Het Satellietje 10

  • Gemaakt op: 13-11-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Maandag 12 en 19, donderdag 15 en 22 november  

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 

Voor leerlingen en ouders groep 8  

Dinsdag 13 november 

Krakelingbezoek van 10.00-11.00 uur 

Groepen 3 t/m 5  

Vrijdag 16 november  

School versieren voor Sinterklaas 

Hulpouders gevraagd.  

van 14.15 uur tot ongeveer 15.15 uur.   

Dinsdag 20 november  

Studiedag  

Groep 1 t/m 8 leerlingen zijn deze dag vrij 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Keano 7B, Dounia 3B, Shirayna 3A, Deseo 6B, Zacarias 1-2A, Dounia 8A, Shayne 1-2D, Ahmed 3A, Nourhan 3B en Rami 1-2A 

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag.  

 

Tekort leerkrachten 

Het huidige tekort aan leerkrachten is volop in het nieuws. Dit is een landelijk probleem en daar hebben we, juist ook in de regio Amsterdam, veel last van. Ook in De Satelliet wordt dit steeds meer merkbaar. Het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. Vacatures zijn niet of nauwelijks meer te vullen. Invalkrachten zijn niet of nauwelijks beschikbaar. 

De MR is nauw betrokken bij deze situatie. De schoolleiding en de MR zijn het volledig eens over de noodzaak om de leerlingen het onderwijs te laten volgen waar zij recht op hebben. Dit is immers de kerntaak waar de school voor staat! Toch wordt dit steeds moeilijker en moet er steeds meer worden geïmproviseerd om de planning rond te krijgen. Bij verloop of ziekte maakt dit ons heel erg kwetsbaar, en we zitten heel dicht bij het punt dat de school niet in alle gevallen voldoende leerkrachten beschikbaar heeft voor het invullen van de lessen. 

De MR en de schoolleiding zijn erg bezorgd over deze situatie. Hoewel de oorzaken van dit probleem buiten De Satelliet liggen, is het belangrijk dat wij inspelen op deze situatie. De MR en de schoolleiding hebben een avond gebrainstormd over welke zaken lokaal kunnen worden opgepakt. Wat kunnen wij er zelf aan doen? Zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding gaat dit verder uitwerken en zal met een plan komen om, voor zover dit lokaal mogelijk is, de gevolgen van het tekort aan leerkrachten zo veel mogelijk te beperken. 

Dit plan zal worden besproken met de MR. Wij houden u op de hoogte! 

Namens de MR: Han Visser  

 

Workshopavond groot succes! 

Afgelopen donderdagavond zijn op onze school 5 workshops geweest. Ouders kregen informatie over tal van onderwerpen. De nadruk lag op hoe kunnen wij samen, thuis en school, zorgen voor optimale condities voor de ontwikkeling van kinderen. Van de ouders die zijn geweest krijgen wij enthousiaste reacties. Het is dan ook onze bedoeling om een dergelijke avond elk schooljaar te organiseren. Bent u geweest en heeft u tips voor ons? Loop even langs en laat het ons weten! 

 

Sinterklaasnieuws 

Het is niet te geloven maar echt waar: al heeft Sinterklaas het nog drukker dan vorig jaar en groeit de werkdruk hem bijna boven zijn mijter, toch hebben wij inmiddels vernomen dat hij op zijn verjaardag onze school komt bezoeken!  

Voordat het zover is willen wij onze school samen met ouders eerst mooi versieren en in een feestsfeer brengen. Dit doen wij a.s. vrijdag 16 november direct na schooltijd om 14.15 uur. Wij hopen dat u zich aanmeldt bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw hulp!  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater  


​Agenda, jarigen, tekort leerkrachten, workshopavond groot succes, Sinterklaasnieuws.

Foto's

Video's

Meer informatie