Het-Satellietje 1

 • Gemaakt op: 4-9-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Maandag 3 september 

Start schooljaar  

Voor leerlingen van groep 1 t/m 8 

Woensdag 19 september 

Studiedag leerlingen vrij 

Voor leerlingen van groep 1 t/m 8  

Dinsdag 25 september 

Informatieavond  

19.00 tot 20.45 uur 

Ouders groep 1 t/m 8 

1E ronde 19.00-19.45 uur 

19.45 - 20.00 uur koffie/wissel/instroom 

2E ronde 20.00 - 20.45 uur  

Dinsdag 2 en woensdag 3 en donderdag 11 oktober 

Kennismakingsgesprekken van 15.00 tot 17.00 uur, uitnodiging volgt t.z.t. via Parro 

Voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7 

Woensdag 3 oktober  

Start Kinderboekenweek 

Groep 1 t/m 8  

Dinsdag 9 oktober  

Schoolfotograaf 

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Woensdag 10 oktober 

Studiemiddag 

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

Donderdag 18 oktober 

Informatieavond workshops  

Ouders groep 1 t/m 8  

 

 

Start nieuw schooljaar 

De vakantie is voorbij en wij zijn weer fijn van start gegaan. We hopen dat iedereen heeft genoten van de vrije tijd, het mooie weer, en van een heerlijke lange vakantie. Afgelopen donderdag heeft het team al een studiedag gehad en in het overzicht hieronder staan de overige studiedagen. Iedereen is klaar voor de start van een nieuw schooljaar. We willen alle leerlingen deze week alvast veel plezier toewensen. 

 

Informatieavonden  

Omdat we de ouderbetrokkenheid willen vergroten en u als ouder beter willen informeren, hebben wij gekozen voor een andere invulling van de informatieavonden. 

Wij informeren u graag over de dingen die wij op school doen en die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. 

 

25 september is de informatieavond in de groepen. Dit jaar doen wij dit in 2 rondes 

19.00u- 19.45u Ronde 1 (alle groepen) 

19.45u- 20.00u Pauze 

20.00u- 20.45u Ronde 2 (alle groepen) 

U kunt zelf kiezen naar welke groep(en) u gaat. U kunt bijvoorbeeld in de 1e ronde naar groep 5 en in de 2e ronde naar groep 3. 

 

Op 18 oktober organiseren wij een avond met allerlei workshops. 

U kunt dan denken aan: 

 • - Een workshop over het belang van voorlezen (interessant voor ouders van kinderen uit de groepen 1 tot en met 5) 

 • - een workshop over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (ouders van kinderen uit groepen 6, 7 en 8) 

 • - een workshop over de omgang met ICT 

 • - een workshop over het Leerlab, wat is dat nu precies? 

 • - een workshop over het leren lezen in groep 3 

 • - etc.. 

Heeft u als ouder nog een goed idee voor een workshop of wilt u zelf een workshop verzorgen over bv het belang van gezonde voeding, dan bent u heel erg welkom bij de directie. (satelliet.directie@askoscholen.nl) 

 

Vakanties, studie en extra vrije dagen schooljaar 2018-2019 

Hieronder vindt u de data van de vakanties, studie en extra vrije dagen voor komend schooljaar. Eventuele aanvullingen of wijzigingen maken wij kenbaar via het Satellietje. 

Vakanties: 

Herfstvakantie 

20-10-2018 t/m 28-10-2018 

Kerstvakantie 

22-12-2018 t/m 06-01-2019 

Voorjaarsvakantie 

16-02-2019 t/m 24-02-2019 

Goede Vrijdag 

19-04-2019 

Meivakantie 

22-04-2019 t/m 05-05-2019 

Hemelvaart 

30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Pinksteren 

10-06-2019 

Junivakantie  

10-06-2019 t/m 14-06-2019 

Zomervakantie 

13-07-2019 t/m 25-08-2019 

 

Studie en extra vrije dagen/uren: 

19-09-2018 

Woensdag 

Studiedag  

10-10-2018 

Woensdag tot 12.00 uur school 

 

20-11-2018 

Dinsdag  

Studiedag 

21-12-2018 

Vrijdag tot 12.00 uur school 

 

07-01-2019 

Maandag 

Studiedag 

28-03-2019 

Donderdag 

Studiedag 

28-06-2019 

Vrijdag 

Studiedag 

12-07-2019 

Vrijdag 

Dag voor de zomervakantie 

De leerlingen hebben deze dagen geen school (of tot 12.00 uur) en zijn vrij.  

Er wordt nog een studiedag ingepland. Zodra deze studiedag bekend is maken wij dit kenbaar via de nieuwsbrief.  

 

Luizenradar 

Woensdagochtend 5 september vanaf 8.00 uur zult u op ons schoolplein iemand van de "Luizenradar" aantreffen. Na de schoolvakanties is het vaak raak; hoofdluis op school.  

Zij zullen gratis luizenkammen aan u uit delen en u het belang vertellen om ook thuis regelmatig te controleren. 
Zo hopen wij een luisvrije-start van het nieuwe schooljaar te maken. 

 
Jarigen 

Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik maken om de leerlingen die in de vakantie jarig zijn geweest ook nog van harte te feliciteren!  

De jarige van deze week zijn: Levi 1-2B, Djaimy 3B, Karam 5B, Keyla 3A, Aly 7A, Savio 4B, Levi 6B en Cyrelle 8B. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Jessica Laagwater 

 


​Agenda, start nieuw schooljaar, informatieavonden, vakanties, studie en extra vrije dagen schooljaar 2018-2019, luizenradar, jarigen.

Foto's

Video's

Meer informatie