Het Satellietje 16

 • Gemaakt op: 21-1-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Woensdag 23 januari  

Start Voorleesdagen met voorleeslunch  

Groep 1 t/m 8 

Maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 januari   

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs  

Groepen 8  

Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari  

Voorjaarsvakantie 

Alle leerlingen zijn vrij  

Woensdag 27 februari  

Krakelingbezoek  

Groepen 6  

Woensdag 27 en donderdag 28 februari en 5 maart  

Oudergesprekken n.a.v. het rapport 

Groepen 1 t/m 7  

Vrijdag 1 maart 

Juffen en meesterdag  

Groep 1 t/m 8  

Vrijdag 15 maart 

Actie in het onderwijs 

Landelijke actiedag informatie volgt!   

 

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Jonathan 7A, Kiama 4A, Shafi 5B, Jurvenio 8B, Puck 3A, Inan 8B, Sam 7A, Nina 1D, Sasiree 3B en Chouaib 4A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst.  

 

Voor de ouders van groep 7A 
De rapport gesprekken voor groep 7A worden de komende periode gevoerd door Wendy Liffmann. Daarom wijken de data van de gesprekken van groep 7A af van de data in de jaarplanning. De data van deze groep zijn: dinsdag 26 februari, maandag 4 en dinsdag 5 maart. U wordt door Wendy Liffmann via Parro uitgenodigd uzelf in te schrijven voor een dag en een tijdstip. Mocht u geen Parro hebben, dan kunt u via de mail of telefonisch zelf een afspraak maken op een van deze 3 dagen, met de leerkracht.  

 

Adviesgesprekken groepen 8 en rapport 

Op maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 januari zijn de definitieve adviesgesprekken voor ouders en leerlingen van groep 8. U kunt zich tot donderdag 24 januari 08.30 uur via PARRO inschrijven op een tijdstip dat u schikt. De leerlingen hebben dit advies nodig om zich in te schrijven op het VO. De resultaten van uw kind worden besproken met het advies dat daaruit volgt. Het rapport ontvangen de leerlingen in de week na de voorjaarsvakantie. 

Met vriendelijke groet, 

Barry en Petra 

 

Afscheid Angelique Veerman 

Op donderdag 31 januari neemt onze collega Angelique Veerman afscheid van onze school. Zij is bij ons komen werken aan de start van schooljaar 2011-2012. Wij kregen er toen een ervaren en enthousiaste collega bij. Zij is gestart in groep 3 en na een paar jaar doorgestapt naar groep 4. Zo'n 8 jaar is zij een TOP-juf geweest voor de kinderen van onze school. Een leerkracht die de leerlingen in een sfeer van veiligheid en creativiteit hielp en ondersteunde bij hun ontwikkeling. In de loop van vorig schooljaar heeft Angelique gewikt en gewogen en uiteindelijk besloten om haar grenzen te verbreden. 

Allereerst heeft zij de keus gemaakt om bij de ASKO (ons bestuur) 2 dagen te gaan werken in de Talentenpool. Hier leert zij allerlei verschillende scholen en onderwijsvormen kennen. Daarnaast gaat Angelique vanaf februari ook 2 dagen in Den Haag werken. Dit omdat haar vriend in Den Haag woont en Angelique haar leven ook wat meer rond Den Haag gaat inrichten.  

Wij hopen natuurlijk haar af en toe via de Talentenpool tegen te komen. 😉 In Den Haag wensen wij haar heel veel succes. 

Op 31 januari is haar laatste werkdag bij ons op school. Zij heeft dan met haar groep nog een afscheidsfeestje in haar groep vanaf 13.00 uur. Wilt u haar nog even persoonlijk gedag zeggenloop dan even langs bij groep 7A! 

 

Schoolfoto’s 

De ouders die, door omstandigheden of het mogelijk zijn vergeten, nog niet hebben ingelogd om de schoolfoto’s te bekijken of te bestellen ontvangen vandaag via hun kind een brief van foto Koch. Met deze inlogkaart heeft u vanaf vandaag 5 dagen de tijd om alsnog in de loggen en te profiteren van de gratis groepsfoto.  

 

Ter herinnering: De Nationale Voorleesdagen 
Vanaf woensdag 23 januari t/m 1 februari 2019 vinden De Nationale Voorleesdagen plaats. Wij openen de voorleesdagen op woensdagmiddag met een "Voorleeslunch" in de klassen. De leerlingen hoeven op woensdag 23 januari geen lunch mee te nemen. De school regelt de lunch (deze wordt betaald vanuit de ouderbijdrage). Tijdens de voorleesdagen zal er in alle klassen extra aandacht besteed worden aan het voorlezen. Voorlezen is leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen. 

Lijkt het u ook leuk (opa/oma/ broer/ zus mag uiteraard ook) om voor te komen lezen? U bent van harte welkom tijdens De Nationale Voorleesdagen, 's ochtends van 8.30 - 8.45 uur of 's middags van 14.00- 14.15 uur.  Bij de groepen zal een inschrijfformulier komen te hangen. Kom gezellig langs met uw lievelingsboek. Wij hebben er zin in! 
 

Ouderbijdrage/schoolactiviteiten 2018-2019  

Zoals de meesten van u inmiddels weten is ook het 2e termijn van de automatische incasso afgeschreven op 2 januari. De ouders waarbij het niet gelukt is om het eerste of tweede termijn te incasseren worden verzocht het openstaande bedrag zelf over te maken op onze rekening.  

Voor ouders zonder machtiging: mogelijk is de betaling aan uw aandacht ontsnapt maar heeft u nog een betaling openstaan dan bij deze het verzoek om dit uiterlijk 2 februari over te maken op rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inzake Satelliet o.v.v. de naam en groep van kind. 

Heeft u een betalingsregeling getroffen denkt u er dan aan ook op tijd te betalen? Alvast vriendelijk bedankt.  

Bij deze nogmaals het overzicht van de juiste bedragen per leerling per groep.   

 • Leerling ingestroomd na 1 januari 2019: ouderbijdrage € 17,50  

 • Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

 • Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

 • Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

 • Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-)  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater  

 

 

 


​Agenda, jarigen, voor de ouders van groep 7A, adviesgesprekken groepen 8 en rapport, afscheid Angelique Veerman, schoolfoto's, ter herinnering; De Nationale Voorleesdagen, ouderbijdrage/schoolactiviteiten 2018-2019.

Foto's

Video's

Meer informatie