosier, Dannylyn Brands, Anita Falahati en Khaled Abbas. Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Namens het team,                           
Astrid ter Meulen 

​Nieuwjaarswens, studiedag en afscheid Marloes.​​

Foto's

Video's

Meer informatie