Het Satellietje 13

 • Gemaakt op: 10-12-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Woensdag 19 december 

Kerstdiner en gezellig samenzijn voor ouders 

Voor alle leerlingen en ouders 

Vrijdag 21 december  

School tot 12.00 uur  

Voor alle leerlingen 

 

Maandag 24 t/m vrijdag 4 januari 

Kerstvakantie 

Alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 7 januari 2019 

Studiedag  

Alle leerlingen zijn vrij  

 

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Quishana 7A, J.D 6B, Duncan 1/2B, Mariam 1/2B, Omid 8A Bobbi-Lee 7B en Karas 1/2D. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Groepsbezetting bij uitval! 

Vorige en ook deze week heeft onze school te maken met flink wat gepuzzel en geschuif om te zorgen dat al onze groepen een leerkracht hebben. Gelukkig is dit voor het grootste deel gelukt. Er zijn collega's bereidt om een extra dag te werken en er zijn collega's die gewisseld zijn van groep. Er is een invaller vanuit de Talentenpool van de ASKO ingeroosterd. Ook is ervoor gekozen om groepen te verdelen.  

Wij proberen op deze manier zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd moeten worden.

 

Kerstnieuws 

Op woensdag 19 december is er voor alle ouders een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de gymzaal van onze school. De muziek wordt verzorgd door De Swing Sneeuwpoppenband.  

Kijkt u gerust hier voor een voorproefje: 

 
Toegangskaarten hiervoor zijn gratis af te halen bij onze administratie! 

Hoe ziet de dag er verder uit? 

Overdag is er gewoon school. In de groepen wordt aan het eind van de dag de klas al ingericht voor het kerstdiner. 

De meeste kinderen nemen hun gerecht 's morgens mee samen met bord, bestek en beker. 

Kan dit niet omdat het gerecht warm wordt aangeleverd, dan kunt u het gerecht om ongeveer 17.10 uur via de hoofdingang naar binnen brengen. 

Let op! alle andere deuren zijn dicht.  

Vanaf 17.15 uur speelt de band op het plein en verzamelen alle ouders en kinderen daar. 

We zingen met elkaar een kerstliedje en wensen elkaar vast een gelukkig 2019.  

Om 17.25 uur gaan de deuren open en kunnen alle kinderen via hun gebruikelijke ingang naar binnen. De band en de ouders met een toegangskaart gaan naar de gymzaal. daar kunnen zij met een hapje en een drankje genieten van de band! 

Rond 18.15/18.30uur is het hier afgelopen en kunt u samen met uw kinderen weer naar huis. 

Wat verwachten wij van u? 

U bespreekt met uw kind wat jullie verzorgen voor het kerstdiner. 

U geeft uw kind op 19 december het gerecht en bord, bestek en beker mee. 

Als u een toegangsbewijs heeft, bent u van harte welkom in onze gymzaal. 

Als u ook voor ouders in de gymzaal een hapje wilt verzorgen, laat het ons even weten. U kunt dit bij de administratie op een lijst zetten. 

Donderdag 20-12 is er gewoon school. In alle groepen is het een gezellige kerstdag. De kinderen worden getrakteerd op een oliebol en limonade. 

Vrijdag 21-12 duurt de schooldag tot 12.00 uur en dan begint de kerstvakantie! 

 

Betalingen schoolactiviteit/ouderbijdrage  

Inmiddels zijn er weer een aantal betalingen voldaan. Bedankt hiervoor. Helaas staan er ook veel betalingen open. Om ervoor te zorgen dat wij alle activiteiten voor alle leerlingen van onze school kunnen organiseren is het belangrijk dat alle betalingen op tijd zijn betaald. Een aantal activiteiten die wij vanuit de ouderbijdrage betalen en die inmiddels al hebben plaats gevonden zijn het Sinterklaasfeest, Krakelingbezoek, Artisbezoek en nu staat het Kerstfeest op het programma. Het is mogelijk dat de betaling aan uw aandacht is ontsnapt en daarom bij deze het verzoek: heeft u een betaling openstaan dan graag z.s.m. overmaken op rekening: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind.  

Hieronder nogmaals het overzicht van alle bedragen per leerling.  

 • Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

 • Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

 • Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

 • Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-)  

INCASSO: heeft u een incasso afgegeven dan hoeft u niets te doen. Wij incasseren het tweede termijn op 2 januari 2019. Heeft u een betalingsregeling getroffen denkt u er dan ook aan om op tijd te betalen?     

De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie voor meer informatie: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 
Deze week zijn de laatste naschoolse lessen dans en turnen.  
Op donderdag kunnen de ouders van de leerlingen die deelnemen aan de naschoolse les dans komen kijken wat hun kind heeft geleerd.  
Op vrijdag is dit het geval voor de ouders van de leerlingen die deelnemen aan de naschoolse les turnen. 
Met vriendelijke groet, 
Ron van Beekhoven 


Ontwikkelingen m.b.t. ons gebouw en onze school! 

Zoals u onlangs heeft kunnen lezen, zijn wij in overleg met de gemeente over mogelijkheden m.b.t. ons gebouw.  

Een "school" gebouw van nu (en de toekomst) biedt naast ruimtes om les te geven, ook gelegenheid voor naschoolse activiteiten, verlengde schooldag zoals het leerlab, sportactiviteiten, de VVE en de Voor- en Naschoolse opvang. 

Daarnaast geeft de huidige school ook ruimtes aan professionals die het onderwijs aan onze kinderen ondersteunt. U kunt dan denken aan een schoolmaatschappelijk werker, een logopedist of een spraak/taal medewerker. 

De "school" die past bij het nu en de toekomst is steeds vaker een "kind centrum" dat opvang en onderwijs biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar.  

Er zou naast alles wat er nu al is ook dagopvang binnen het "kind centrum" mogelijk kunnen zijn. Visie op ontwikkeling van kinderen, een veilige, vertrouwde omgeving en een team van professionals voor kinderen van 0 tot 12 jaar binnen één gebouw past daarbij. Daarom is dit het moment waarop wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk en/of wenselijk is, dat bij de te nemen stappen, onze school op weg gaat een "Breed Kind centrum" te worden. De school overlegt binnenkort met de huidige partners, Combiwel en SmallSteps en eventueel andere partijen wat de mogelijkheden zijn. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit in onze nieuwsbrief! 

 

Gevonden voorwerpen 

Op dit moment is de gevonden voorwerpen bak (te vinden bij de hoofdingang) weer overvol. Mocht uw kind iets kwijt zijn, kijkt u deze of volgende week of het misschien in deze bak terecht is gekomen? Voor de kerstvakantie hopen wij dat alles weer is opgehaald. De overige zaken worden weggedaan.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater

 ​Agenda, jarigen, groepsbezetting bij uitval!, kerstnieuws, betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage, beste ouders/verzorgers, ontwikkelingen m.b.t. ons gebouw en onze school, gevonden voorwerpen.

Foto's

Video's

Meer informatie