Het Satellietje 3

 • Gemaakt op: 18-9-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Woensdag 19 september 

Studiedag leerlingen vrij 

Voor leerlingen van groep 1 t/m 8  

Dinsdag 25 september 

Informatieavond  

 

Ouders groep 1 t/m 8 

  

Dinsdag 2 en woensdag 3 en donderdag 11 oktober 

Kennismakingsgesprekken van 15.00 tot 17.00 uur, uitnodiging volgt t.z.t. via Parro 

Voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7 

Woensdag 3 oktober  

Start Kinderboekenweek 

Groep 1 t/m 8  

Donderdag 4 oktober  

Artisbezoek  

Groepen 1 t/m 4  

Vanaf maandag 8 oktober 

Start naschoolse lessen Wijsneus 

Voor geplaatste leerlingen  

Dinsdag 9 oktober  

Schoolfotograaf 

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Woensdag 10 oktober 

Studiemiddag 

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

Let op:  

A.s woensdag 19 september zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Jadey 7B, Sven 3B, Jennifer 1/2A, Nadia 5B, Ela 1/2C, Ayoub 1/2B. Amira 1/2C en Sara 7A.  

 

De informatieavond op dinsdag 25 september! 

In voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de informatieavond op de Satelliet dit jaar een iets andere vorm heeft. 

Alle informatiebijeenkomsten zijn op dezelfde avond en vinden plaats in 2 rondes: 

School open 18.45 uur, er staat een kopje koffie of thee voor u klaar. 

19.00-19.45 uur, informatieavond in de groepen 1-2, 5 en 7. 

19.45-20.00 uur, tijd om te wisselen. 

20.00-20.45 uur, informatieavond in de groepen 3,4,6 en 8. 

Wij hopen zoveel mogelijk ouders op deze avond te ontmoeten! 

 

Groepen 1 t/m 4 naar Artis 

Op donderdag 4 oktober zullen de groepen 1 t/m 4 naar Artis gaan. De bus haalt ons op om 8.45 uur en we zullen rond 15.30 uur weer terug op school zijn.  

 

Betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage 2018-2019 

Hieronder zoals in onze vorige nieuwsbrief is gemeld een compleet overzicht van de juiste bedragen per groep per leerling. Elk jaar wordt a.d.h. van de begroting gekeken of de bedragen nog voldoen. Van de ouderbijdrage betalen wij o.a. Artis, theaterbezoek in de Krakeling, verschillende musea bezoeken, het vervoer hiernaartoe en diverse feesten zoals Sinterklaas, Kerst en het eindfeest.  

Bij het schoolreisje van groep 1-2 volgt in verband met de gestegen kosten een aanpassing. Het schoolreisje wordt verhoogd met € 3,- per kind. De overige bedragen blijven voor dit schooljaar gelijk.  

 • Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

 • Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

 • Leerling groep 5: € 67,-  (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

 • Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-) 

Voor de betalingen geldt het volgende. 

De ouders die een machtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen. De betaling van de schoolactiviteiten/ouderbijdrage zal in 2 termijnen automatisch bij u geïncasseerd worden.  

Het eerste termijn wordt op 2 oktober 2018 geïncasseerd en het tweede termijn op 2 januari 2019.  

Heeft u nog geen incassoformulier ingevuld dan kunt u deze ophalen en weer inleveren bij onze administratie uiterlijk maandag 24 september.    

De ouders die geen machtiging hebben afgegeven dienen de betaling zelf vóór 3 oktober over de maken op rekeningnummer: NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. naam en groep van uw kind(eren).  

In verband met de veiligheid en de vele administratieve handelingen nemen wij geen contante betalingen meer in ontvangst.   

 

Op zoek naar bibliotheekouders 

De bibliotheekcommissie is op zoek naar ouders die het leuk vinden om op de maandag of vrijdag een uurtje te komen helpen in de bibliotheek. De bibliotheek is open van 8:45 tot 9:45.  

Tijdens dit moment komen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 in tweetallen bij u langs om boeken te ruilen.  

Aan u de taak om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt bij het omruilen van de boeken:  

U neemt boeken retour en leent boeken uit via een computerprogramma en bibliotheekpasjes van de kinderen.  

Lijkt u dit leuk en wilt u graag helpen? Geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. 

Groetjes,  

De bibliotheekcommissie.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater  

 


​Agenda, let op, jarigen, de informatieavond van dinsdag 25 september, groepen 1 t/m 4 naar Artis, betalingen schoolactivitieten/ouderbijdrage 2018-2019, op zoek naar bibliotheekouders.

Foto's

Video's

Meer informatie