Het Satellietje 20

  • Gemaakt op: 26-2-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Woensdag 27 februari  

Krakelingbezoek  

Groepen 6  

Woensdag 27 en donderdag 28 februari en 5 maart  

Oudergesprekken n.a.v. het rapport 

Groepen 1 t/m 7  

Vrijdag 1 maart 

Juffen en meesterdag  

Groep 1 t/m 8  

Vrijdag 15 maart 

Actie in het onderwijs 

Landelijke actiedag, leerlingen zijn deze dag vrij   

Donderdag 28 maart  

ASKO Studiedag team 

Alle leerlingen zijn vrij  


 Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Max 8B, Nino 7A, Aya 4A, Amber 8A, Bo 7B, Youssra 8B, Gene 5A en Lawien 8B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag.  

 

Ter herinnering: Carnaval/ meesters- & juffendag    
Deze week staat in het teken van Carnaval. A.s. vrijdag 1 maart mogen alle leerlingen (en hulpouders) verkleed naar school komen. Wij vieren dan de verjaardag van de leerkrachten. We hebben er zin in!  

 

Ter herinnering: rapportgesprekken 

Woensdag 27, donderdag 28 februari en dinsdag 5 maart zijn de oudergesprekken n.a.v. het rapport. Voor deze gesprekken heeft u zich via PARRO in kunnen schrijven.  

Ouders die een gesprek hebben zijn welkom via de hoofdingang. Wij verzoeken u ook via de hoofdingang het gebouw weer te verlaten aangezien de overige ingangen zijn gesloten.     

 

Voorbereidingen schooljaar 2019-2020 

Wij zijn gestart met een aantal voorbereidingen voor schooljaar 2019-2020. Hiervoor is o.a. het leerlingaantal van belang. Start uw kind(eren) na de zomervakantie i.v.m. een verhuizing op een andere school? Geeft u dit dan z.s.m. door bij de administratie en de leerkracht van uw kind(eren).  
 

STAKING 15 MAART 

Beste ouders en verzorgers,  

In eerdere nieuwsbrieven en de landelijke media heeft u wellicht gelezen, dat de onderwijsbonden op 15 maart een landelijke staking hebben uitgeroepen. Zoals het er nu naar uit ziet gaat een groot deel van de leerkrachten van onze school aan deze actie deelnemen. Wij vragen u daarom uw kind op 15 maart thuis zelf op te vangen.  

Mocht dit niet lukken en voor u een probleem zijn, wilt u dit dan vóór dinsdag 5 maart aan de leerkracht van uw kind laten weten. Wij kunnen dan onderzoeken of het mogelijk is deze leerlingen op te vangen. 

 

Sollicitatieprocedure nieuwe directeur. 

In januari heeft in diverse landelijke kranten onze advertentie voor een nieuwe directeur gestaan. Vanaf deze week start de procedure en zijn er regelmatig gesprekken. Net als vorige keer zijn deze gesprekken met de leden van de benoemings adviescommissie, kortweg de BAC. In deze bac zitten 2 personen vanuit het bestuur, één MR lid, één Ib'er, één personeelslid en de adjunct-directeur. Zodra er meer bekend is, leest u dit in onze nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater 

  


​Agenda, jarigen, ter herinnering: carnaval/meesters & juffendag. rapportgesprekken, voorbereidingen schooljaar 2019-2020, staking 15 maart, sollicitatieprocedure nieuwe directeur.

Foto's

Video's

Meer informatie